Nie všade zarábajú muži lepšie. Analýza odhalila 43 pozícií, kde je priemerný plat žien vyšší ako u opačného pohlavia

9. októbra 2019
3 min

Na akých pozíciách zarábajú ženy v priemere lepšie ako muži? Portál Platy.sk analyzoval celkové priemerné mzdy na vyše 500 pozíciách v hlavnom meste. Ukázalo sa, že zamestnankyne v Bratislave zarábali lepšie ako ich mužskí kolegovia na 43 pozíciách.

475 eur. Táto suma dnes predstavuje rozdiel medzi celkovým priemerným platom ženy a muža v hlavnom meste. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Celkový priemerný plat ženy tu predstavuje približne 1407 eur v hrubom. Bratislavský zamestnanec má 1882 eur v hrubom.

O istom vplyve pohlavia na výšku platu sa hovorí pomerne často. Dôvodom nižších zárobkov žien môže byť napríklad materská dovolenka, ale aj skutočnosť, že pozície, pri ktorých evidujeme vysoký podiel žien, sú často horšie platené ako práve pozície, kde vidíme vysoký podiel mužov.

Portál Platy.sk tento raz neriešil rozdiely všeobecne, ale hľadal pozície, kde pravidlo „MUŽ = vyšší plat“ neplatí. Analýza bola robená na bratislavských zamestnancoch.

Najviac prípadov v ekonomike, zdravotníctve a marketingu

Najviac pozícií, pri ktorých podľa Platy.sk evidujeme vyšší priemerný plat pri ženách, je v odvetví ekonomika a zdravotníctvo. V oboch prípadoch ide zhodne o päť pozícií.

O štyri pozície išlo v marketingu a štátnej správe. Za spomínanými nasleduje bankovníctvo, administratíva, prekladateľstvo, stavebníctvo a reality, školstvo, ľudské zdroje, poisťovníctvo a manažment.

V niektorých odvetviach nezarábali ženy lepšie ani v jednom prípade

Naopak, analýza tiež objavila pozície, kde bolo vždy pravidlom, že zárobky mali lepšie zamestnanci ako zamestnankyne. Zo sledovaných 35 odvetví bolo takýchto presne 15.

Treba však zdôrazniť, že medzi sektormi, kde neevidujeme lepšie ženské platy, sú aj také, kde je tiež nízky podiel žien. Môžeme to vidieť napríklad pri pozíciách v drevospracujúcom priemysle, výrobe či strojárstve.

Výraznejšie lepšie zarábajú štatističky či vzťahové manažérky

Najvýraznejší platový rozdiel medzi vyšším platom ženy a platom muža možno vidieť pri pozícii senior štatistik/čka. Bratislavská zamestnankyňa na tejto pozícii zarobí v priemere 1983 eur v hrubom. Celková priemerná mzda mužského zamestnanca v rovnakom meste predstavuje 1621 eur v hrubom.

Na ďalších priečkach sa umiestnili vzťahové manažérky v bankovníctve, CRM špecialistky, špecialistky finančných trhov, hlavné radkyne v štátnej a verejnej správe, tlmočníčky, letušky, špecialistky pre vzdelávanie a finančné poradkyne.

Pozrite si kompletný zoznam 43 pozícií, kde je priemerný plat žien v Bratislave vyšší ako u mužov:

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy