Platové pomery na Slovensku: Desatina ľudí videla vlani na výplatnej páske menej ako 800 eur, ďalšia desatina mala viac ako trojnásobok

20. januára 2022
4 min

Aký plat má vrchná desatina a ako je na tom najnižšia mzdová skupina zamestnancov? Analýza portálu Platy.sk rozoberá, na akú mzdu siahla v roku 2021 najväčšia časť populácie.

Slovenský platový medián predstavoval v roku 2021 presne 1288 eur v hrubom. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. To znamená, že presná polovica z nás mala základnú mzdu nižšiu ako toto číslo.

Takto zarába naša populácia

Desatina Slovákov mala vlani nižší plat ako 800 eur. V prípade, že zamestnanec nemal deti a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane, narábal mesačne s čistým príjmom pod 632 eur.

Naopak, keď sa pozrieme na druhý koniec, teda najlepšie zarábajúcu desatinu Slovákov, jej základný plat bol v roku 2021 vyšší ako 2450 eur v hrubom. Táto časť zamestnancov zarobila mesačne viac ako 1790 eur v čistom. (V prípade, že nemala deti a uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane.)

Regionálne rozdiely

Porovnanie mediánov v jednotlivých krajoch ukazuje výrazný rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. V Bratislave a okolí zarobila iba polovica zamestnancov pod 1520 eur v hrubom.

Po Bratislavskom kraji vidíme najvyšší medián v trnavskom a košickom regióne.

Porovnanie najvyšších platov s najnižšími

Analýza portálu Platy.sk potvrdzuje, že najväčšie regionálne rozdiely vidieť medzi Bratislavským a Prešovským krajom. Kým v hlavnom meste zarobila v roku 2021 presne polovica zarábajúcich nad 1520 eur, v Prešove a okolí sú takéto platy považované skôr za výnimočné. Nad 1600 eur v hrubom tu napríklad vlani zarábala len najlepšia desatina zamestnancov.

Bratislavská najlepšie platená desatina mala plat až nad 2950 eur.

Vyššie vzdelanie prináša ešte väčšie rozdiely

Pri zamestnancoch, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, sú regionálne rozdiely v mnohých prípadoch ešte výraznejšie. Iba polovica ľudí v Bratislavskom kraji mala vlani nižší plat ako 1750 eur v hrubom. V Prešovskom kraji predstavuje medián len 1100 eur v hrubom.

Pohľad na regionálne mediány pri vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov je však pomerne zaujímavý v prípade Košického kraja. Medián tu v roku 2021 predstavoval 1620 eur v hrubom a od hlavného mesta nie je vzdialený ako ostatné regióny.

Štatistiky Profesie ukazujú, že Košický kraj je po bratislavskom regióne v poradí druhým s najvyšším počtom ponúk, ktoré požadujú vysokoškolské vzdelanie. Najväčší pracovný portál na Slovensku evidoval vlani v Bratislavskom kraji 11 723 ponúk, ktoré požadovali univerzitný titul 2. stupňa. V prípade košického regiónu išlo o 2442 inzerátov. Faktor, ktorý mohol ovplyvniť aj pomerne vysoký medián je, že až tretina košických ponúk je v informačných technológiách. Teda v najlepšie platenej oblasti na Slovensku. Pri pracovných príležitostiach Bratislave, ktoré požadujú vysokú školu, vidíme vyrovnanejšie možnosti z rôznych odvetví. IT tu tvorí „iba“ 23 percent.

Rozdiely pri stredoškolskom vzdelaní bez maturity

Kým pri zamestnancoch s vysokoškolským vzdelaním boli medzi jednotlivými regiónmi v mnohých prípadoch pomerne veľké rozdiely, pri stredoškolskom vzdelaní bez maturity to už také výrazné nie je. Údaje potvrdzujú, že ak má človek vo svojom regióne nižšie kvalifikovanú prácu, odchod za rovnakou pozíciou do rozvinutejšieho regiónu mu nemusí priniesť výrazne vyšší plat.

Medián v Bratislavskom kraji predstavoval 1000 eur v hrubom. To je veľmi podobné aj nitrianskemu či trnavskému regiónu.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy