Od zavedenia povinnosti zverejňovať platy v pracovných ponukách ubehol rok. Ako sa správali zamestnávatelia počas tohto obdobia?

1. mája 2019
5 min

Ponúkaný plat je momentálne najdôležitejšou častou pracovnej ponuky. Analýza najväčšieho portálu Profesia.sk ukazuje, že väčšina zamestnávateľov za posledný rok mzdy v pracovných inzerátoch zvyšovala. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať viac uchádzačov.

Analýza portálu Profesia.sk dokazuje, že drvivá väčšina pracovných inzerátov obsahuje informáciu o ponúkanom plate. Od mája do októbra 2018 malo plat uverejnených 93,06 percent inzerátov, ktoré ponúkali prácu na Slovensku.

Neskôr, v období od novembra 2018 do apríla 2019 sa tento podiel dokonca o niečo zvýšil a to na 93,71 percent. 

Mzdy uverejňujú aj keď nemusia

Zaujímavosťou je, že na Profesia.sk sú v súčasnosti uverejňované platy aj v ponukách, ktoré spadajú pod výnimky. To znamená, že zo zákona platy v ponukách uverejňovať nemusia. Ide o prípad, keď firma hľadá iba ľudí na živnosť alebo keď sa hľadajú noví zamestnanci do štátnej a verejnej správy. Uverejňované mzdy vidíme dokonca aj pri ponukách do zahraničia.

Motiváciou zamestnávateľov zverejňovať mzdy je najmä získanie vyššieho počtu uchádzačov. Na jednu pracovnú ponuku s informáciou o plate zareaguje v priemere 16 uchádzačov. V prípade, že plat v inzeráte chýba, zareaguje naň v priemere 12 ľudí.

Je však nutné dodať, že informácie v pracovných ponukách nie sú jednotné. Približne polovica ponúk uvádza jedno číslo ako ponúkaný plat a k tomu text o odmenách, províziách a praxi. Druhým najčastejším spôsobom uvádzania platu je mzdové rozmedzie napríklad od 700 do 1000 eur. Približne 10 percent ponúk uvádza hodinovú mzdu a 5 percent ponúk uvádza jedno číslo bez sprievodného textu.

Pre uchádzačov preto porovnávanie informácií v pracovných ponukách nie je vždy jednoduché. Vtipným príkladom môže byť aj ponuka z minulého roka, v ktorej sa zamestnávateľ rozhodol uverejniť namiesto jedného čísla matematický príklad.

Zvyšovanie platov v ponukách

Povinne uverejňovaná základná zložka mzdy v ponuke spôsobila, že uchádzači sa často rozhodujú najmä podľa ponúkaných čísel. Zrejme aj to ovplyvnilo firmy, ktoré ponúkané platy zvyšujú. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať na pracovnú ponuku viac reakcií uchádzačov.

Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur. Nasledujúci polrok narástla táto priemerná mzda na 1106 eur .

Najvyšší nárast v leasingu a umení

Odvetvím, kde Profesia zaznamenala najvýraznejší rast ponúkaných platov je leasing. Zmena predstavovala takmer 15 percent.

Ponúkané platy rástli výrazne aj v umení, textilnom priemysle, ale aj vo vrcholovom manažmente.

Sú aj odvetvia, kde platy klesali

Jedinými dvoma odvetviami, kde sme zaznamenali pokles v ponúkaných platoch sú pomocné práce a technika a rozvoj. Je však potrebné zdôrazniť, že ide iba o jemnú zmenu. V prípade pomocných prác sa ponúkaná mzda znížila o 3,4 percenta. V druhom menovanom odvetví bola ponúkaná mzda nižšia iba o jedno euro.

Ponúkané mzdy rástli najpomalšie ešte v odvetviach telekomunikácie, stavebníctvo a cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.

Najviac si polepšili letušky a stewardi

Omnoho výraznejšie rástli ponúkané mzdy na konkrétnych pozíciách. Najväčším skokanmi boli najmä ponuky na pozíciu stewarda a letušky. Plat v inzerátoch sa zvýšil až o takmer 63 percent.

V TOP 10 pozícií s najvyšším rastom ponúkanej mzdy môžeme vidieť ponuky z rôznych odvetví. Nachádzajú sa tu pozície v manažmente, ale aj cukrár či hosteska.

Najviac sa prepadol potrubár

Naopak, mzdy v ponukách na prácu potrubára klesali najvýraznejšie. Zmena v tomto prípade predstavovala až takmer 44 percent.

Ponúkané základné zložky mzdy klesali aj v pracovných ponukách na pozíciu zdravotníckeho záchranára, výskumného pracovníka, housemana, vrátnika, či vedúceho právneho oddelenia.

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Legislatíva #Trh práce