10. júna 2019

Pilotný ročník Akadémie úspešne absolvovalo 20 riaditeľov

Analýza portálu Edujobs.sk ukazuje, že slovenské školstvo sa dostáva do stále väčších problémov. Dopyt po nových zamestnancoch neustále narastá, pričom počet uchádzačov poklesol takmer trojnásobne. Keď sme sa riaditeľov škôl opýtali, v čom by sa najviac potrebovali vzdelávať, zhodne pomenovali tri oblasti: interná komunikácia, starostlivosť o učiteľa a ako zavádzať inovatívne prvky v súlade s víziou a cieľmi školy. Prizvali sme odborníkov z firiem, neziskového sektora aj inšpiratívnych škôl a vytvorili neformálne doplnkové vzdelávanie zamerané na starostlivosť o ľudské zdroje, ktoré sme nazvali Akadémia pre riaditeľov.

Cieľom Akadémie pre riaditeľov je pomôcť riešiť nedostatok ľudí v školstve tak, že pomôžeme riaditeľom vytvárať školy ako atraktívnych zamestnávateľov. Veríme, že skúsenosti zo sveta firiem sú využiteľné aj v rámci škôl. A spoločný čas odborníkov z firiem a škôl prinesie ovocie aj v lepšom pochopení oboch svetov a príprave mladých ľudí na život.

V pilotnom ročníku 2018/19 Akadémiu pre riaditeľov absolvovalo 20 účastníkov z celého Slovenska. V rámci 3 vzdelávacích modulov im špičkoví lektori odovzdali svoje skúsenosti aj know-how v troch oblastiach. Prvý modul sa zameriaval na Sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti, druhý na Vnútroskupinovú dynamiku a vzťahy v kolektíve, a v závere si odniesli poznatky z Tvorby a napĺňania vízie a poslania školy v 21. storočí.

Cielené zameranie aj možnosť vymieňať si skúsenosti

Dôležitou súčasťou bol interný anonymný on-line prieskum na školách zapojených riaditeľov. Pripravila aj vyhodnocovala ho skúsená psychologička Eva Klimová. Každý účastník Akadémie tak dostal adresnú správu o atmosfére, vzťahoch aj motivácii svojich zamestnancov, doplnenú o odporúčania, na čo sa zamerať pri ďalšom riadení a rozvoji školy.

V závere Akadémie prví absolventi odprezentovali, ako využili, resp. plánujú využiť získané poznatky v praxi. Možnosť počuť rôznorodosť problémov, ktoré riešia na základných a stredných štátnych, súkromných aj cirkevných školách bola užitočnou lekciou pre všetkých poslucháčov. Na otázku „Čo bolo pre vás najprínosnejšie z daného modulu“ uvádzali riaditelia okrem kvalitného obsahu práve výmenu a zdieľanie skúseností. „Stretol som skvelých ľudí, či už lektorov, členov Profesie, frekventantov kurzu, najlepšie školenie, akého som sa v živote zúčastnil.“

Profesia - Akadémia pre riaditeľov

Poďakovanie za úspešný pilotný ročník patrí lektorom Miroslavovi Harantovi, Eve Klimovej, Janke Holúbekovej, Lucii Lanákovej, Jozefovi Ondášovi, Jozefovi Kokoškovi a Anežke Karle Markovej. Obsah modulov pomáhali tvoriť Peter Dráľ, Juraj Hipš, Saskia Repčíková, Ľubica Petríková, Anna Chlupíková, Viera Grohová, Eva Tchuríková, Marián Damankoš a Dagmar Suissa.

Hľadáme lektorov pre ďalší ročník

O Akadémiu 2019/20 prejavilo záujem 113 riaditeľov zo Slovenska a z Českej republiky. Ak máte skúsenosti, ktoré by ste chceli bezplatne odovzdať účastníkom tohto neformálneho doplnkového vzdelávania, budeme radi, ak sa nám ozvete na [email protected] Podrobnejšie informácie sú na www.edujobs.sk/akademia.