Spomedzi krajín V4 majú Slováci v cestovnom ruchu a gastre druhé najvyššie platy, za Českom zaostávame len mierne 

9. August 2023
5/5
3 min