Tlačové správy: jún 2016

28. júna 2016

Nadpriemerné platové očakávania majú absolventi strojárstva, stavebníctva i ekonomiky. Najviac však očakávajú informatici.

V roku 2015 úspešne ukončilo slovenské vysoké školy viac ako 45 000 absolventov. Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch, keď vstupujú na trh práce, je 935 eur mesačne. Najvyššie platové očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity, najnižšie absolventi fakúlt humanitného a pedagogického zamerania. Absolventi ktorých odborov si hľadajú prvú prácu v administratíve? Čítať ďalej »
21. júna 2016

Rebríček vysokých škôl na Slovensku: Ekonómov, informatikov a technikov vyhľadávajú zamestnávatelia najviac

Záujem o absolventov univerzít zo strany zamestnávateľov stúpa.  Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Najvyššie v rebríčku sa ocitli absolventi Ekonomickej univerzity, Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tom, že firmy dávajú mladých ľuďom šancu svedčí aj 53%-ný nárast pracovných ponúk vhodných aj pre absolventov, ktoré zverejnili zamestnávatelia na portáli Profesia.sk. Informačné technológie ponúkajú najväčšiu šancu uplatniť sa. Čítať ďalej »
14. júna 2016

Počet ponúk je najvyšší v histórii. Z učiteľov už nie sú brigádnici

Tretí rok života portálu Edujobs.sk sa niesol v kontexte prudkého nárastu voľných pracovných miest. Celkovo školy a školské zariadenia zverejnili 1 811 pracovných miest. To je dvojnásobne viac, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.  Dobrou správou pre učiteľov je, že po tom, ako sme pred dvoma rokmi upozornili na fenomén práce učiteľov na dobu určitú do 30. júna, zmenila sa nielen legislatíva, ale aj prístup škôl. Zatiaľ čo v období od 1.6. 2013 do 31.5. 2014 tvorili práce na dobu určitú 6 % zo všetkých ponúk, v tomto roku to boli už len 3 %. Čítať ďalej »
1. júna 2016

Požiadavky na digitálne zručnosti začínajú pociťovať aj manuálne profesie, zamestnávatelia však znižujú zo svojich nárokov

Podľa najnovšej štúdie Inštitútu pre verejné otázky (IVO) realizovaného s podporou internetového portálu Profesia.sk a spoločnosti Accenture, za posledných desať rokov požiadavky na digitálne zručnosti, tzv. e-Skills, preniesli aj do manuálnych profesií. V nedávnom reprezentatívnom výskume 19 % kvalifikovaných manuálnych pracovníkov uviedlo, že pre ich prácu je nutné zvládnutie práce s počítačmi a aplikáciami s bežnými kancelárskymi funkciami. Požiadavky na digitálne zručnosti sú ešte vyššie u prevádzkových a obsluhujúcich pracovníkov v obchode a službách. Podľa údajov portálu Profesia.sk spomedzi uchádzačov o prácu v týchto kategóriách uvádza vo svojich životopisoch až 77 % používateľskú a ďalších 8 % programátorskú úroveň digitálnych zručností. Na druhej strane, požiadavky firiem na uchádzačov majú v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Zatiaľ čo v roku 2011, 18 % pracovných ponúk pre manuálne pracujúcich vyžadovalo používateľské počítačové znalosti, v roku 2015 predstavoval tento podiel už iba 12 %. Čítať ďalej »