Nadpriemerné platové očakávania majú absolventi strojárstva, stavebníctva i ekonomiky. Najviac však očakávajú informatici.

28. June 2016
5 min