24. januára 2019

Stanovisko spoločnosti Profesia, s. r. o., k výmene informácií o voľných pracovných miestach medzi portálom Profesia.sk a rezortným informačným systémom v zastúpení ÚPSVaR. 

Spoločnosť Profesia, s. r. o., odmieta akékoľvek špekulácie a obvinenia z nekalých obchodných praktík a nestotožňuje sa s vyjadreniami o nerovnom prístupe. Ako prevádzkovateľ najväčšieho pracovného portálu www.profesia.sk nemáme žiadne výnimočné postavenie v súvislosti so zavedením povinného nahlasovania voľných pracovných miest.  

Povinnosť zverejňovať voľné pracovné miesta, ktorú zaviedla narýchlo schválená novela Zákona o službách zamestnanosti, považujeme za zbytočnú administratívnu záťaž pre zamestnávateľov. Novela prikazuje buď nahlásiť voľné miesta prostredníctvom príslušných úradov práce, alebo online prostredníctvom len jedného presne určeného pracovného portálu prevádzkovaného súkromnou spoločnosťou. Z tohto dôvodu sme vnímali túto povinnosť ako diskriminačnú. Bezprostredne po podpise zákona prezidentom Slovenskej republiky sme oslovili Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme sa informovali, či existuje možnosť, aby verejné registre preberali informácie od všetkých pracovných portálov na Slovensku. Ústredie práce naše argumenty akceptovalo na stretnutí 19. decembra 2018, ktorého sa zúčastnili prevádzkovatelia najväčších pracovných portálov na Slovensku Profesia, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Trexima Bratislava, spol. s r.o..

Navrhli sme postup, ktorý by dovoľoval všetkým subjektom v štruktúrovanej podobe splniť túto povinnosť za svojich klientov. Jednoducho povedané – zamestnávateľ si nesplní svoju zákonnú povinnosť tým, že zverejní ponuku na portáli Profesia.sk. Naopak, spoločnosť Profesia.sk na seba prevzala zodpovednosť a zaviazala sa, že splní oznamovaciu povinnosť v mene zamestnávateľa. O uvedení mena nášho portálu na tlačovej konferencii ani v metodickom usmernení sme neboli vopred informovaní a použitá formulácia je zvolená nešťastne. Táto situácia nastala pravdepodobne z dôvodu časovej tiesne a nejasností, ktoré táto novela Zákona o službách zamestnanosti so sebou priniesla.

Spoločnosť Profesia chce zdôrazniť, že inzercia pracovných miest na Profesia.sk nie je v žiadnom prípade súčasťou zákona a odmieta osočovanie o zvýhodňovaní na trhu práce. Sme radi, že naše rokovania viedli k tomu, že informácie o voľných pracovných miestach budú môcť štátnemu orgánu poskytovať aj súkromné pracovné portály. Vďaka tomu ubudne firmám administratívne náročná agenda a to bez ohľadu na pracovný portál, ktorého služby využívajú.