České LMC a slovenskú Profesiu od tohto roku riadime spoločne. Čo to prakticky znamená?

26. januára 2023
5/5
8 min

LMC a Profesia patria už od roku 2012 do nadnárodnej skupiny Alma Career. Štruktúru skupiny a spôsob spolupráce jednotlivých krajín čaká v nasledujúcom období viacero zmien. S generálnym riaditeľom Profesia, s. r. o. Milanom Jasným sme sa rozprávali o tom, akým smerom sa bude uberať naša spoločnosť v dohľadnej budúcnosti.

V nasledujúcom období by sme medzinárodné presahy LMC a Profesia mali pociťovať čoraz viac. O čo vlastne pôjde?

Súčasťou skupiny Alma Career sme už dlho, ale teraz sa dostávame do bodu, keď začíname spolupracovať čoraz viac. V minulom roku sme sa zamerali na užšiu integráciu a spoluprácu jednotlivých krajín a jedným z prvých krokov je, že od roku 2023 zlučujeme spoločnosti, ktoré pôsobili na českom a slovenskom trhu vedľa seba. Spoločnosť LMC mala pobočku na Slovensku, kde sme prevádzkovali službu Seduo, ktorá sa zlúči s našou sesterskou spoločnosťou Profesia. A, naopak, v Českej republike funguje server Profesia.cz, ktorý však bude od začiatku roka prevádzkovaný pod hlavičkou LMC. Už nedáva zmysel, aby sme mali v každej krajine viac organizačných zložiek. Alma Career tak bude mať v každej krajine iba jeden subjekt, a tým je dnes v Českej republike LMC a na Slovensku Profesia. Obe spoločnosti však bude riadiť jeden manažment pozostávajúci zo zástupcov Českej republiky aj Slovenska.

„Od roku 2023 spájame naše slovenské a české pobočky. Obe firmy budú riadené spoločne.“

Líšia sa nejako výrazne český a slovenský trh napríklad tým, čo na nich LMC ponúka?

Na Slovensku je hlavným produktom tradičný job board Profesia.sk, v tom sme si podobní. Jobs.cz je u nás tiež najvýznamnejším produktom, ale zďaleka už nie je jediný a medzi LMC a Jobs.cz už dávno nemôžeme dávať znamienko rovná sa. V Českej republike máme oveľa širšie produktové portfólio a naším cieľom je rozšíriť ho i na Slovensko. Na druhej strane, i na Slovensku máme niektoré veľmi zaujímavé produkty, o ktorých si myslíme, že nájdu uplatnenie v Českej republike.

O aké produkty ide?

V súčasnosti je najbližšie pred spustením produkt Tulu zameraný na automatizáciu HR procesov. Druhým je Paylab, teda nástroj na porovnávanie platových úrovní, ktorý už dnes funguje vo viacerých krajinách, v ktorých pôsobí Alma Career. V Česku ho poznáme pod názvom Platy.cz, ale momentálne ho spúšťame aj ako medzinárodný brand.

Uľahčia vám chystané zmeny nejako expanziu produktov?

Určite áno, napríklad na Slovensku a v Poľsku Seduo už máme, ale museli sme urobiť všetko sami – založiť pobočku, najať ľudí a vyriešiť množstvo operatívnych vecí ešte predtým, ako sme začali poskytovať služby zákazníkom. To často trvá aj dlhšie ako rok. V novom modeli bude spustenie nového produktu oveľa jednoduchšie. Prvou lastovičkou je Techloop, ktorý sme spustili na Slovensku v polovici roku 2022, v podstate pár mesiacov po rozhodnutí. Týmto spôsobom môžeme v budúcnosti postupovať aj na ďalších trhoch Alma Career.

Alma Media

Nadnárodná skupina patrí v krajine svojho pôvodu – vo Fínsku – k najväčším mediálnym skupinám so skoro tretinovým podielom na trhu. Skupina má tri hlavné oblasti pôsobenia:

  • Alma Talent sa službami zameriava na firmy,
  • Alma Consumer sa zameriava na koncového zákazníka,
  • Alma Career pôsobí v oblasti HR.

