Nie každý absolvent je na trhu práce žiadaný. Toto je rebríček vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov

5. júna 2019
3 min

Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí. Informácia, ktorú počuť z každého jedného rohu, však nemusí znamenať, že firmy sa pobijú o všetkých absolventov vysokých škôl. Analýza Profesie ukazuje, že nie o každého je rovnaký záujem.

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 12. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.skRebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.  

Nepotrebujeme toľko vysokoškolákov

Analýza Profesie ukazuje, že iba 8 percent z celkového počtu ponúk vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. V roku 2018 bolo na najväčšom portáli na Slovensku uverejnených vyše 261-tisíc pracovných ponúk.

Počet ponúk, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, predstavoval necelých 21-tisíc. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Ide o dôkaz, že Slováci by mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

Najnedostatkovejší „tovar“ sú informatici

Prvé miesto v rebríčku odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku.

Životopis absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018 v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie, či športu.

Najžiadanejšia trojka univerzít priniesla jednu zmenu

Rebríček Profesie ukazuje, že prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita. Rovnako ako minulý rok, skončila na druhom mieste tiež Slovenská technická univerzita.

Zmena však nastala na treťom mieste. Technická univerzita v Košiciach si svoje miesto neudržala a predbehla ju Žilinská univerzita.

Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku vypadla z TOP 10, je Univerzita Konštantína Filozofa. Medzi desiatkou najlepších ju nahradila Technická univerzita vo Zvolene.

Rebríček fakúlt sa pomenil

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite.

Zároveň ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v TOP 20 na rovnakom mieste, ako tomu bolo v minulom roku. Najväčší prepad zaznamenala Národohospodárska fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.

Naopak, oproti minulému roku si najviac polepšila Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, Obchodná fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta manažmentu na Univerzite Komenského.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Absolventi #Trh práce