Prísnejšie opatrenia opäť spomalili trh práce. Výrazný prepad vidíme okrem gastra a cestovného ruchu tiež v zákazníckej podpore a administratíve

19. October 2020
4 min