9. júla 2018

Tie najlepšie riešenia si používatelia Profesia.sk navrhnú sami

„Nevieme nevedieť to, čo už raz vieme“ je obľúbená veta Ferenca Violu, UX dizajnéra pre Profesia.sk. Práve s ním sme sa porozprávali o tom, prečo je dôležité testovanie používateľnosti webovej stránky, a prečo je pohľad používateľov dôležitejší ako názor zamestnancov Profesie. Prečítajte si článok, ktorý možno zmení to, ako sa na webstránky pozeráte.

Ferenc Viola

User testing alebo používateľské testovanie je metóda, ktorá sa využíva v rámci vylepšovania fungovania webstránky. Testuje sa individuálne priamo s používateľmi stránky, ktorí vykonávajú zadané úlohy na stránke. Každé testovanie má svoj vlastný cieľ. UX dizajnér pre Profesiu Ferenc Viola hovorí, čo je dôležité pre Profesiu ako webstránku s pracovnými príležitosťami: „Cieľom testovania v Profesii je udržať základnú funkcionalitu stránky v dobrej kondícii. To znamená, že používatelia stránky nemajú problém s procesmi a úkonmi, ktoré by na nej mali splniť. Pre uchádzačov je to poslať reakciu na pracovnú ponuku alebo vytvoriť si životopis a zverejniť ho pre zamestnávateľov. Pre personalistov to môže byť zverejniť pracovnú ponuku alebo vyhľadávať v databáze životopisov.“

Buď používateľa vytrénujete, alebo zjednodušíte obsah stránky

Prvé veľké používateľské testovanie prebehlo v Profesii v roku 2015, kedy sa pripravovala posledná väčšia vizuálna zmena stránky na podobu v akej ju vidíte dnes. Testovanie prebehlo za pomoci agentúr, ktoré sa problematike venovali. V oboch prípadoch sa testovalo na väčšej vzorke účastníkov. „Výsledky poskytli skvelú spätnú väzbu na nový vizuál a funkcionalitu stránky, poukázali na to, čo funguje, ale aj na oblasti, ktoré je potrebné dotiahnuť. Bol to prelom, kedy sme začali menej tvoriť z interných nápadov a viac sa zaujímať o používateľa a jeho potreby,“ vysvetľuje Ferenc Viola. Od roku 2017 si testovania Profesia zastrešuje a realizuje sama.

„Ako základ pre vylepšovanie a testovanie stránky si môžeme zobrať teóriu amerického odborníka na oblasť user experience, teda používateľského zážitku, Jareda M. Spoola s názvom Magický eskalátor získaných vedomostí. V tejto teórii začiatok eskalátora predstavuje žiadne vedomosti o stránke a jeho koniec všetky vedomosti. Aktuálne vedomosti používateľa sú napríklad na treťom schodíku, stránka je však navrhnutá tak, že jej bezproblémové používanie si vyžaduje vedomosti na úrovni schodíka 8. Ako to dosiahnuť? Dvoma spôsobmi. Buď budete používateľa trénovať, aby sa jeho schopnosti dostali na požadovanú úroveň, čo je však pri tisíckach užívateľov veľmi náročné. Druhý spôsob je, že svoju stránku zjednodušíte tak, aby ju mohol plne používať aj človek, ktorý stojí na pomyselnom treťom schodíku. A tento proces naštartujete práve používateľským testovaním stránky, ktoré vám povie, kde majú používatelia problém alebo naopak, kde ho nemajú,“ vysvetľuje Ferenc teóriu za jeho prácou.

magický eskalator

Do testovania sa zapojili aj zástupcovia firiem

Testovanie v Profesii prebieha vždy na určitú tému. Testuje sa s uchádzačmi o zamestnanie, ale aj so zástupcami firiem. Vždy ide o malé skupiny. Štúdie totiž dokázali, že 6 respondentov na testovaní stačí na to, aby sa objavilo až 80 percent chýb používateľnosti stránky. Samotné testovanie prebieha v spoločnosti moderátora, zapisovača a respondenta a ide sa podľa vopred stanoveného scenára. Následne sa výsledky spracovávajú a vznikajú z nich odporúčania na vylepšenie stránky. Nápady a hypotézy sa ďalej overujú prostredníctvom kvantitatívnych dát a tie úspešné dostanú šancu pomocou A/B testovania aj v ostrej prevádzke. Takto sa na stránku dostanú iba tie najlepšie overené nápady, ktoré prinesú reálne výsledky.