Alma Career sa stala v roku 2012 stopercentným vlastníkom LMC. Odvtedy uskutočnila niekoľko ďalších akvizícií v strednej a východnej Európe, na Pobaltí a Balkáne.

Chystá sa nejaká cezhraničná spolupráca i na celoeurópskej úrovni?

Okrem Fínska a Českej republiky pôsobí Alma Career v Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku a Bosne. V jednotlivých krajinách existujú lokálne značky pod svojimi pôvodnými názvami a doteraz rozhodovali o svojich stratégiách, postupoch, vývoji produktov a iných činnostiach samostatne. V rámci užšej spolupráce medzi krajinami chceme teraz koordinovať i produktový vývoj. V súčasnosti máme najviac produktových kapacít v Českej republike a na Slovensku, menší vývojový tím je ešte v Chorvátsku. Ťažisko produktového vývoja tak zostane tu v strednej Európe s tým, že najväčšie kapacity budú zrejme v Česku.

„Česká republika je najväčším trhom skupiny Alma Carrer a spolu so Slovenskom tvorí viac ako 75 % jej biznisu.“

Budú sa zdieľať všetky produkty?

Budeme rozlišovať tradičné lokálne značky, ktoré majú silné postavenie na konkrétnych trhoch. Ide o portály zamerané na hľadanie si práce ako Jobs.cz v Českej republike, Profesia.sk na Slovensku a pod. Na nich skupina Alma Career stojí a do ich fungovania nemá zmysel zasahovať ani sa ich snažiť prenášať do iných prostredí. Zdieľanie sa bude týkať skôr novších, neportálových produktov, ktoré boli vytvorené približne v posledných piatich rokoch a ktoré majú potenciál využiteľnosti na rôznych trhoch. Patrí sem napríklad vzdelávacia platforma Seduo, ktorá už dnes funguje v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku, a pri ktorej uvažujeme o expanzii do ďalších krajín.

V jadre medzinárodnej skupiny Alma Career tak budú stále lokálne srdcia?

Áno. Klienti v žiadnom prípade nestratia svoje zaužívané značky a nástroje. Nemáme v úmysle spúšťať žiadny globálny produkt typu Monster, LinkedIn alebo Indeed. Ani by to nedávalo zmysel, pretože trhy práce majú svojou povahou veľmi lokálny charakter. Televízor si môže človek kúpiť na nemeckom Amazone a privezú mu ho možno skôr ako z českého e-shopu. Ísť pracovať do Nemecka je oveľa komplikovanejšie, rovnako ako v Nemecku hľadať pracovníkov do českých firiem. Znalosť jednotlivých regiónov je našou najväčšou výhodou oproti globálnym hráčom. Pridaná hodnota nadnárodnej skupiny bude v identifikácii a vývoji produktov, ktoré budú môcť využívať všetci ako nadstavbu týchto lokálnych služieb.

Mení sa s väčšou mezinárodnosťou nejako i vízia celej spoločnosti?

Našou novou víziou je, že vytvoríme lepší svet práce pre každého. Pre každého znamená tak pre uchádzačov o prácu, personalistov, líniových manažérov, ako aj zamestnancov. Asi sa zhodneme na tom, že ak si niekto nájde prácu prostredníctvom nás, zlepší si svoju situáciu. My však môžeme zlepšovať tiež fungovanie i personalistom a manažérom vo firmách, ktorým poskytneme lepšie nástroje na ich prácu. To je ten posun od trhu práce, na ktorom sme pôsobili mnoho rokov, do sveta práce, ktorý predstavuje oveľa viac než iba nábor.

„Svet práce chápeme ako všetko, čo sa týka HR a kariéry – teda od náboru cez inteligentné HR nástroje a služby pre firmy až po vzdelávanie zamestnancov.“

Druhým rozmerom je, že sa snažíme vybudovať lepší svet práce pre všetkých vrátane znevýhodnených skupín na trhu práce, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby alebo ženy na materskej dovolenke. Naša misia sa zameriava aj na nich a chce im pomáhať. Koniec koncov, v tomto duchu sa nesie i náš nový claim: Lepší svet práce pre každého. Inšpirované ľuďmi. Poháňané technológiami.

Napísala Monika Košťanyová
Hodnotenie článku