Informatici zarobia o 40% viac ako je priemer a trikrát viac ako ľudia na pomocných pozíciách

18. decembra 2014
3 min

Priemerný plat na Slovensku je podľa online platového prieskumu Platy.sk v treťom štvrťroku tohto roka 847 eur. Ľudia, ktorí pracujú v informačných technológiách, zarobia v priemere mesačne 1 184 eur. Za posledných päť rokov sa rozdiel v platoch informatikov oproti priemernému platu zväčšil.

Zárobok ľudí pracujúcich v informačných technológiách, bez platov manažérov a riaditeľov pôsobiacich v IT, je 1 184 eur. Plat informatikov je teda vyšší ako priemerný plat o 40%.

Pozície v informačných technológiách patria medzi najčastejšie inzerované a najťažšie obsaditeľné pozície na portáli Profesia.sk. Na 1 pracovnú pozíciu v priemere cez pracovný portál Profesia.sk zareaguje v tomto roku 27 kandidátov. Oproti tomu na 1 pracovnú pozíciu v informačných technológiách zareaguje v priemere 12 kandidátov.

Vďaka vysokému záujmu patria informatici medzi najlepšie zarábajúce pozície. Viac ako informatici v tomto roku zarobili len ľudia pracujúci v manažmente a telekomunikáciách.

Graf: Porovnanie platu v informačných technológiách oproti ostatným kategóriám

Porovnanie platu v informačných technológiách oproti ostatným kategóriám, 2014

Zdroj: Platy.sk

Rozdiel v platoch informatikov a priemerným platom sa za päť rokov zvýšil

Informatici patria k najlepšie zarábajúcim pozíciám už niekoľko rokov. Za posledných päť rokov sa rozdiel v platoch medzi nimi a priemernými platmi na Slovensku ešte zvýšil. V roku 2009 bol priemerný plat vyplývajúci z prieskumu Platy.sk 721 eur, a priemerný plat informatikov 952 eur. Rozdiel teda predstavoval 32%. Viac ako informatici zarábali už vtedy ľudia v manažmente, ale tiež ľudia pracujúci vo farmaceutickom priemysle a technike.

Tabuľka: Rozdiel v platoch v jednotlivých kategóriách v roku 2009

Porovnanie platu v informačných technológiách oproti ostatným kategóriám, 2009

Zdroj: Platy.sk

Spomedzi informatikov najvyššie platy o sebe deklarujú IT architekti

Rovnako ako v iných kategóriách, aj pre informačné technológie platí, že je rozdiel medzi priemerným platom v kategórii a platoch na jednotlivých pozíciách. Najviac v rámci IT zarábajú IT architekti, ktorých plat je dokonca dvakrát vyšší ako priemerný plat v samotných informačných technológiách.

Tabuľka: Platy v informačných technológiách podľa pozícií

Platy v informačných technológiách podľa pozícií, 2014

Zdroj: Platy.sk

Napísal Tím Profesia
#Informačné technológie #Platy