17. júla 2019

Viac ako desatina z nás má LGBTI kolegov. Akceptácia sa výrazne líši medzi tými, čo skúsenosť s nimi majú a ľuďmi, ktorým chýba

V hlavnom meste sa v sobotu bude konať už po deviaty raz Dúhový Pride. V súvislosti s touto udalosťou sa portál Platy.sk rozhodol zverejniť prieskum, ktorý hovorí o akceptácii LGBTI komunity na pracovisku.

Portál Platy.sk patrí do portfólia spoločnosti Profesia a je súčasťou medzinárodného webu Paylab.com, ktorý spravuje mzdové porovnávače v desiatkach krajín. Portály okrem zaujímavých dát zbierajú tiež údaje do jednotlivých prieskumov. Posledný Data Research sa venoval akceptácii LGBTI komunity v práci. Do prieskumu sa zapojilo 2441 respondentov na Slovensku, 2686 v Českej republike a 2609 v Maďarsku.

Každý desiaty Slovák má s LGBTI skúsenosť v práci

Až 11 percent Slovákov sa na svojom pracovisku stretáva s človekom, ktorý otvorene priznáva, že patrí do LGBTI komunity.

Keď porovnáme tieto výsledky s Českou republikou a Maďarskom, môžeme vidieť, že vyšší podiel má Česká republika. Naopak, nižší ako na Slovensku, je v Maďarsku. To však, samozrejme, nemusí súvisieť s tým, že by napríklad u našich južných susedoch bol nižší podiel LGBTI komunity, ale aj, že sa k nej iba otvorene nepriznávajú.

Najviac v Bratislave, najmenej v Trenčíne

Zamestnancov, čo sa stretávajú na pracovisku s kolegami, ktorí sa otvorene priznávajú k LGBTI komunite, je u nás najviac v Bratislavskom kraji. Túto skúsenosť priznáva 17 percent respondentov z regiónu hlavného mesta.

Rozdiel medzi Bratislavským krajom a zvyškom Slovenska je v tom prípade výrazný.

Najnižší podiel zamestnancov, ktorí sa v práci stretávajú s LGBTI kolegami, sme zaznamenali v Trenčianskom kraji.

Štvrtina zamestnancov v marketingu má LGBTI kolegu

Keď sa pozrieme v akých odvetviach sa zamestnanci s LGBTI komunitou stretávajú najčastejšie, môžeme vidieť, že tu jasne dominuje marketing, reklama a PR. Takmer štvrtina pracovníkov tohto odvetvia deklarovala skúsenosť s LGBTI kolegom.

Toto kreatívne odvetvie dopĺňajú ešte ľudské  zdroje, manažment, cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, žurnalistika, farmaceutický priemysel, či bankovníctvo.

Akceptácia rastie výrazne pri skúsenosti

Prieskum odhalil veľký nepomer medzi zamestnancami, ktorí s LGBTI kolegami skúsenosť majú a tými, čo sa s nimi na pracovisku nestretávajú.

Z pracovníkov bez skúsenosti by takýchto kolegov prijalo pozitívne alebo akceptovalo približne 33 percent opýtaných. Naopak, z tých, ktorí túto skúsenosť dnes majú, takýchto ľudí na pracovisku považuje za pozitívum alebo akceptuje až 91,5 percenta opýtaných.

Negatívne sa k stretávaniu kolegov z LGBTI postavilo 4,7 percent ľudí so skúsenosťou s nimi a 4,4 percent ľudí bez nej.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie

Viac ako pätina opýtaných, ktorí deklarovali, že patria do LGBTI komunity, zažila na svojom pracovisku diskrimináciu. Príčinou pritom mala byť práve ich sexuálna orientácia.

Z výsledkov pritom vyplýva, že k diskriminácii dochádzalo najčastejšie zo strany priameho nadriadeného.

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]