Muži a ženy sa na trhu práce správajú rozlične. Na Slovensku je vyšší počet čisto „mužských“ povolaní ako tých „ženských“

20. marca 2018
4 min

Na trhu práce nie sú rozdiely medzi ženami a mužmi zďaleka iba v platoch. Ukazuje sa, že mzdovú nerovnosť medzi pohlaviami spôsobujú aj iné pracovné preferencie. Analýza portálu Profesia.sk dokazuje, že odvetvia, o ktoré sa zaujímajú skôr ženy, sú v priemere horšie ohodnocované.

Ženské výplaty sú nižšie

Žena a muž pracujú vo firme na rovnakej pozícii v administratíve. Portál Platy.sk poukazuje na to, že je dosť pravdepodobné, že títo kolegovia nezarábajú rovnako. A to aj napriek tomu, že ich náplň práce je zhodná. V priemere totiž ženy, ktoré sú na rovnakej pozícii ako muži, zarobia o 8% nižšiu sumu.

Prečo je to tak? Podľa Platy.sk je dôvodom najmä to, že ženy si už na pohovore pýtajú menej a oproti mužom majú s platovým vyjednávaním väčšie problémy.

Celkový rozdiel predstavuje takmer štvrtinu

Keď sa pozrieme na celkové rozdiely medzi platmi žien a mužov, sú ešte výraznejšie. Aktuálne je to 24%.

Za týmito odlišnosťami sú viaceré dôvody. Nemôžeme zabúdať najmä na materskú dovolenku. Tá sa na Slovensku týka najmä žien. Zatiaľ čo zamestnankyne na istý čas úplne odchádzajú z pracovného sveta, ich mužskí kolegovia zažívajú kariérny rast, s čím súvisí aj mzdový progres.

Rozdielne pracovné záujmy

Ďalším dôvodom rozdielov je tiež nižšia zamestnanosť nežnejšieho pohlavia. To potvrdzujú aj vládne štatistiky. Februárová miera nezamestnanosti mužov bola podľa ústredia práce 5,1%. Nezamestnanosť žien predstavovala 6,5%.

Portál Profesia.sk spravil analýzu, v ktorej sledoval správanie mužov a žien ako uchádzačov o prácu. Ukázalo sa, že medzi ich záujmami sú veľké odlišnosti.

Ženy majú totiž tendenciu reagovať na pracovné miesta v oblastiach prvého kontaktu. Ide často o pozície, na ktorých treba využívať empatiu. Môžeme spomenúť napríklad pozície ako zdravotná sestra, či sociálna pracovníčka.

Ukazuje sa, že práve odvetvia, na ktoré reagujú prevažne skôr ženy sú horšie ohodnocované. Sektor s najväčším podielom reagujúcich žien je zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Tu je priemerná mzda podľa Platy.sk približne 900 eur v hrubom. Muži majú najväčší podiel reakcií v elektrotechnike a energetike s priemernou mzdou 1180 eur v hrubom.

Muži na niektorých pozíciach absolútne dominujú

Zvukár, inštalatér modelovania sietí, či osvetľovač. Toto sú pozície, na ktoré za posledný polrok nezareagovala ani jedna žena.

Údaje portálu Profesia.sk poukazujú na to, že dominancia mužov na niektorých pozíciach je omnoho väčšia, ako je to u žien. To  znamená, že na trhu práce je omnoho viac pracovných pozícií, pri ktorých sú zamestnávatelia zvyknutí na čisto mužských uchádzačov o prácu.

Ženy majú najväčší podiel reakcií pri pozíciach zubný/á asistent/ka, či pôrodný/á asistent/ka. Aj pri týchto pracovných miestach však tvoria muži takmer desatinu reagujúcich uchádzačov.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Trh práce