Situácia je vážna: Dopyt po nových ľuďoch v školstve sa tento rok opäť zvýšil, záujem uchádzačov však neustále klesá

27. augusta 2019
4 min

Nový školský rok začína už v pondelok 2. septembra. Pre riaditeľov sú však prípravy na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu čoraz náročnejšie. Analýza portálu Edujobs.sk potvrdila, že počet pracovných ponúk do slovenského školstva medziročne opäť stúpol. Záujemcov o túto prácu však klesá.

Portál Edujobs.sk patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Školy tu môžu inzerovať voľné pozície zadarmo, vďaka čomu vzniká jedno miesto na hľadanie práce aj zverejňovanie pracovných príležitostí v slovenskom školstve.

Počet ponúk stúpa každý rok

Vyše 3400. Takýto počet ponúk uverejnili školy tento rok v období od 1. januára do 25. augusta.

Analýza ukazuje, že počet ponúk pritom kontinuálne rastie každý rok.

Školy hľadajú najmä učiteľov

Najväčší dopyt je najmä po nových zamestnancoch na pedagogické pozície. Ukazuje sa, že zvýšený záujem o nových učiteľov sa zvyšuje rovnako každý rok. Keď porovnáme počet ponúk v od januára do 25. augusta v roku 2019 s rovnakým obdobím v roku 2016, tak dopyt narástol až o 121 percent.

Školy hľadali v roku 2019 najčastejšie nových zamestnancov na pozície pedagógov na základnej a strednej škole. Väčšina ponúk – približne 56 percent bolo v Bratislavskom kraji.

Zo zamerania ide najmä o predmety matematika, fyzika, informatika, slovenský a anglický jazyk.

Záujem uchádzačov o pozície klesá

Údaje portálu Edujobs.sk poukazujú na stále sa prehlbujúci problém slovenského školstva. Záujem ľudí o prácu v tomto odvetví totiž každý rok klesá.

Keď sa pozrieme čísla všeobecne bez ohľadu na to, či ide o pedagogické alebo nepedagogické pozície, môžeme vidieť, že na jednu ponuku zareaguje v priemere 6,9 uchádzača. Oproti počtu uchádzačov z roku 2016, tak čísla klesli takmer o polovicu.

Záujem o prácu učiteľa upadá

Ešte výraznejší pokles záujmu vidíme pri pedagogických pozíciách. V súčasnosti platí, že na jeden inzerát práce učiteľa zareaguje iba 6,4 uchádzača. Je to výrazne nižšie číslo ako je napríklad všeobecný priemerný počet reakcií na ponuku na Profesia.sk. Na jeden inzerát práce tu zareaguje zhruba 16 uchádzačov.

Údaje tiež potvrdzujú, že v roku 2019 reagujú ľudia častejšie na nepedagogické pozície v školstve, ako tie, ktoré by súviseli s učením. Najväčší záujem je o prácu školského/kej informátora/ky, hospodára/ky či sekretára/ky riaditeľa.

Platy učiteľov sú kritické najmä v Bratislave a okolí

Nezáujem uchádzačov môže súvisieť aj s neatraktívnymi platmi v školstve. Tie sú v porovnaní so mzdami v iných odvetviach podpriemerne. Ukazuje sa, že najväčší problém je v hlavnom meste.

Priemerný plat učiteľa na strednej škole v Bratislavskom kraji predstavuje 989 eur v hrubom. Pracovník v rovnakom regióne, ktorý má vyštudovanú vysokú školu 2. stupňa, však zarobí v priemere až o 48 percent viac.

Najnižší rozdiel medzi platmi učiteľov a platmi zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním možno vidieť v prešovskom regióne, kde predstavuje 19 percent.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Školstvo