Nevhodne ponúknutý plat v pracovnej ponuke vás môže pripraviť o kvalitných uchádzačov

10. septembra 2018
9 min

[:sk]Otázka, aký plat ponúknuť zamestnancovi, je tu už od čias, kedy sa začali dávať odmeny za vykonané služby. V máji tohto roku sa situácia výrazne zmenila nástupom platnosti povinného zverejňovania platov v pracovných ponukách. Firmy musia ísť tzv. s kožou na trh ešte pred tým, ako vôbec kandidát príde na pohovor. Už 10 rokov firmám s nastavením férového odmeňovania pomáhajú dáta z portálu Platy.sk, ktorého manažérom je Miroslav Dravecký.

Miroslav Dravecký Platy.skPlaty.sk je nástroj, ktorý dokáže povedať reálny plat pre mnohé pracovné pozície na Slovensku. Kedy vznikol a prečo ste sa rozhodli takúto službu vyvinúť?

Celý nápad vytvoriť platformu na prieskum platov v Profesii vznikol v roku 2007. Firmy sa nás pýtali, aký plat je optimálny pre danú pozíciu v danom regióne, či vôbec majú uviesť plat do pracovnej ponuky, ak áno, tak aký. Rovnako ľudia hľadajúci si prácu chceli od nás vedieť, aký plat si majú vypýtať na pohovoroch. Vtedy sme však nemali k dispozícii žiadnu ucelenú databázu platov ani dáta, na základe ktorých by sme vedeli odpovedať na tieto otázky. Tak vznikla myšlienka, že spustíme prieskum platov, prostredníctvom ktorého budeme údaje zbierať od samotných zamestnancov, čím títo respondenti vlastne poradia ostatným ľuďom na trhu práce. Aktuálne máme v databáze údaje pre viac ako 600 pracovných pozícií na Slovensku.

Prieskum platov funguje už 10 rokov, takže predpokladám, že o túto službu je záujem. Zmenila sa situácia po máji tohto roku, odkedy sú firmy povinné zverejňovať základnú zložku platu už v pracovnej ponuke. Má to vplyv na vypĺňanie dotazníkov alebo počet respondentov?

Záujem o službu je veľký, na Slovensku si ročne plat porovná vyše 90 000 zamestnancov alebo uchádzačov o prácu, denne nám pribúda približne 200 nových dotazníkov. Takže zverejnenie platov pri ponukách nemalo vplyv na naše čísla. Pri povinnom zverejňovaní platov musíme upozorniť na to, že firmy majú povinnosť uvádzať iba základnú zložku mzdy. Z praxe vieme, že uvádzanie mzdy v ponukách je nejednotné, každá firma má vlastný spôsob. A to je často z pohľadu uchádzačov mätúce a nevedia odhadnúť finálny plat na ponúkanej pozícii. V prieskume nám dokonca vyšlo, že pre 46 % ľudí na trhu práce je informácia o ponúkanom plate nezrozumiteľná. Preto, ak chce uchádzač vedieť, aký je priemerný plat na ponúkanej pozícii, je pre neho jednoduchšie a presnejšie vyplniť dotazník na  Platy.sk.

Okrem základnej zložky platu, monitorujeme aj variabilné a iné zložky mzdy, ako aj finančné a nefinančné benefity, takže vieme poskytnúť ucelený obraz o finančnej stránke jednotlivých pozícií. Otázka platu je pre ľudí na trhu práce veľmi dôležitá, ide o motiváciu vedieť, aký mám plat v porovnaní s ostatnými na rovnakej pozícii či v regióne. Či som podhodnotený, nadhodnotený, alebo aký je priemer.

A ako k tomu pristupujú firmy?

Firmy využívajú prieskum platov, keď potrebujú zistiť, aký je plat na danej pozícii alebo si porovnať plat svojho zamestnanca s trhom. Ide o spoločnosti, ktoré si chcú nastaviť mzdový systém alebo urobiť v ňom poriadok. Často sa tak deje v situáciách, keď sa z malej firmy stala veľká a potrebuje si nastaviť spravodlivé odmeňovanie. Tiež ide o firmy, ktoré chcú obsadiť novo vytvorenú pozíciu a nevedia, aký plat je optimálny, alebo za aký plat nájdu človeka na trhu práce. Firmy sa musia zaoberať otázkou ponúkaného platu už pri zadávaní pracovnej ponuky tak, aby neodradili potenciálnych záujemcov. Preto je z môjho pohľadu nevyhnutné vedieť, aká je reálna situácia v danom kraji na danej pozícii s prihliadnutím na špecifiká ako veľkosť firmy, požadovaná prax zamestnanca a pod.

