Vývoj platov v roku 2022: Priemerná mzda v pracovných ponukách na Profesii prekročila 1300 eur v hrubom

18. októbra 2022

Kde stúpali platy v inzerátoch najvýraznejšie a v ktorých odvetviach sme zaznamenali najvyššie čísla? Analýza portálu Profesia.sk si posvietila na vývoj základnej zložky mzdy v ponukách v treťom štvrťroku 2022.

Zástupcovia firiem, ktorí uverejňovali ponuky na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku v treťom kvartáli 2022, uvádzali priemernú základnú mzdu 1333 eur v hrubom. Oproti rovnakému obdobiu spred roka stúpla základná zložka mzdy o 110 eur. To predstavuje nárast o 9 percent.

Firmy na Slovensku musia platy v ponukách uverejňovať povinne od 1. mája 2018. Aktuálny rok je prvým obdobím, kedy Profesia zaznamenala priemernú zložky základnej mzdy nad 1300 eur. Túto hranicu prekročili zamestnávatelia v druhom štvrťroku.

Vývoj platov v jednotlivých sektoroch

Oproti predošlému kvartálu stúpla priemerná mzda v 33 sektoroch, v jednom sa nezmenila a v šiestich sektoroch jemne klesla. Najvýraznejšie si percentuálne polepšili mzdy v pracovných inzerátoch vo vodohospodárstve či chemickom priemysle. Naopak, najväčší pokles zaznamenala Profesia v prekladateľstve, umení a kultúre a lízingu.

Keď pozrieme na priemerné výšky zárobkov. Odvetvie s najvyššími platmi ponúka v priemere 2264 eur v hrubom. Ide o pozície vo vrcholovom manažmente. Za ním nasleduje IT, manažment, telekomunikácie či technika a rozvoj.

Najviac ponúkali riaditeľom a riaditeľkám IT

Štatistiky Profesie ukazujú, že spomedzi pozícií boli najvyššie platy v treťom štvrťroku 2022 v ponukách práce na riaditeľov a riaditeľky IT. V priemere išlo o 3 539 eur v hrubom.

V prvej desiatke pozícií s najvyššími ponúkanými platmi môžeme vidieť iba pracovné ponuky vrcholového manažmentu a informačných technológií.

Kde boli platy najnižšie?

Keď sa pozrieme na ponuky práce s najnižšími platmi, môžeme vidieť, že spomedzi 40 pracovných oblastí sú iba dve, kde bol priemerný plat v treťom kvartáli 2022 nižší ako tisíc eur. Najnižšie platy sme evidovali v textilnom a odevnom priemysle, kde išlo o 803 eur v hrubom. Druhou oblasťou sú pomocné práce, kde predstavoval priemer 947 eur v hrubom.

Spomedzi konkrétnych pozícií priniesol tretí kvartál 2022 najnižšie platy v pracovných ponukách na strihačov a strihačky textilu. Inzeráty práce na toto povolanie ponúkali priemernú základnú zložku mzdy 704 eur v hrubom.

Medzi pozície s najnižšími mzdami v inzerátoch patria tiež upratovač a upratovačka, krajčír a krajčírka či poštový doručovateľ a doručovateľka.

Koľko firiem sľubuje pravidelné prehodnotenie platu?

Inflácia či energetická kríza prinášajú Slovákom a Slovenkám veľa nejasností. Aktuálne riešia, či zamestnávatelia upravia platy tak, aby minimalizovali zvýšené náklady svojich zamestnancov. Podobné ekonomické situácie zvyšujú diskusie o pravidelnom prehodnocovaní platu zo strany firmy. Je zaužívané, že ak ho zamestnávateľ ponúka, je uvedené priamo v pracovnej zmluve.

To zaručuje benefit, že zamestnanci majú (väčšinou na konci roka) pravidelnú debatu s nadriadeným, kde sa preberá výška ich platu. Pracovný portál Profesia.sk zaznamenal, že oproti predcovidovému obdobiu spomínajú zamestnávatelia v ponukách práce toto slovné spojenie častejšie.

Kým v roku 2019 bola zmienka o pravidelnom prehodnocovaní platu iba v 388 ponukách práce, v aktuálnom roku išlo do polovice októbra o 872 pracovných inzerátov. Treba však zdôrazniť, že stále ide o veľmi málo rozšírenú vec. Podiel zo všetkých pracovných ponúk v tomto prípade nepredstavuje ani jedno percento.

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová

+421917697726

nikola.richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
Hodnotenie článku
One moment, please...

Please wait while your request is being verified...

One moment, please...

Please wait while your request is being verified...

One moment, please...

Please wait while your request is being verified...