9. augusta 2018

Ľudia dnes dokážu odhaliť, či je CSR firiem úprimné alebo iba PR

CSR je dnes v kurze. Mnohé firmy majú prostriedky aj know-how na to, aby mohli reálne ovplyvniť nejaký spoločenský problém. Profesia aktuálne stojí pred spustením dvoch pilotných projektov, o ktorých nám porozprávala CSR manažérka Anna Podlesná.

Anka, v Profesii pracuješ od tohto roku na novovytvorenej pozícii CSR manažéra. Prečo si sa rozhodla po rokoch v treťom sektore prijať ponuku Profesie a pracovať v oblasti CSR zo strany firmy?

Počas svojej kariéry som mala možnosť pracovať v PR agentúre, korporácii, mala som vlastnú firmu, bola som v zahraničí a 6 rokov som pracovala v treťom sektore pre Nadáciu Pontis. Tam som spoznala ako fungujú rôzne neziskové organizácie na Slovensku, venovala som sa crowdfundingovým aktivitám, vzdelávacím programom a strategickým darcom nadácie. Za tú dobu som si uvedomila, že na Slovensku robíme pomerne veľa pre zvyšovanie zručností a vedomostí u ľudí so zdravotným či iným znevýhodnením. Následne však majú málo príležitostí na ich využitie v praxi, resp. sa nevedia dlhodobo zamestnať. Preto, keď prišla ponuka Profesie, bola to pre mňa ideálna príležitosť, ako sa venovať oblasti skvalitňovania príležitostí na trhu práce naplno.

Z prieskumov vieme, že hlavne pre mladú generáciu je dôležitá reputácia firmy už v kroku, kedy sa rozhodujú, či vôbec pošlú danej spoločnosti svoj životopis. Ako vnímaš ty samotný pojem CSR z pohľadu firiem a komerčného sektora?

CSR je veľmi široký pojem, nájdete k nemu množstvo definícií a dá sa naň pozerať z rôznych uhlov. Ja to vidím tak, že by to mala byť stratégia, ktorá je trvalo udržateľne súčasťou jadra spoločnosti. Ak by som mala zovšeobecňovať, existujú základné princípy, ktoré by mali byť súčasťou každého podnikania, sú to: etické správanie, transparentné fungovanie, férový hráč na trhu, ochrana životného prostredia a podpora dôležitých tém.

Uchádzači ale aj samotní zamestnanci dnes vedia rozlíšiť, či firme ide o úprimné CSR a aktivity robia s víziou reálneho vyriešenia spoločenského problému alebo dosiahnutia konkrétnej pozitívnej zmeny, alebo ide o PR aktivity a posilnenie imidžu firmy.

Od tvojho príchodu do Profesie sa veci začali riadne hýbať. Momentálne sme tesne pred spustením dvoch zaujímavých projektov. Povedz nám o nich.

Keď som nastúpila do Profesie, tak ako prvé som potrebovala definovať témy, ktorým sa chceme ako firma v najbližšom čase venovať. Zúžili sme ich na tri oblasti, a to je vzdelávanie, zamestnávanie ľudí so znevýhodnením a odstraňovanie korupcie. Pre prvé dve oblasti pripravujeme pilotné projekty, ktoré verím, že sa osvedčia a budeme v nich pokračovať vo väčšom. Čo ma teší už teraz je, že účasť v projektoch potvrdili aj významní zamestnávatelia Slovenska.

Na portáli Edujobs.sk vidíme, že pred začiatkom septembra je historický záujem o učiteľov a pracovníkov do školstva. Vieme však, akú reputáciu má školstvo a aj štatistiky ukazujú, že záujem o prácu v tomto obore klesá. Čo je cieľom projektu Akadémia pre riaditeľov?

Chceme pomôcť riaditeľom základných a stredných škôl, ktorí hľadajú odpovede na to, ako byť atraktívnym zamestnávateľom. Vytvoríme priestor, kde spojíme odborníkov z popredných firiem s riaditeľmi škôl, aby si odovzdali skúsenosti, know-how, diskutovali a našli riešenia, ktoré sa budú dať implementovať do školského prostredia.

Cez stránku edujobs.sk sme si urobili prieskum o potrebách riaditeľov, aby sme vedeli identifikovať oblasti, na ktoré by sme sa mohli zamerať. Zistili sme, že veľký záujem je práve o vzdelávanie v personálnej oblasti, v internej komunikácii a starostlivosti o učiteľa. Zaujímajú ich príklady dobrej praxe zo sveta firiem, ako vytvárať víziu a ciele školy, ako zavádzať inovácie. Ak sa má situácia a kvalita v školstve posunúť k lepšiemu, tak to musí začať práve od riaditeľov, pokračovať cez zamestnancov až k študentom.

Víziou druhého projektu, s názvom Výpomoc so srdcom, je, aby každý, kto chce pracovať, dostal aj šancu. Tento projekt je teda zameraný na vytvorenie pracovných príležitostí pre zdravotne či inak znevýhodnených. Ako bude fungovať?

