7 tipov pre hladšiu rekvalifikáciu, do ktorých sa vo firme môžete pustiť na vlastnú päsť

Rady a tipy
17. mája 2023
5/5
6 min

Firemné vzdelávanie je dnes, kedy je na trhu kandidátov nedostatok, v podstate nutnosťou. Rekvalifikovať bude potrebné čoraz viac ľudí, nemusí ísť však vždy len o celkové preškolenie na inú prácu. Počíta sa aj rozšírenie súčasnej kvalifikácie, jej zvýšenie, nutné prehĺbenie alebo udržiavanie a obnovenie zručností. Ako na to?

1. Rozprávajte o potrebe učiť sa nové veci

Komunikujte so svojimi ľuďmi aj s nováčikmi pri nábore o tom, že pracovné prostredie sa mení a že je potrebné učiť sa nové veci. A neplatí to len pre najmladšiu generáciu, ale aj pre tú zrelšiu.

Aj u nás sa často vedú horúce diskusie o tom, či a ako sa bude zvyšovať vek nároku na dôchodok. Ani v päťdesiatke alebo šesťdesiatke nie je neskoro, aby sa človek naučil nové veci a posunul sa v práci, vo svojich skúsenostiach a kvalitách, inam alebo ďalej.

2. V nábore zabudnite na dogmy

Sú oblasti a pozície, pri ktorých hľadanie odborníka alebo odborníčky znamená mesiace mravenčej náborovej práce s neistým výsledkom. Ak nejde o miesta, kde sa bez striktne daných skúseností alebo patričného dlhodobého vzdelania nepohnete ďalej, zvážte, ako si potrebných profesionálov sami dovzdeláte. Riešením je komplexné zaškolenie a interný mentoring, či zaistenie kurzu (keď napríklad potrebujete zvárača alebo človeka, ktorý sa naučí obsluhovať špecializovaný stroj).

V nábore si nastavte oddelene minimum toho, čo by mal nováčik vedieť a poznať, a toho, v čom ho stačí zaškoliť. Súvisia s tým aj zbytočné genderové stereotypy. Ak dnes máte v tíme samé ženy, neznamená to, že sa na danú prácu nemôže vrhnúť aj muž, keď bude chcieť, a naopak.

Keď na trhu práce nie sú niektoré profesie k dispozícii, oslovte uchádzačov vhodných na rekvalifikáciu a vyškoľte si vlastných profíkov.
Na portáli Profesia.sk oslovíte tisícky aktívnych kandidátov ročne.

3. Podporujte vzdelávanie

Motivujte svojich ľudí k vzdelaniu. A nastavte prístup k nemu čo najviac bez bariér, čo sa týka nároku a možnosti skĺbiť vzdelanie s prácou.

Aj keď ako zamestnávateľ vzdelanie svojim ľuďom zaplatíte, je nutné, aby do neho ľudia investovali svoj čas, energiu, osobné úsilie, a to občas aj vo voľnom čase. Dajte im preto najavo, že si ich snahu vážite a že ju nepovažujete za samozrejmosť. A hlavne im dajte v práci možnosť rýchlo nové schopnosti prakticky uplatniť. To je totiž to, o čo ľudia najviac stoja.

4. Umožnite rotácie a interné výberové konania

Interná rotácia alebo okruh po firme je užitočný nielen na to, že zamestnanci spoznajú firemné aktivity aj procesy do hĺbky a lepšie pochopia, čo a ako robia kolegovia na iných oddeleniach. Rozširujú si tak aj pracovný záber, čo sa môže hodiť napríklad aj vo chvíli, keď niekedy bude práce menej a bude sa hodiť výpomoc na iných pozíciách.

Základným predpokladom pre úspešné rotácie je pritom čitateľný spôsob interných výberových konaní a postupov. Zamestnanci vďaka tomu uvidia, že majú možnosť sa neustále v rámci firmy posúvať bez nutnosti hľadať si iného zamestnávateľa. 

5. Rozbehnite vlastné rekvalifikácie

Zamestnancov na miesta, ktoré je náročné obsadiť, hľadajte vo vlastných radoch a ponúknite im systém, ako môžu získať nové schopnosti a kvalifikáciu. Je to tiež riešenie pre kolegov, ktorí sa v tíme osvedčili, ale ich práca sa mení alebo zaniká napríklad v súvislosti s automatizáciou a digitalizáciou. Keď im ponúknete preškolenie na inú prácu, neprídete o nich. Interné rekvalifikácie vyžadujú investíciu, hľadanie nových ľudí však tiež.

Ak nemôžete vo firme zabezpečiť rekvalifikáciu vlastnými silami, pretože vám chýbajú kapacity, je možné využiť externého partnera. Rôzne vyprofilovaných vzdelávacích spoločností je na trhu veľa, ideálne je si s niektorou nastaviť dlhodobú spoluprácu, tá pokryje vaše vzdelávacie potreby a vy nebudete musieť opakovane hľadať nové riešenia.

Rekvalifikácia cez úrad práce?
Niekedy je možné požiadať úrad práce, aby sa na rekvalifikáciách finančne podieľal. Záleží na individuálnom posúdení úradu, a to v súvislosti s postavením zamestnávateľa na trhu práce, s ohľadom na región apod. 

6. Spolupracujte so školami

V mnohých odboroch, či už je to IT, technika alebo zdravotníctvo, je bežné podchytiť si budúcich pracovníkov už v čase ich stredoškolského či vysokoškolského štúdia. V rámci personálneho marketingu sa môžete so školami dohodnúť na stážach či praxi, na exkurziách vo výrobe, pozývať študentky a študentov na firemné dni otvorených dverí, usporiadať pre nich hackathon… Záleží na dohode, odbore a na forme spolupráce so školou.

Niektorí zamestnávatelia idú ešte ďalej. Angažujú sa v učňovskom či inom vzdelaní zakladaním vlastných škôl.

7. Dajte ľuďom voľno

Znie to odvážne: k rozšíreniu alebo k zmene kvalifikácie môže pomôcť tvorivé voľno (sabatikal). Často sa spomína v súvislosti s odpočinkom, môže to však byť aj čas na vzdelanie, ktoré sa nedá skĺbiť s bežným pracovným nasadením.

Ponúka sa tak možnosť absolvovať časovo náročné kurzy a rekvalifikácie, rozvíjať sa v odbore aj mimo neho, získať napríklad aj dočasnú inú pracovnú skúsenosť na dobrovoľníckej báze. A zároveň načerpať nový elán, ktorý sa po návrate pozitívne prejaví v práci.

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku