Takmer každý štvrtý zamestnanec dostane koncoročné odmeny

10. novembra 2015
3 min

Podľa portálu Platy.sk koncoročné odmeny v priemernej výške 646 eur dostáva 23% ľudí. Na trináste platy a koncoročné odmeny si prídu najmä zamestnanci stredných a veľkých firiem, kde sa podiel ľudí s odmenami pohybuje na úrovni 30 %. Najčastejšie sú vyplácané zamestnancom pracujúcim v oblasti výroby, bankovníctva i v centrách zdieľaných služieb.

Prehľad 13. platov a koncoročných odmien na Slovensku

Platy.sk_koncorocne_odmeny_2015_infografika

Odmeny odzrkadľujú spokojnosť danej firmy s výkonom zamestnancov, ale zároveň môžu byť aj jedným zo spôsobov, akým môže pritiahnuť nových a talentovaných ľudí. Systém odmeňovania závisí aj od typu danej spoločnosti, odvetvia, v ktorom sa daná spoločnosť špecializuje, a do istej miery má naň vplyv aj veková štruktúra zamestnancov.

Najvyššie odmeny sú v Bratislavskom kraji, v priemere až 1 273 eur

Najvyšší podiel zamestnancov, ktorým sú vyplácané trináste platy, nájdeme v Trnavskom kraji, ich podiel tvorí takmer 20%. Na odmeny si príde najviac ľudí z Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského i Košického kraja. Najvyššiu priemernú výšku 13. platov a odmien nájdu zamestnanci pracujúci v regióne hlavného mesta, kde sa priemerná výška 13. platu pohybuje na úrovni 1 064 eur.

Platy.sk_koncorocne_odmeny_2015_kraje

Zdroj: Platy.sk

Najvyššie odmeny majú zamestnanci vo výrobe i v bankovníctve

Podiel zamestnancov, ktorí od spoločnosti, v ktorej pracujú, dostávajú 13. plat a odmeny, závisí aj od pracovnej pozície a odvetvia, v ktorom pracujú. Na trináste platy si príde 20% kvalifikovaných zamestnancov, pracujúcich na pozíciách vyžadujúcich technické vzdelanie. Koncoročné odmeny dostáva viac ako tretina manažérov.

Platy.sk_koncorocne_odmeny_2015_pozicie

Zdroj: Platy.sk

Z pohľadu výšky trinástych platov a odmien sa najlepšie darí zamestnancom pracujúcim v oblasti výroby, bankovníctva a v centrách zdieľaných služieb. Priemerné koncoročné odmeny týchto zamestnancov sa pohybujú od 1 000 eur až po 1 450 eur. Približne 40 % zamestnancov dostáva koncoročné odmeny vo výrobe, no v reštauračných zariadeniach je podiel týchto zamestnancov na úrovni 12 %.

Platy.sk_koncorocne_odmeny_2015_odvetvie

Zdroj: Platy.sk

Nárast nefinančných benefitov: práca z domu či firemné akcie

Okrem finančných benefitov firmy poskytujú svojim zamestnancom aj rôzne nefinančné zamestnanecké výhody. Tie v niektorých prípadoch rozhodujú pri výbere nového zamestnávateľa. Preto sa spoločnosti snažia práve širšou škálou benefitov prilákať nových ľudí do svojich firiem. Oproti predchádzajúcemu roku nastal 20-percentný nárast pri možnosti práce z domu aj pri čerpaní takzvaných sick days. Firmy čoraz viac poskytujú zamestnancom firemné akcie, v podobe neformálnych posední ako napríklad husacina či vianočný večierok, tie narástli o 10%. Zo všetkých respondentov, ktorí vyplnili za posledných 12 mesiacov dotazník na Platy.sk, tretina zamestnancov na Slovensku nedisponuje žiadnym nefinančným benefitom.

Platy.sk_koncorocne_odmeny_2015_benefity

Zdroj: Platy.sk

Napísal Tím Profesia
#Platy #Prieskum