V rámci úvodných analýz sme zistili, že existuje pomerne rozsiahla skupina zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí by pracovať mohli, ale nedokážu byť zamestnaní plných 8 hodín. Týmto ľuďom chceme za pomoci pracovného asistenta dať príležitosť pracovne sa realizovať.

V pilotnej fáze zapájame ľudí so zdravotným postihnutím cez 2 chránené dielne. Ponúknuť im chceme pracovné činnosti priamo vo firmách alebo v domácnostiach zamestnancov, ktorí túto službu využijú ako firemný benefit. Všetko sa to bude diať cez portál Domelia.sk. Firmy si tieto služby môžu objednať v režime náhradného plnenia. Vytvoria tak nielen nové pracovné príležitosti pre ľudí so znevýhodnením, ale zároveň môžu účinne pomôcť svojim zamestnancom v rôznych životných situáciách.

Špecifickou podmienkou bude prítomnosť pracovného asistenta. Aká bude jeho úloha a prečo je v projekte kľúčová?

V tomto projekte trváme na tom, aby so zdravotne znevýhodneným pracovníkom bol na začiatku prítomný aj pracovný asistent. V pilotnej fáze túto funkciu zabezpečia odborníci z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP na Mokrohájskej a odborníci zo zapojených chránených dielní. Ich náplň práce je vysvetliť o aký druh práce ide, aký je očakávaný výsledok, asistovať pri prehliadke pracoviska, zoznámení sa a dohliadať na štandard kvality odvedenej práce. Pracovný asistent tiež pomáha predchádzať úvodným nedorozumeniam a preklenutí rozdielov.

Kto sú ľudia, ktorým sa takéto pracovné príležitosti poskytnú?

V pilotnej fáze sú to pracovníci Chránenej dielne L&P a Wellnea Senec. Zapájame aj ľudí, ktorí chodia na pracovnú rehabilitáciu do Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej v Bratislave. Kandidáti prejdú pracovným pohovorom s HR expertom, aby sme zistili, aké práce môžu robiť, aká je ich osobnosť a životný príbeh. V prípade záujmu im tiež pomôže vytvoriť životopis a na základe ich skúseností a silných stránok odporučí vhodné možnosti na pracovnom trhu do budúcna.

Tento projekt je vhodný pre ľudí so zdravotným či mentálnym postihnutím, pre ľudí po nehode alebo prekonaní choroby s následkami, ktorí si chcú nájsť pracovné uplatnenie, prinavrátiť sebavedomie a obnoviť kontakt s firemným životom. Na konci pilotnej fázy každý kandidát dostane zhodnotenie svojho výkonu a odporúčací list, v prípade záujmu zo strany firmy môžu pokračovať v práci aj po skončení pilotu.

Je vo firmách o takéto služby záujem? Predsa je to pre mnohé firmy nezvyčajné a nevidíme často na pracovisku prítomných zdravotne znevýhodnených ľudí.

Pred spustením samotného projektu, sme robili prieskum, kde sme sa pýtali ľudí, či by boli ochotní prijať pomoc v domácnosti od zdravotne znevýhodnených. Výsledky ukázali, že veľké percento ľudí výpomoc v domácnosti potrebuje, ale neprijalo by ju od zdravotne znevýhodnených. Pre nás to bol signál, že je dôležité vo firmách vytvoriť nové možnosti na interakciu so zdravotne či inak znevýhodnenými skupinami.

Myslíme si, že keď zamestnanci začnú na svojom pracovisku stretávať napríklad človeka s Downovým syndrómom, ktorý sa stará o kvety alebo o poriadok v kuchynke, tak zistia, že aj tento človek je šikovný a vie si svoju robotu odviesť kvalitne. Ak im počas homeofficu doma ožehlí a utrie prach pani po autonehode či po prekonaní vážneho ochorenia, pochopia, že aj takáto práca dáva niekomu šancu privyrobiť si a cítiť sa užitočným.

Tento projekt je konkrétnou možnosťou ako posilniť diverzitu na pracovisku. Veľa sa o tom hovorí, no príkladov dobrej praxe na Slovensku je pomerne málo. Skúmali sme dôvody a zároveň sme cez náš nástroj Paylab Data Research spustili prieskum o postojoch zamestnancov ku rôznym inakostiam. Prvé dáta budeme mať zo Slovenska, Česka a Maďarska a poslúžia nám ako istý benchmark pre hodnotenie dopadu projektu Výpomoc so srdcom. Dáta zároveň môžu poslúžiť aj ďalším firmám, ktoré chcú rozvíjať diverzitu vo svojom prostredí.

Prebehli aj prvé rozhovory so zástupcami firiem? Čo si o projekte myslia?

Záujem zo strany firiem je, aj napriek tomu, že to nie je ľahká téma. V pilotnej fáze službu vyskúšajú 3 firmy a Profesia. Som úprimne zvedavá na spätnú väzbu. Ak by tento projekt zaujal aj iné spoločnosti, pokojne sa nám môžu ozvať a pridať sa. V septembri pripravujeme prvé informačné stretnutie a zúčastniť sa ho môžu aj ľudia z firiem, ktoré by túto službu chceli vyskúšať po otestovaní. Na prípadné otázky rada odpoviem na [email protected].