Ivana Molnárová sa stala najlepšou manažérkou na Slovensku 

23. novembra 2022
5/5
4 min

Výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia získala ocenenie Trend Manažér roka 2022. Ivana Molnárová pôsobí vo firme 22 rokov, z toho 12 rokov je na čele celej spoločnosti. Počas tohto obdobia priniesla do firmy nielen výborné ekonomické výsledky, ale aj hodnoty a mimoriadne ľudský prístup. Práve za toto jej celý kolektív zamestnancov Profesie úprimne ďakuje a gratuluje k zaslúženému oceneniu, ktoré prišlo tesne pred zmenami v našej firme.

Ivana Molnárová nastupovala do Profesie na prelome nového milénia. Neskôr sa ukázalo, že to bol pre firmu mimoriadne dôležitý moment. V roku 2010 sa stala výkonnou riaditeľkou spoločnosti. Bola jednou z hlavných osobností, ktoré sa podieľali na tom, že firma úspešne odolala dvom ekonomickým krízam.  

Svojimi dlhoročnými skúsenosťami z trhu práce prispela nielen k zlepšovaniu firmy, ale aj celého slovenského trhu práce. Stala sa odborným poradcom vlády a pravidelne sa zúčastňovala konferencií či iných podujatí, vďaka ktorým sa snažila budovať väčšie povedomie o dôležitých témach pracovného prostredia na Slovensku.  

Za svoje manažérske schopnosti získala už v minulosti niekoľko ocenení, napríklad TOP Žena slovenského biznisu. Ivana sa drží hesla, že najsprávnejším riadením spoločnosti sú najmä uvoľnená atmosféra vo firme, silné a otvorené medziľudské vzťahy a dostatok priestoru na sebarealizáciu a kreativitu. Toto všetko podľa nej buduje prirodzenú lojálnosť zamestnancov voči firme.    

Z malej firmy unikátna zamestnávateľská značka 

V dobe, keď Ivana Molnárová nastúpila do Profesie, sa počet zamestnancov dal spočítať na dvoch rukách. V súčasnosti je Profesia oceňovanou IT firmou, ktorá zamestnáva približne 140 ľudí.

V portfóliu spoločnosti sú napríklad najväčší pracovný portál na Slovensku Profesia.sk, mzdový porovnávač Platy.sk, podujatie Profesia days, školský pracovný portál Edujobs.sk, program pre zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením Výpomoc so srdcom, administratívny program Tulu, sprostredkovávač zamestnancov vo vybraných odvetviach Roster, anketa Najatraktívnejší zamestnávateľ, Akadémia pre riaditeľov a mnoho ďalšieho.   

Veľké zmeny od nového roka 

Molnárová získala toto ocenenie v roku, ktorý je pre Profesiu špecifický. Spoločnosť dosiahla najlepšie hospodárske výsledky v histórii a počet zverejnených pracovných ponúk prekonal všetky rekordy. Profesia v roku 2022 zároveň prechádza výraznými zmenami. V spoločnosti prebieha transformačný projekt, ktorý prinesie viacero príležitostí na potvrdenie pozície jednotky nielen na slovenskom trhu. Firma sa viac integruje do štruktúry materskej firmy Alma Career, ktorá pôsobí v 10 európskych štátoch.  

Profesia vytvorí spoločne so svojou sesterskou spoločnosťou LMC z Českej republiky jednotné vývojové centrum, ktoré bude ponúkať širšie portfólio produktov a komplexnejšie riešenia pre celý česko-slovenský trh práce. Firma tak získava nové príležitosti na porovnávanie, inšpiráciu a vyhľadávanie špecifických riešení pre jednotlivé regionálne problematiky slovenského a českého trhu. 

Zmeny, ktoré nastanú od januára 2023, sa dotknú aj riadenia spoločnosti Profesia. Vedenie firiem v Českej republike a na Slovensku prevezme Milan Jasný, ktorý dnes pôsobí ako CEO spoločnosti LMC.   

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová

+421917697726

nikola.richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
Hodnotenie článku