12. decembra 2017

Trinásty plat dostane na konci roka 17 percent zamestnancov. Na Slovensku sú rozšírené skôr koncoročné odmeny bez „garancie“

Na koniec roka sa zamestnanci obvykle netešia len kvôli vianočnému, či koncoročnému voľnu. Časť z nich má totiž v decembri na výplatnej páske vyššie číslo ako obvykle. Údaje z portálu Platy.sk ukazujú, že trinásty plat, či koncoročné odmeny predstavujú pre zamestnancov výrazné finančné prilepšenie si.

Priemerná výška 13. platu Slovákov je podľa Platy.sk 787 eur. Pre zamestnancov predstavuje tento plat navyše obvykle až 79 percent základného mesačného hrubého platu. Výška koncoročnej odmeny zamestnanca na konci roka predstavuje v priemere 683 eur, pričom ide o 69 percent základnej mzdy.

Na 13. plat, či koncoročné odmeny siahnu len „vyvolení“

Údaje portálu Platy.sk naznačujú, že väčšina zamestnancov na Slovensku takúto finančnú prémiu k dispozícií nemá. Koncoročné odmeny dostane od zamestnávateľa približne 27 percent pracovníkov. Podiel ľudí s nárokom na 13. plat je dokonca ešte nižší. Ide iba o 17 percent Slovákov.

Aký je rozdiel medzi 13. platom a koncoročnými odmenami?

Trinásty plat aj koncoročné odmeny sú považované za finančné zamestnanecké benefity, ktoré poskytujú zamestnávatelia dobrovoľne. Ich výšku posudzujú individuálne.

Medzi týmito dvoma benefitmi sú však rozdiely. Trinásty plat je totiž nárokovateľná zložka mzdy, pretože je dohodnutá v pracovnej, či kolektívnej zmluve. V nej sa spoločnosť zaväzuje, že ju vyplatí.

Koncoročné odmeny sú vyplácané na základe dobrovoľnosti, často podľa toho, ako sa danému zamestnancovi, či celej firme v danom roku darilo. V prípade, že firma mala za sebou náročné obdobie, zamestnanec nemusí dostať vôbec nič.

Nadštandard poskytujú najmä súkromné zahraničné spoločnosti

Na Slovensku je viac zamestnancov, ktorí v roku 2017 dostanú koncoročnú odmenu ako 13. plat.

Údaje z Platy.sk naznačujú, že celoslovenský priemer navyšujú najmä zamestnanci súkromných zahraničných spoločností. Napríklad 13. plat má k dispozícií až 27 percent takýchto pracovníkov, pričom priemerná výška tohto zamestnaneckého benefitu predstavuje až 1114 eur v hrubom.

Najviac si prilepšia pracovníci v IT a komunikáciach, či finančníctve a poisťovníctve

Výška 13. platu je najpotešujúcejšia pre zamestnancov v sektore informácie a komunikácia. Priemerná výška 1076 eur v hrubom predstavuje až 86 percent ich priemerného základného zárobku.

Hneď na druhom mieste sú finančné a poisťovacie služby, ktorých zamestnanci majú priemerný trinásty plat vo výške 918 eur v hrubom. Títo zamestnanci majú zároveň najvyššie koncoročné odmeny, ktorých priemerná výška predstavuje až 1106 eur v hrubom. Táto finančná odmena dokonca prevyšuje aj ich priemerný základný plat.

Medzi odvetvia, v ktorých zamestnanci dostávajú najvyššie finančné vylepšenia na konci roka patria tiež nehnuteľnosti a stavebníctvo, priemyselná výroba, dodávka elektriny, či plynu, odpadové hospodárstvo, či vedecké a technické činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]