20. mája 2019

Novinka: Profesia má nástroj, ktorý vám uľahčí byrokraciu spojenú so zákazom mlčanlivosti o mzde

Informáciu o tom, že od 1. januára 2019 už svojich zamestnancov nemôžete zaviazať k mlčanlivosti o mzde a pracovných podmienkach, ste už určite počuli. Aj keď vás novela zákona nezaväzuje k vytváraniu dodatkov, ktorými sa ruší mlčanlivosť v pôvodných pracovných zmluvách, mali by ste im venovať pozornosť. Môžete sa tak vyhnúť pokute až vo výške 100 000 €.

Cesta k transparentným platom na Slovensku je od 1. januára zase o čosi rovnejšia. K povinnému zverejňovaniu platov v pracovných ponukách sa pridal aj zákaz vyžadovať od zamestnancov mlčanlivosť ohľadom ich pracovných a platových podmienkach.

V článku sa dočítate:

  • čo sa v zmenilo v Zákonníku práce a čo to znamená pre vás,
  • v akom prípade vám hrozí pokuta od Inšpektorátu práce a aké opatrenia môžete prijať, aby ste sa jej vyhli, 
  • ako vám v tom pomôže nový produkt od Profesie.

Čo hovorí novela Zákonníka práce

Novela č. 376/2018 Z. z., ktorou sa upravuje Zákonník práce, do praxe prináša niekoľko zmien. Najvýraznejšou je, že akékoľvek klauzuly, ktoré zamestnancom v pracovných zmluvách prikazovali mlčať o plate, sú od 1. januára neplatné, a to aj v prípade, že boli podpísané pred týmto dátumom.

V zákone sa vyslovene hovorí aj to, že zamestnanci nesmú byť prenasledovaní či postihovaní v prípadoch, keď budú rozprávať o svojej mzde a pracovných podmienkach. Zákon im navyše ukladá možnosť podať sťažnosť či dokonca sa obrátiť na súd, ak by boli v práci za nedodržanie mlčanlivosti diskriminovaní alebo by od nich zamestnávateľ vyžadoval uzatvoriť zmluvu, ktorou by si na mlčanlivosť nárokoval.

Ako je to s pokutami?

V prípade, že by súd potvrdil porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžete od inšpektorátu práce dostať pokutu až do výšky 100 000 €. Týmto porušením môže byť práve vyžadovanie mlčanlivosti aj napriek legislatíve, diskriminácia či akékoľvek penalizovanie zamestnanca za to, že o svojej mzde či pracovných podmienkach rozprával.

Ak vaše pracovné zmluvy do 1. januára 2019 obsahovali klauzulu o mlčanlivosti o plate a pracovných podmienkach, odporúčame, aby ste so svojimi zamestnancami uzatvorili Dohodu o zmene pracovných podmienok prostredníctvom dodatkov podľa § 54. Vďaka nej získate právne krytie, že neporušujete zákon ani v prípade, ak by vás zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu obvinil, že ste porušili jeho pracovné právo rozprávať o svojej mzde.

TIP: Ako vytvoríte hromadné dodatky v priebehu pár minút?

Hromadná príprava dodatkov pre väčšie množstvo zamestnancov predstavuje nielen byrokratickú, ale najmä časovú záťaž. Svoje o tom vie HR oddelenie v Profesii, no potvrdilo nám to množstvo HR manažérov a personalistov, s ktorými sme sa v minulom roku rozprávali o špecifikách nového produktu od Profesie.

tulu – nástroj, ktorý je výsledkom mnohých rozhovorov a testovaní, vám s akoukoľvek byrokraciou, ktorá sa týka vašich zamestnancov, pomôže. Je to jednoduchý, no sofistikovaný nástroj, ktorý za vás pomocou pár klikov vytvorí hotové dokumenty pre zamestnancov pripravené na podpis – napríklad aj dodatky k pracovným zmluvám, o ktorých sme písali v prvej časti.

Nový nástroj od Profesie funguje na princípe spájania vami vytvorených šablón dokumentov a údajov zamestnancov, ktoré doň nahráte. Vždy tak pracujete s dokumentmi, ktoré máte overené a pracujete s nimi bežne.

V prvých fázach uvedenia produktu na trh sme sa rozhodli poskytnúť ho našim klientom zadarmo. Neváhajte využiť možnosť vyskúšať si tulu bezplatne a ušetriť si tak čas už teraz pri tvorbe dodatkov, ktorými sa ruší mlčanlivosť, a neskôr aj pri tvorbe akejkoľvek zmluvnej dokumentácie, ktorú uzatvárate s novými alebo súčasnými zamestnancami.

V akých situáciách tulu oceníte?

  • Prijímanie nového zamestnanca
  • Odchod zamestnanca
  • Legislatívne zmeny vyžadujúce úpravu existujúcich dokumentov
  • Celoplošná alebo individuálna zmena pracovných podmienok či miezd
  • Plánovaná alebo nárazová tvorba dokumentov pre zamestnancov

Pozrite sa, ako tulu funguje, na webovej stránke www.tulu.sk. Vyplňte kontaktný formulár na webe a získajte svoj prístup zadarmo.

tulu mlcanlivost