Profesia Talks 04: Nejasnosti aktuálne platnej novely Zákonníka práce a ich riešenia v aplikačnej praxi – Andrea Čupeľová

24. June 2021
3 min