Všetko toto úsilie smeruje k tomu, aby bola Profesia.sk používateľsky priateľská a prehľadná stránka a úkony, ktoré sa majú na nej vykonať, jasné. A to pre obe skupiny: pre uchádzačov o pracovné miesta aj pre zadávateľov pracovných ponúk.

Prvé testovanie so zástupcami firiem, ktoré na Profesia.sk inzerujú, prebehlo v roku 2016: „Keď sme prvýkrát nahlas vyslovili nápad, že chceme urobiť používateľské testovanie so zástupcami firiem, mali sme v tíme obavy. Predsa len si to vyžaduje od zamestnaných ľudí cestovanie, ochotu a hlavne čas. Stanovili sme si tému a vytipovali cieľovú skupinu spoločností. Na naše prekvapenie boli ochotní a túto iniciatívu uvítali. Získali sme tak veľa cenných informácií. Videli sme ako HR špecialisti a manažéri pracujú so stránkou, ako pri tom rozmýšľajú a začali sme viac rozumieť ich potrebám. Takéto informácie by sme sami neboli schopní získať,“ vysvetľuje výhody používateľského testovania Ferenc.

„Sami neprídeme na to, čo nám povedia používatelia“

Používateľské testovanie prináša špecialistom, ako je Ferenc Viola v Profesii, unikátny pohľad zvonku. Čo je pre človeka, ktorý strávi 8 hodín denne pozeraním na stránku Profesia.sk a pozná ju aj naslepo, veľmi cenné. Na základne vyhodnotenia takýchto informácií sa dejú úpravy, ktoré prinášajú reálne výsledky. „Vďaka testovaniu sme odhalili mnohé oblasti, ktoré robili používateľom na stránke problémy. Zaujímavým príkladom z minulosti je pridanie jednoduchého riadku s textom pri odosielaní životopisu, vďaka ktorému sme zachytili návštevníkov, ktorí by inak zo stránky odišli. Veta “Nemáte životopis? Vytvorte si ho.“ a odkaz na stránku, kde je možné životopis vytvoriť, nám za prvý mesiac od nasadenia priniesli takmer 3 000 nových životopisov,“ uvádza Ferenc Viola jeden z mnohých príkladov úspechov testovania.

Pri svojej práci ho najviac prekvapia ľudia: „Keď pripravujem nové testovanie, vždy sa tak trochu obávam, čo keď sa nedozvieme nič nové. Našťastie takáto situácia sa ešte nestala. Vždy som veľmi milo prekvapený, koľko nápadov zozbierame. Sme vďační, že ľudia sú ochotní prísť, venovať svoj čas a povedať svoj názor, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože oni používajú Profesia.sk každý deň.“

Máte problémy s používaním našej stránky, alebo nápady na jej zlepšenie. Aj vy môžete ovplyvniť jej vývoj. Stačí, ak zapíšete svoje kontaktné údaje a firmu do zoznamu. 

Chcem sa zúčastniť testovania Profesia.sk

Ferenc Viola
Pracuje v Profesii ako UX dizajnér. To znamená, že sa venuje používateľskému zážitku na stránkach Profesia.sk. Ako to robí? Pýta sa a počúva používateľov stránky a ich myšlienky, požiadavky a nápady prekladá do prototypov a návrhov na jej zlepšenie. Po ukončení štúdia sa namiesto programovania začal venovať grafickému dizajnu. Počas svojej kariérnej cesty pracoval v reklamnej agentúre a zakladal „švihajúcu“ cyklokuriérsku službu, kde najazdil viac ako 20 000 kilometrov. V roku 2013 redizajnoval stránku Profesia.sk a o dva roky na to sa podieľal na úprave jej dizajnu do aktuálnej podoby. Momentálne je strážcom vizuálnej konzistentnosti Profesia.sk a pracuje na jej optimalizácií.