8. novembra 2018

Uchádzači budú vedieť vyhľadávať pracovné ponuky vo svojom okolí

Tento rok sa niesol v znamení zmien spôsobu vyhľadávania pracovných ponúk na Profesia.sk. V prvej fáze sme v  máji tohto roku začali detailnejšie rozlišovať ponuky podľa lokality. V najbližších týždňoch uvedieme druhú fázu, kde sme sa zamerali na uchádzačov. Po novom si budú môcť hľadať prácu nielen v konkrétnej lokalite, ale aj podľa vzdialenosti, do akej chcú do práce dochádzať. Tým pádom môžu byť vaše ponuky viditeľné pre väčší počet uchádzačov o prácu. Ako bude nové vyhľadávanie fungovať a čo sa zmení?

Ako to fungovalo doteraz

Z pohľadu lokality existovali dva typy pracovných ponúk – tie, ktoré majú miesto výkonu práce na konkrétnom mieste a tie, ktoré vo zvýšenej miere vyžadovali cestovanie. Pracovné ponuky si uchádzači mohli vyhľadávať podľa okresného mesta, kraja, alebo krajiny.

Ak si uchádzač hľadal prácu v konkrétnej lokalite, napr. v Nitre, zobrazili sme mu všetky vyhovujúce ponuky z daného okresu a okrem toho aj ponuky, ktoré mali zadané len Nitriansky kraj s tým, že sme ich označili ako ponuky vyžadujúce cestovanie.

Naopak, ak si uchádzač vyhľadával ponuky napr. v celom kraji (napr. Nitrianskom), zobrazili sme mu všetky ponuky, ktoré mali zadaný daný kraj, ale aj všetky ponuky z okresov daného kraja (napr. Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce alebo Komárno).

Vyhľadávanie práce v okolí

Cieľom vyhľadávania práce v okolí je zobrazovať vo výsledkoch viac relevantných pracovných ponúk pre uchádzačov. Ak si uchádzač po novom vyberie lokalitu, bude si môcť zároveň vybrať, do akej vzdialenosti od danej lokality chce, aby sa mu ponuky zobrazovali. Z prieskumu návštevníkov Profesia.sk sme totiž zistili, že každý piaty respondent je ochotný do zamestnania dochádzať.*

Profesia.sk - Vyhľadávanie pracovných ponúk v okolí

Nové vyhľadávanie práce v okolí (tzv. rádiuse) umožní používateľom vybrať okruh 10km, 20km, 30km, 60km, 100km, alebo presnú lokalitu (napr. pre územné hranice mesta).

Pracovné ponuky s presným miestom práce (na obrázku oranžovou farbou) sa budú vo výsledku zobrazovať v prípade, že spadnú do vybraného rádiusu.

Keďže pri ponukách vyžadujúcich cestovanie (na obrázku zelenou farbou) nepoznáme presné miesto práce, museli sme spôsob filtrovania pri tomto type pracovných ponúk upraviť. V prípade, že vybraný rádius zasiahne do kraja, ktorý má ponuka uvedený, vo výsledkoch sa zobrazí. Ak ho vybraný rádius minie, ponuka sa nezobrazí.

V niektorých prípadoch sa tak používateľom môžu zobraziť aj ponuky, ktoré budú vyžadovať cestovanie do väčšej vzdialenosti. Nechceli sme však znevýhodňovať spoločnosti, ktoré ponúkajú prácu vodičom alebo obchodným cestujúcim, keďže ich práca je závislá na cestovaní.

Profesia.sk - Pracovné ponuky v okolí

Zjednodušujeme vyhľadávanie

Okrem zmien vo vyhľadávaní sme sa snažili čo najviac zjednodušiť aj vyhľadávacie polia. Naďalej budú na vyhľadávanie určené dve polia. To prvé – univerzálne – bude určené na zadávanie pracovnej pozície, názvu firmy, alebo iného kľúčového slova. V druhom poli bude možné zadať lokalitu a vzdialenosť, do akej sa budú pracovné ponuky zobrazovať.

Keď konkrétne miesto práce neexistuje…

Nie všetky pracovné ponuky majú svoje miesto práce. Príkladom môže byť práca vykonávaná na diaľku alebo z domu (netreba si však mýliť s benefitom home-office). Pre tieto ponuky sme vytvorili nový typ miesta práce Práca z domu, ktorú si môžete zvoliť vo formulári pracovnej ponuky. V tomto prípade lokalitu nezadávate a ponuky sa zobrazia vo výsledkoch pri všetkých lokalitách. Tieto ponuky prechádzajú kontrolou zo strany Profesie, aby išlo naozaj len o ponuky, ktoré nevyžadujú návštevu pracoviska.

Čo sa nezmení

Z pohľadu inzerujúcej firmy, ktorá zadáva pracovné ponuky manuálne, alebo ich importuje, sa vás zmeny vo väčšej miere nebudú týkať. Vaše zverejnené pracovné ponuky nebudete musieť upravovať. Pri nových ponukách si budete môcť vybrať z 3 možností pri mieste výkonu práce. Stačí, keď sa budete riadiť pravidlami zadávania miesta práce v pracovných ponukách.

*20% ľudí (vzorka 10 238 respondentov) uviedlo, že sú ochotní dochádzať každý deň do zamestnania viac ako 30 km (Profesia.sk, august 2017)