1. mája 2019

Od zavedenia povinnosti zverejňovať platy v pracovných ponukách ubehol rok. Ako sa správali zamestnávatelia počas tohto obdobia?

Ponúkaný plat je momentálne najdôležitejšou častou pracovnej ponuky. Analýza najväčšieho portálu Profesia.sk ukazuje, že väčšina zamestnávateľov za posledný rok mzdy v pracovných inzerátoch zvyšovala. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať viac uchádzačov.

Analýza portálu Profesia.sk dokazuje, že drvivá väčšina pracovných inzerátov obsahuje informáciu o ponúkanom plate. Od mája do októbra 2018 malo plat uverejnených 93,06 percent inzerátov, ktoré ponúkali prácu na Slovensku.

Neskôr, v období od novembra 2018 do apríla 2019 sa tento podiel dokonca o niečo zvýšil a to na 93,71 percent. 

Mzdy uverejňujú aj keď nemusia

Zaujímavosťou je, že na Profesia.sk sú v súčasnosti uverejňované platy aj v ponukách, ktoré spadajú pod výnimky. To znamená, že zo zákona platy v ponukách uverejňovať nemusia. Ide o prípad, keď firma hľadá iba ľudí na živnosť alebo keď sa hľadajú noví zamestnanci do štátnej a verejnej správy. Uverejňované mzdy vidíme dokonca aj pri ponukách do zahraničia.

Motiváciou zamestnávateľov zverejňovať mzdy je najmä získanie vyššieho počtu uchádzačov. Na jednu pracovnú ponuku s informáciou o plate zareaguje v priemere 16 uchádzačov. V prípade, že plat v inzeráte chýba, zareaguje naň v priemere 12 ľudí.

Je však nutné dodať, že informácie v pracovných ponukách nie sú jednotné. Približne polovica ponúk uvádza jedno číslo ako ponúkaný plat a k tomu text o odmenách, províziách a praxi. Druhým najčastejším spôsobom uvádzania platu je mzdové rozmedzie napríklad od 700 do 1000 eur. Približne 10 percent ponúk uvádza hodinovú mzdu a 5 percent ponúk uvádza jedno číslo bez sprievodného textu.

Pre uchádzačov preto porovnávanie informácií v pracovných ponukách nie je vždy jednoduché. Vtipným príkladom môže byť aj ponuka z minulého roka, v ktorej sa zamestnávateľ rozhodol uverejniť namiesto jedného čísla matematický príklad.

Zvyšovanie platov v ponukách

Povinne uverejňovaná základná zložka mzdy v ponuke spôsobila, že uchádzači sa často rozhodujú najmä podľa ponúkaných čísel. Zrejme aj to ovplyvnilo firmy, ktoré ponúkané platy zvyšujú. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať na pracovnú ponuku viac reakcií uchádzačov.

Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur. Nasledujúci polrok narástla táto priemerná mzda na 1106 eur .

Najvyšší nárast v leasingu a umení

Odvetvím, kde Profesia zaznamenala najvýraznejší rast ponúkaných platov je leasing. Zmena predstavovala takmer 15 percent.

Ponúkané platy rástli výrazne aj v umení, textilnom priemysle, ale aj vo vrcholovom manažmente.

Sú aj odvetvia, kde platy klesali

Jedinými dvoma odvetviami, kde sme zaznamenali pokles v ponúkaných platoch sú pomocné práce a technika a rozvoj. Je však potrebné zdôrazniť, že ide iba o jemnú zmenu. V prípade pomocných prác sa ponúkaná mzda znížila o 3,4 percenta. V druhom menovanom odvetví bola ponúkaná mzda nižšia iba o jedno euro.

Ponúkané mzdy rástli najpomalšie ešte v odvetviach telekomunikácie, stavebníctvo a cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.

Najviac si polepšili letušky a stewardi

Omnoho výraznejšie rástli ponúkané mzdy na konkrétnych pozíciách. Najväčším skokanmi boli najmä ponuky na pozíciu stewarda a letušky. Plat v inzerátoch sa zvýšil až o takmer 63 percent.

V TOP 10 pozícií s najvyšším rastom ponúkanej mzdy môžeme vidieť ponuky z rôznych odvetví. Nachádzajú sa tu pozície v manažmente, ale aj cukrár či hosteska.

Najviac sa prepadol potrubár

Naopak, mzdy v ponukách na prácu potrubára klesali najvýraznejšie. Zmena v tomto prípade predstavovala až takmer 44 percent.

Ponúkané základné zložky mzdy klesali aj v pracovných ponukách na pozíciu zdravotníckeho záchranára, výskumného pracovníka, housemana, vrátnika, či vedúceho právneho oddelenia.

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]