Obľúbení zamestnanci zarobia o 17 percent viac. Z dobrého vzťahu s nadriadeným profitujú Slováci viac ako napríklad Poliaci

23. októbra 2017
6 min

Čím priateľskejší vzťah, tým vyššia suma na výplatnej páske. Aj tak by sa dali popísať výsledky zamestnaneckého prieskumu portálu Platy.sk. Ten zistil, že väčšina Slovákov udržiava so svojimi nadriadenými kamarátsky vzťah. Podľa výsledkov sa im to oplatí. Tí, ktorí sú so svojimi šéfmi priatelia, dokážu totiž zarobiť v priemere až o 17 percent viac.

Prieskum bol súčasťou PAYLAB COMPENSATION MONITORA, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Okrem Slovenska sa do prieskumu zapojilo ďalších 10 krajín Európy, v ktorých medzinárodný portál Paylab.com lokalizuje platové portály. Realizácia bola v mesiacoch júl až september 2017, pričom na Slovensku sa doň zapojilo 12 157 respondentov.

Väčšina Slovákov vychádza zo šéfom dobre

Priateľský vzťah so šéfom deklarovalo 60 percent respondentov. Dobré vzťahy pritom nedeklarovali iba zamestnanci s nadpriemerným platom. Problém so svojim šéfom totiž podľa výsledkov nemá ani väčšina ľudí s nižším zárobkom. Môžeme však usúdiť, že ich je podielovo menej – teda 53 percent, kým pri nadpriemerne zarábajúcich  je to až 66 percent. 

 

Približne štyria z desiatich zamestnancov na Slovensku charakterizujú svoj vzťah so šéfom skôr neutrálne až negatívne. Konkrétne 36 percent respondentov má rezervovaný vzťah so svojim šéfom, kde cítiť vzájomný odstup. Ďalšie 3 percentá zamestnancov sa vyslovilo, že ich vzťah s priamym nadriadeným je chladný až nepriateľský.

Prieskum tiež ukázal, že najviac  zamestnancov s priateľským vzťahom s nadriadeným je pri strednom manažmente, kvalifikovaných technických pracovníkoch, či zamestnancoch v IT. Vo všeobecnosti platí, že lepšie vzťahy s priamym nadriadeným majú mladší pracovníci do 35 rokov. 

Slovákom sa dobré vzťahy so šéfom vyplácajú

Zaujímavým zistením je, že ľudia, ktorí majú priateľský vzťah so šéfom majú na Slovensku v priemere o 17 percent vyšší plat, ako tí respondenti, ktorí majú s nadriadeným rezervovaný, alebo nepriateľský vzťah. Platový rozdiel v prospech dobrých vzťahov vyšiel vo všetkých krajinách, kde sa prieskum realizoval.

Ak porovnáme výsledky Slovákov s krajinami V4, tak môžeme usúdiť, že „kamarátenie sa“ so šéfom sa im pozitívne odráža na vyššej výplate viac ako Poliakom. Naopak dobré vzťahy prinášajú vyššie finančné zvýhodnenie Maďarom a Čechom.

Takmer tretina šéfov je podľa Slovákov neférová, či neúprimná

Zamestnanci na Slovensku sa zhodli na tom, že súčasným lídrom chýba najmä férovosť, úprimnosť, ochotaodborné skúsenosti a pokora. To sú vzácne vlastnosti a kvality, ktoré zamestnanci postrehli ako vážny nedostatok u svojich šéfov.

Ľudia, ktorí majú s nadriadeným priateľský vzťah, sa častejšie sťažujú na to, že šéf nemá guráž a rozhodnosť a tiež, že je málo kreatívny. Zamestnanci, ktorí majú rezervovaný až chladný vzťah so šéfom, sa zase častejšie sťažujú na málo úcty a rešpektu zo strany šéfa a na nedôveryhodnosť. Tiež pochybujú o jeho kompetentnosti a označili, že mu chýba odbornosť a skúsenosti.

Zamestnanci, ktorí zarábajú na Slovensku podpriemerne, sa sťažujú, že šéfom chýba férovosť, ochota, slušnosť, pokora a väčšia otvorenosť.  Zamestnancom s nadpriemerným príjmom zase chýba u šéfov okrem odborných skúseností aj charizma, odvaha a guráž, rozvaha a kreativita.

Iba štvrtina manažérov je na Slovensku ženského pohlavia

Prieskum tiež potvrdil dlhodobý trend, že je veľký nepomer v angažovanosti žien na vedúcich manažérskych pozíciách. To, že budete mať za šéfa muža je na Slovensku až trikrát pravdepodobnejšie, ako to, že vám bude šéfovať žena.

Podiel respondentov, ktorým šéfuje žena, je len 26 percent. Ženy šéfujú najčastejšie v administratíve a pri špecializovaných pozíciách netechnického zamerania.

Hodnotenie zamestnancov, ktorým šéfujú ženy, je pritom veľmi podobné hodnoteniu zamestnancov, ktorým šéfujú muži, či už sa jedná o vzájomné vzťahy alebo chýbajúce kvality.

 

 

 

 

 

 

O prieskume

Prieskum platového portálu Platy.sk s názvom „My boss“ je súčasťou Paylab Compensation Monitora, ktorý má za cieľ kontinuálne sledovať trendy v oblasti odmeňovania zamestnancov. ( Predchádzajúce vlny prieskumov mali tieto témy: Migrácia pracovnej sily do zahraničiaStres na pracoviskuPostoje k platom).

Zber dát prebiehal v 11 európskych krajinách prostredníctvom lokálnych salary portálov, kde si zamestnanci majú možnosť porovnať výšku platu na svojej pracovnej pozícii na celkovej vzorke 52 120 respondentov: Maďarsko (Fizetesek.hu – 5573 respondentov), Slovensko (Platy.sk -12 157 respondentov), Česká republika (Platy.cz – 13 665 respondentov), Poľsko ( – 404 respondentov), Srbsko (1492 respondentov), Slovinsko (Placa.si – 2780 respondentov), Bosna and Hercegovina (Plata.ba – 803 respondentov), Estónsko (Palgad.ee  – 1722 respondentov), Litva (Manoalga.lt – 5083 respondentov), Lotyšsko (Algas.lv  – 4741 respondentov) a Fínsko (Palkkadata.fi – 3700 respondentov).

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy #Prieskum