Muži a ženy sa na trhu práce správajú rozlične. Na Slovensku je vyšší počet čisto „mužských“ povolaní ako tých „ženských“

20. March 2018
4 min