Kto boduje na trhu práce najviac? Toto je rebríček najžiadanejších absolventov vysokých škôl

20. júna 2017
8 min

Zamestnávatelia azda ešte nikdy nečakali na príchod nových absolventov na trh práce tak netrpezlivo, ako je tomu v súčasnosti. Záujem o čerstvo doštudovaných uchádzačov o prácu oproti minulým rokom stúpa. Absolútne najžiadanejšími sú absolventi informatiky, strojárstva a ekonomiky. Ukázal to tradičný prieskum spoločnosti Profesia.

 

Rebríček jednotlivých vysokých škôl a fakúlt zostavila spoločnosť Profesia už po 10. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček preto nehodnotí úroveň vyučovania a kvalitu škôl, ale zameriava sa na záujem zamestnávateľov o ich absolventov. V porovnaní s predošlým rokom sa ukázalo, že záujem zamestnávateľov o absolventov väčšiny škôl narastá.

Situácia praje absolventom, môžu si vyberať

Firmy, ktoré hľadajú odborného zamestnanca, sa stretávajú so zníženým počtom reakcií na inzerované pracovné ponuky. Ľudí bez práce a s niekoľkoročnou praxou je žalostne málo. Aj vďaka tomu dostávajú nové možnosti absolventi.

Minulý rok bolo na portáli Profesia.sk uverejnených 237 950 ponúk. Takmer tretina z nich bola vhodná pre absolventov. Slováci, ktorí vlani dokončili vysokú školu, si tak mohli vyberať z viacerých ponúk ako predošlé roky. Počet vhodných inzerátov totiž stúpol medziročne o 30 percent.

Prísun absolventov je každý rok nižší

Zamestnávatelia sa však musia zmieriť s tým, že ani absolventi nemusia vždy naplniť voľné pracovné miesta podľa ich predstáv. Demografická krivka spôsobuje, že počet vysokoškolákov neustále klesá. Niektoré univerzity už dokonca zrušili prijímacie skúšky a na štúdium sa dostanú všetci záujemcovia. Tento vývoj spôsobil, že klesá aj počet absolventov. Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií bolo v roku 2015 presne 39 953 absolventov denného vysokoškolského štúdia. Vlani ich pritom bolo o 1682 menej.

„Dlhodobý negatívny demografický trend sa prejavuje stále viac. Ďalším dôvodom klesajúceho počtu slovenských študentov je tiež posudzovaná (ne)kvalita našich vysokých škôl. Slováci si tak stále častejšie vyberajú susedné krajiny. Našinci odchádzajú študovať najmä na české univerzity. Problémom však je, že väčšina sa rozhodne zostať pracovať práve tam, kde študovala. Dokazujú to aj štatistiky, podľa ktorých za posledné roky odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc ľudí. Z toho až polovica do 30 rokov. Práve táto skupina ľudí tu potom na našom pracovnom trhu enormne chýba,“ povedala výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

Ktorý odbor sa oplatí študovať?

Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú informatici. Atraktivita týchto absolventov je priamoúmerná množstvu pracovných ponúk v tomto odbore. Nájsť vhodného adepta na IT pozície je v súčasnosti v porovnaní s ostatnými odvetviami najnáročnejšie.

V minulom roku platilo, že životopis doštudovaného informatika si pozrelo v priemere takmer deväť zamestnávateľov. Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov a ekonómov. Pre porovnanie, kým životopis absolventa ekonomiky si pozreli zamestnávatelia v priemere takmer 6-krát, údaje umelcov zaujímali iba dvoch zamestnávateľov.

Najväčší boj je o absolventov Ekonomickej univerzity

Napriek tomu, že medzi najnedostatkovejšími odvetviami, v ktorých zamestnávatelia len veľmi ťažko hľadajú nové pracovné sily, sa umiestňuje najmä IT a ďalšie technické vedy, prieskum ukázal, že na trhu práce bodujú najmä absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Priemerný záujem o absolventov fakúlt Ekonomickej univerzity je tak vyšší ako záujem o všetky technické univerzity na Slovensku. Tie obsadili postupne druhé, tretie a štvrté miesto.

Dôvodom  úspechu Ekonomickej univerzity v Bratislave by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej spoločnosti. Platí to aj pre tie firmy, ktoré sa zameriavajú práve na priemyselnú výrobu.

Fakultám kraľujú bratislavskí informatici, výrazne však poskočil záujem o medzinárodné vzťahy

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt, sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. V roku 2015 si životopis takéhoto absolventa pozrelo v priemere takmer 10 firiem. Záujem za 365 dní ešte narástol a momentálne je to vyše 11 spoločností.

V zamestnávateľskom záujme ale výrazne poskočili absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite. Oproti minuloročnému rebríčku stúpli o šesť miest a o týchto absolventov bol celkovo v roku 2016 vôbec druhý najväčší záujem.  Silnou stránkou čerstvo vyštudovaných ekonómov je najmä znalosť cudzích jazykov. Študenti sa počas výučby venujú hneď trom zahraničným rečiam. Znalosť cudzích jazykov je pritom oceňovaná najmä v zahraničných firmách, ktoré pôsobia na Slovensku.

 „Vzhľadom na rastúci počet pracovných ponúk v centrách zdieľaných služieb ma zvýšený dopyt po absolventoch medzinárodných vzťahov neprekvapuje. Zamestnávatelia tu predpokladajú, že takýto uchádzači o prácu vedia minimálne dva svetové jazyky. Škoda, že takýchto absolventov nie je na Slovensku viac,“ vysvetľuje situáciu výkonná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.

Absolventi majú najviac príležitostí zamestnať sa v administratíve, či obchode

Ako reagujú na úspech absolventov predstavitelia dvoch najúspešnejších vysokých škôl?

 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer:

 „Je skvelou vizitkou pre univerzitu,  keď sa opakovane potvrdzuje, že o jej absolventov majú firmy najväčší záujem. Vzdelávanie na STU je postavené na teoretickom základe so systémovým prístupom a na špecializácii sa na oblasti, ktoré reálna prax potrebuje. ‎To dáva dobré predpoklady pre flexibilnosť absolventov – schopnosť rýchlo sa adaptovať na meniace sa technologické, organizačné či aj spoločenské podmienky. Osobitnou hodnotou našich absolventov je, že každý jeden z nich už počas štúdia riešil konkrétne projekty, neraz zadávané partnermi z praxe.“

 Prorektorka pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave Zuzana Juhászová:

 „Dôležitým faktorom sú doterajšie skúsenosti zamestnávateľov s absolventmi univerzity najmä z hľadiska ich odborných znalostí, ako aj úspešnosť v uplatnení absolventov. Ako jediná univerzita u nás poskytujeme komplexné vzdelávanie vo všetkých  ekonomických a manažérskych študijných programov na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Za komparatívnu výhodu je možné považovať možnosť štúdia študijných programov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku a možnosť získania v šiestich programoch dvojité diplomy s významnými univerzitami vo svete, čo tiež vytvára veľmi dobré podmienky pre uplatnenie študentov po skončení štúdia.

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
#Absolventi #Trh práce