21. februára 2020

Čo stojí lojalita zamestnancov?

„Vzdelávajte svojich ľudí tak, aby mohli odísť. Starajte sa o nich tak, aby nechceli.“ Richard Branson. Lojalita zamestnancov je komplexná téma, ktorá naberá na význame práve teraz, kedy majú zamestnanci viac možností ako kedykoľvek predtým. Preto sme sa pozreli na to, čo stojí lojalita zamestnanca. 

Skúste si odpovedať na otázku, o koľkých vašich zamestnancoch by ste mohli povedať, že sú lojálni. Máte vôbec takých? Všetci? Viete vôbec definovať, čo lojalita vlastne znamená?

Všeobecná definícia hovorí, že lojálny zamestnanec zostáva dlhodobo pracovať pre jedného zamestnávateľa, pričom aktívne nehľadá inú prácu. Pozná ciele firmy, je s nimi stotožnený a záleží mu na ich plnení, nielen na základe finančnej motivácie.

Majú súčasní zamestnanci záujem o dlhodobé zamestnanie?

Časy, kedy ľudia pracovali celý život pre jedného zamestnávateľa sú dávno preč. Aktuálnym trendom je hľadať stále niečo lepšie. Súvisí si to s poklesom nezamestnanosti, ktorí sme za posledné roky zaznamenali. Firmy nemali dostatok kvalitných uchádzačov a mali dve možnosti, buď zvýšiť plat a zlepšiť benefity alebo znížiť nároky na uchádzačov. Táto situácia poskytla výhodu tým, ktorí neustále hľadajú lepšie pracovné možnosti.

Výsledky prieskumu portálu Platy.sk ukazujú, že takmer 40 % respondentov považuje 3 – 5 rokov ako ideálny čas strávený u jedného zamestnávateľa. Na druhej strane štvrtina by chcela v jednej firme zotrvať viac ako 10 rokov.

lojalita zamestnancov - dĺžka práce

Vek a vzdelanie majú vplyv na priority zamestnancov

Rozdiely v názoroch pramenia najmä z demografických faktorov. Pre viac ako polovicu mladších zamestnancov do 34 rokov je ideálna dĺžka zamestnania u jedného zamestnávateľa maximálne 5 rokov. Podľa údajov z Profesie, je však reálna situácia extrémnejšia, kedy veková skupina od 25 – 34 rokov uviedla, že u posledného zamestnávateľa pracovala v priemere iba 2,1 roka. Vysvetliť to môžeme tým, že mladí ľudia, často po škole, ešte nemajú záväzky a chcú získavať skúsenosti.

Na druhom konci spektra máme starších zamestnancov, kedy 43 % 45 a viac ročných preferuje stabilitu a minimálne 10 a viac rokov u jednej firmy. Zodpovedá to aj reálnej situácii, kedy veková skupina 45 – 54 ročných strávila u posledného zamestnávateľa v priemere 6,3 roka a viac ako 55 roční 9, 4 roka. To znamená, že pokiaľ hľadáte lojálneho zamestnanca, viac sa vám oplatí zamerať sa na skúsenejších uchádzačov.

Z pohľadu vzdelania vidíme, že čím nižšie kvalifikovaní zamestnanci, tým dlhšie pracujú u jedného zamestnávateľa. Ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity pracovali v priemere pre svojho posledného zamestnávateľa 4,6 roka. Ľudia so s maturitou 3,9 roka a ľudia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa iba 2,5 roka.

lojalita zamestnancov - podľa vzdelania

Budovanie lojality je práca pre obe strany

Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Na to, aby si zamestnanec vôbec mohol začať budovať lojálny prístup k svojmu zamestnávateľovi, je dôležité, aby mal na to vytvorené podmienky. To znamená, že sa vyžaduje určitý vklad do zamestnancov, ktorý by sa firmám mal vrátiť. Jednoducho povedané, zamestnanec by mal mať vytvorené také podmienky, aby sa cítil dobre a pre firmu potrebný. Ako to docieliť?

  1. Prvá oblasť, ktorá vplýva na lojalitu zamestnancov je férovosť a otvorenosť. Firma by mala k svojim zamestnancom pristupovať spravodlivo, a to aj v otázke odmeňovania. V dobe, kedy máme povinné zverejňovanie platov si už každý vie v pracovných inzerátoch pozrieť, približne aký základný plat ponúkajú firmy na jeho pozícii.
  1. Druhá oblasť, na ktorú by ste sa mali zamerať je work life balance. Benefity ako flexibilná pracovná doba, práca z domu či dovolenka navyše patria medzi najžiadanejšie z pohľadu uchádzačov o prácu. Ak firma tieto benefity poskytuje, ukazuje, že jej záleží na tom, aby boli zamestnanci spokojní a vedeli si vyvážene plánovať čas medzi prácou a osobným životom. Ak ste firma, ktorá neposkytuje žiadne benefity, môžete to vyvážiť vašim osobným prístupom. Tu je potrebné, aby ste ku svojim zamestnancom pristupovali ľudsky a v prípade potreby im vyšli v ústrety (napríklad ak potrebujú výnimočne odísť skôr).
  1. Treťou oblasťou, do ktorej sa oplatí investovať, v prípade že chcete mať lojálnych zamestnancov, je vaša zamestnávateľská značka. Výskumy ukazujú, že viac ako 90 % uchádzačov si vopred zisťuje základné informácie o zamestnávateľovi, vrátane jeho reputácie. Viac ako polovica uviedla, že v prípade negatívnych zmienok by sa na pozíciu do danej firmy vôbec neprihlásila.

 

Firmy sa témou lojality zamestnancov dôkladnejšie zaoberajú najmä v obdobiach s nízkou nezamestnanosťou, kedy je riziko zvýšenej fluktuácie. Častou chybou je podcenenie budovania lojálnych zamestnancov v časoch krízy alebo blížiacej sa krízy.

Ak by ste chceli vedieť, ako je na tom vaša spoločnosť v porovnaní s konkurenciou alebo zvyškom trhu práce, nechajte si vypracovať profesionálnu analýzu.