Nie všade zarábajú muži lepšie. Analýza odhalila 43 pozícií, kde je priemerný plat žien vyšší ako u opačného pohlavia

9. October 2019
3 min