Kde je najväčší mzdový rozdiel na Slovensku? Najvyšší plat možno nájsť v Bratislave, najnižší stovky kilometrov od nej

31. July 2019
3 min