Nie každý absolvent je na trhu práce žiadaný. Toto je rebríček vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov

5. June 2019
3 min