Vzhľadom na to, že prieskum platov využíva dáta od online respondentov, nestalo sa vám niekedy, že prišla požiadavka a vy ste nemali dostatočný počet vstupov?

Stávalo sa nám, že prišla požiadavka na špecifický región alebo pozíciu, kde nebol dostatočný počet respondentov, aby sme vedeli relevantne dáta vyhodnotiť. Napríklad, marketingových špecialistov v Prešovskom kraji je celkovo pomenej, z nich len niektorí sa zapoja do prieskumu platov. A ak by sme ešte chceli získané údaje ďalej deliť podľa vzdelania, praxe alebo pohlavia, tak jednoducho na to nemáme dostatočne veľkú vzorku. Musím priznať, že to pre nás bol problém, na ktorý sme hľadali riešenie, čo sa nám aj podarilo.

Nedostatok respondentov je typický pre menšie regióny alebo určité pozície, ktoré nie sú v danom regióne rozšírené. Akým spôsobom ste tento nedostatok vyriešili a bolo to vôbec potrebné?

Hlavným dôvodom bolo celkové skvalitnenie platových analýz a tiež, aby sme boli schopní spĺňať požiadavky klientov. Riešenie sme našli vo forme novej metodiky. V procese analýzy dát sme začali využívať tzv. Paylab regresný model. Je to osvedčená metóda, ktorá pracuje so súvislosťami a vzťahmi medzi jednotlivými štatistickými parametrami. V našom prípade na základe súvislostí ako je pracovná pozícia, región, prax, veľkosť firmy, pohlavie atď., vieme odhadnúť hodnotu platov aj tam, kde nám chýbajú reálni respondenti. Uvediem konkrétny príklad. Máme požiadavku na plat pre servisného technika v Košiciach. V databáze Platy.sk máme pre túto konkrétnu pozíciu v regióne iba veľmi málo údajov. Pre iné regióny ich však máme oveľa viac. Paylab regresný model vie využiť existujúce súvislosti a parametre všetkých dostupných reálnych platov pre servisných technikov v databáze a nasimulovať ich na Košický kraj vzhľadom na priemerný plat v regióne a iné parametre.

Aké všetky parametre beriete pri využívaní tohto modelu do úvahy?

V prvom rade parametre, ktoré vstupujú do regresného modelu, musia byť významné. To sú také, ktoré majú vplyv na výšku platu. Medzi hlavné kritériá patria pozícia, región, veľkosť firmy, prax, pohlavie, vek a vzdelanie. Zistili sme, že napríklad to, či má človek základné vzdelanie alebo výučný list nemá vplyv na výšku jeho platu, preto ich radíme do jednej skupiny. Ešte predtým, ako všetky dáta analyzujeme, očistíme ich od duplicitných a extrémnych údajov, od nerelevantných informácií, od rôznych vtipálkov. Bližšie informácie o regresnom modeli sa dozviete v článku na Platy.sk.

Aké všetky informácie dokážete klientom poskytnúť? 

Najjednoduchšou formou je report s analýzou platu pre konkrétnu pracovnú pozíciu v danom regióne. Druhou možnosťou je prístup do samotnej databázy, kde si klient môže sám pozerať platy podľa želaných parametrov. V prípade špecifických alebo komplexných požiadaviek, vieme vypracovať špeciálnu analýzu na mieru.

Platové údaje spoločnostiam uvádzame vždy rozdelené na prvý decil, prvý kvartil, medián, 3. kvartil a 9. decil. Tento systém sa nám osvedčil najmä preto, že firma zistí nielen to, aký je medián platu (stredná hodnota), ale vidí, že existujú skupiny ľudí s nižším alebo vyšším finančným ohodnotením pre danú pozíciu. Samozrejme údaje vieme poskytnúť pre všetky významné parametre, teda vzhľadom na región, veľkosť firmy, vzdelanie, vek či prax. Nechýba ani priemerná hodnota platu na danej pozícii.

Ako vás môže firma kontaktovať, ak by mala záujem o platovú analýzu alebo dodatočné informácie?

Kontaktovať nás môžu cez stránku www.platy.sk alebo cez obchodné oddelenie Profesie (obchod@profesia.sk).

Miroslav Dravecký je vyštudovaný pedagóg, ktorý v Profesii pôsobí od roku 2006. Počas dvanásťročného pôsobenia mal na starosti rozbeh viacerých projektov ako Pozicie.sk, HR Club či Recruitrank. Jeho najväčším produktom je prieskum platov Platy.sk, z ktorého sa stal globálny produkt pod značkou Paylab.com, ktorému sa aktuálne venuje naplno. Ak práve nepracuje a nevenuje sa rodine, je známy svojimi cyklistickými výletmi, do ktorých zapája aj kolegov z Profesie.

 [:]

Napísala Lucia Belanová