20. júla 2020

Prehľad noviniek v Profesii za 1. polrok 2020

Všetci sme plánovali prvý polrok asi trochu inak. Koronavírus so sebou priniesol veľkú dávku neistoty a zásadných zmien. Medzi novinkami, ktoré sa udiali na Profesii, sa preto neocitli iba vylepšenia týkajúce sa nášho portálu, ale aj novinky z oblasti komunikácie – či už medzi vami a vašimi uchádzačmi, alebo v rámci odborného poradenstva v rámci HR komunity.

Spojte sa s uchádzačmi cez video pohovory

Obmedzenie stretávania sa bolo jednou z prvých reakcií na šíriacu sa pandémiu. Tieto opatrenia sa priamo dotkli aj pohovorov s uchádzačmi o prácu. Aby ste nemuseli prerušovať vaše výberové konania, pripravili sme novú funkcionalitu video pohovorov v rekordne krátkom čase (od prvého ideového stretnutia až po prvú funkčnú verziu ubehol len týždeň). Vďaka nim mohli výbery nových zamestnancov prebiehať aj počas mimoriadnych opatrení a personalisti spravili za prvé mesiace vyše 1800 pohovorov. Prístup k tejto funkcionalite majú všetci klienti Profesia a marku (systém na správu uchádzačov) dodnes.

Webináre s právnym poradenstvom pre zamestnávateľov

Novelizácia niektorých zákonov a podmienky štátnej pomoci v súvislosti s mimoriadnou situáciou so sebou priniesli množstvo praktických otázok. Preto sme sa spojili s advokátskou kanceláriou TaylorWessing a pripravili sme sériu webinárov, v ktorých odborníci na pracovné právo predstavili praktické riešenie situácií ako práca z domu, BOZP, alebo karanténnej PN a OČR, ale aj ako postupovať pri žiadosti o štátny príspevok na podporu udržania pracovných miest.

Rozšírenie možností zadať znalosti v pracovnej ponuke

Tí z vás, ktorí používate Profesiu dlhšie, ste sa určite stretli s obmedzeným výberom možností pri zadávaní znalostí a zručností vo formulári pracovnej ponuky. Tento rok sme túto časť formulára upravili a dnes si môžete v pracovnej ponuke pridať akúkoľvek znalosť alebo zručnosť. Tie najpoužívanejšie znalosti vám po napísaní prvých písmen odporúčame. Za necelý pol rok sa nám podarilo zoznam odporúčaných „skillov“ zdesaťnásobiť.

Skúšobná verzia marku na 30 dní zadarmo

V prvom polroku sme dokončili práce na skúšobnej verzii nášho systému na správu uchádzačov – mark. Spravujete si uchádzačov a výberové konania stále v Exceli? Teraz máte jedinečnú príležitosť posunúť nábor zamestnancov o krôčik ďalej a prejsť na modernú správu uchádzačov. Predselekcia kandidátov, hromadné odpovede a plánovanie pohovorov – to je len pár výhod, ktoré vám náš mark ponúka. Bezplatnú verziu si môžete nezáväzne vyskúšať na 30 dní, stačí si ju aktivovať na stránke marku.

Vzorové šablóny dokumentov pripravené na použitie

Náš najnovší HR nástroj tulu na efektívnejšiu tvorbu zmlúv a dokumentov pre zamestnancov neustále vyvíjame a dopĺňame o nové funkcionality. Najnovším prírastkom sú vzorové šablóny zmlúv, dohôd a dodatkov, ktoré sú okamžite pripravené na použitie v každom konte používateľa tulu. Nájdete v ňom napríklad hotovú pracovnú zmluvu, dohodu o brigádnickej práci študenta, dohodu o hmotnej zodpovednosti či výpoveď z dôvodu organizačných zmien a iné. Ak ste tulu doposiaľ nevyskúšali, na prvých 7 dní ho máte zadarmo. Svoje konto si môžete aktivovať jednoducho.