9. júna 2020

Ako sa firmy pripravujú na návrat zamestnancov

Zvýšená hygiena a nové pravidlá fungovania čakajú zamestnancov pri návrate do kancelárií.  Aké témy momentálne riešia HR oddelenia sme sa dozvedeli vďaka HR Pulse prieskumu, za ktorým stojí iniciatíva HR open forum a spoločnosť Profesia. 

Väčšina firiem je pripravená na návrat do kancelárií

Viac ako 80 % firiem, ktoré sa zapojili do prieskumu HR Pulse má vypracovaný plán, aby sa ich zamestnanci mohli bezpečne vrátiť do kancelárií. Aj keď je všeobecná situácia priaznivá a nové prípady korona vírusu na Slovensku pribúdajú iba sporadicky, od pôvodného rušného kancelárskeho života sme ešte ďaleko. Opatrnosť je na prvom mieste, vedia to aj vrcholoví manažéri a preto budú zamestnancov po návrate čakať nové opatrenia.

Firmy najčastejšie pristúpia k zabezpečeniu vyššieho hygienického štandardu ako je používanie rúšok v interiéri, používanie rukavíc, pravidelná dezinfekcia priestorov. Takmer 40 % spoločností bude zamestnancom merať teplotu, či bude požadovať testovanie na COVID-19. Takmer dve tretiny opýtaných bude zamestnancov vracať do kancelárie po skupinkách, prípadne podľa rozpisov. Taktiež ich bude čakať úprava pracovísk a nové pravidlá fungovania. Sú však aj firmy, ktoré sa pripravujú na pokračovanie práce z domu a návrat do officu bude dobrovoľný.

návrat zamestnancov

Nová doba si vyžaduje nové spôsoby komunikácie

Komunikácia sa počas korona krízy stala jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia. Či už na úrovni vedenia alebo smerom k zamestnancom. Zvýšený dôraz na internú komunikáciu pociťovali aj opýtané firmy zapojené do prieskumu HR Pulse. Väčšina z nich kládla dôraz na pravidelnú komunikáciu manažmentu smerom k zamestnancom a manažérov smerov k svojim tímom. 40 % opýtaných firiem uviedlo, že začali využívať nové formy internej komunikácie ako sú videá, podcasty a rôzne online komunikačné nástroje (WhatsApp, Microsoft Teams, Yammer, Sharepoint). Mnohí personalistu sa snažili udržiavať firemnú kultúru na diaľku, prostredníctvom súťaží, challenges pre zamestnancov, či online zamestnaneckým festivalom.

návrat zamestnancov

Home office produktivitu neznižuje

Práca z domu je benefit, ktorý u zamestnancov rýchlo rástol na popularite. No mnohé firmy k nemu pristupovali s rezervou. Môže to súvisieť s tým, že pred 30 rokmi bol home office takmer neexistujúci koncept, či potrebou manažérov mať svojich podriadených pod kontrolou. Situácia s korona vírusom však priniesla prácu z domu aj do firiem, ktoré tento „benefit“ vôbec neposkytovali. Zrazu nepracovali ľudia z domu iba určité dni ale celé mesiace. Ako sa to odrazilo na produktivite?

Nijako. To je samozrejme zjednodušená odpoveď, no viac ako polovica firiem uviedla, že produktivita počas práce z domu zostala na rovnakej úrovni. Každá piata firma uviedla, že ľudia boli doma dokonca produktívnejší. Keď sa však na odpovede pozrieme bližšie, produktivita ľudí doma závisí od mnohých faktorov. Ľudia s vytvorenými podmienkami na prácu, sú produktívnejší. Rovnako niektoré oddelenia ako zákaznícka podpora, analytici či programátori majú v domácom prostredí lepšie možnosti na koncentráciu. Sú však aj takí, u ktorých výkonnostná krivka išla smerom nadol.

návrat zamestnancov

Opatrenia proti korona vírusu sú témou číslo jeden na HR oddeleniach

Pre viac ako polovicu opýtaných firiem je návrat na pracovisko témou číslo jeden. Okrem toho HR oddeleniami dominujú témy korona opatrení, internej komunikácie a podpory zamestnancov. Ďalšie témy, ktoré zaznievajú sú aj budovanie „agile & resilient“ organizačnej kultúry, digitalizácia HR procesov, ale aj nepríjemná téma znižovania personálnych nákladov.

Jedna z vecí, ktorá bude trendom aj do budúcna je prechod na flexibilnejší spôsob fungovania spoločností. Vidíme rastúci trend firiem, ktoré sú ochotné ponechať možnosť práce z domu aj po skončení korona krízy. Viac firiem plánuje nechať väčšie percento zamestnancov na home office, ako tomu bolo doteraz.

návrat zamestnancov

 

Druhá vlna prieskumu platformy HR Pulse prebiehala od 7. do 21. mája a zapojilo sa do nej 91 firiem.  Z toho 8 bolo z kategórie do 10 zamestnancov, 13 z kategórie malých podnikov (10-49 zamestnancov), 25 z kategórie stredných podnikov (50-249 zamestnancov) a 45 z kategórie veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov). Ak chcete vedieť, ako fungovali firmy počas predchádzajúcich mesiacov, prečítajte si náš článok s výsledkami prvého prieskumu.