Vek, pohlavie a národnosť vs. schopnosti a záujem nastúpiť. Čo dnes pri náboroch rozhoduje?

Produktové novinky
16. augusta 2023
4/5
8 min

Vyberáte podvedome na technické pozície mužov a do služieb ženy? Prichádzate možno o tých naj kandidátov. Nájdite ideálnych kolegov do svojho tímu správnym zadaním parametrov pri vyhľadávaní v databáze životopisov a tiež vhodným popisom pracovnej pozície.

Ročne nám z trhu práce odíde do dôchodku približne 68 000 ľudí. A zo škôl príde len 33 000. To, že na pracovnom trhu je veľký nepomer medzi voľnými pracovnými pozíciami a vhodnými kandidátmi, vidíte určite aj vy pri náboroch vo vašej firme. Aktívne hľadáte cez pracovné portály, využívate všetky vlastné komunikačné platformy, máte vytvorený motivačný program pre zamestnancov, aby odporučili vhodného kandidáta,… Jednoducho oslovíte násobne viac kandidátov ako v minulosti, a napriek tomu vám trvá oveľa dlhšie nájsť toho jedného, ktorý spĺňa požiadavky na pracovné miesto a je schopný a ochotný nastúpiť k vám v čase, kedy ho potrebujete.

„Demografické nožnice sa roztvárajú už niekoľko rokov a pri hľadaní zamestnancov bude dôležité pozerať sa nie na vek ani na pohlavie, ale na schopnosť učiť sa.“
Anna Podlesná, CSR manažérka Profesie

Profesia pravidelne sleduje postoje zamestnancov na Slovensku, v Česku, Poľsku a Fínsku voči ľuďom s inakosťami a ich skúsenosti s diskrimináciou na pracovisku. Tú na Slovensku stále zažíva 10 % zamestnancov a to najmä čo sa týka ich veku (30 %). Nasleduje diskriminácia kvôli názoru (27 %), pohlaviu (21 %), fyzickému vzhľadu (17 %), starostlivosti o malé dieťa (12 %), sociálnemu statusu (10 %), aj zdravotnému znevýhodneniu (6 %). Aj keď takmer 40 % respondentov nemá na pracovisku skúsenosť s kolegyňou alebo kolegom, ktorí by patrili ku menej zastúpeným skupinám na trhu práce, tí, čo takúto osobnú skúsenosť majú, mali postoj k inakosti dvojnásobne pozitívnejší ako predtým. A to ponúka veľkú príležitosť pre personalistov pri hľadaní nových kolegov na voľné pracovné pozície.

„Podľa našich prieskumov si 25 % zamestnancov myslí, že diverzita na pracovisku má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. A nielen preto, že to robí prácu zaujímavejšou pre nich osobne. Viac ako polovica považuje vytvorenie priestoru pre diverzitu na pracovisku za nevyhnutné kvôli zmenám na trhu práce.“
Anna Podlesná, CSR manažérka Profesie

Ako nájsť ihlu v kope sena

Zabudnite teda na zaužívané predstavy o tom, že na istú pracovnú pozíciu je vhodný len jeden konkrétny typ pracovníka. Muž/žena, mladý/starý, s titulom/bez titulu, slobodný/s deťmi, Slovák/Čech. Jednak zákon zakazuje diskrimináciu v pracovnoprávnych vzťahoch a tiež si tým ešte viac zužujete už aj tak malý počet vhodných kandidátov, hlavne čo sa týka schopnosti a ochoty nastúpiť u vás okamžite.

Pracujte so záujemcami o novú prácu efektívne a využívajte databázy životopisov s otvorenou mysľou, stále je z čoho vyberať. Veď len databáza na pracovnom portáli profesia.sk eviduje viac ako 65 000 aktívnych životopisov a každý mesiac si tu svoj životopis aktualizujú tisícky ľudí, ktorí sa zaujímajú o nové pracovné príležitosti.  

Nájdete tu ich osobné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, znalosti a schopnosti, ako aj informáciu o tom, v akej oblasti by sa chceli zamestnať. Najviac uchádzačov je pre oblasť administratívy, až 19 000,  takmer rovnako, 18 500, je pre sektor obchodu. Do výroby si hľadá prácu viac ako 10 000 kandidátov.

Skóre vyplnenosti životopisov dosahuje v priemere 90 %, takže máte naozaj detailný prehľad o tom, kto a akú pozíciu hľadá. Takže teraz už len ostáva využiť potenciál registrovaných uchádzačov čo najlepšie vo váš prospech.

3 tipy, ako neprehliadnuť toho najlepšieho kandidáta

  • 1. Vek je len číslo. Táto veta nie je len názvom knihy dlhoročnej slovenskej moderátorky, ale vek by nemal byť kritériom ani pri výbere uchádzačov, ktorých pozvete na pohovor. Či už majú vek napísaný v životopise alebo nie, alebo ho viete odhadnúť z dátumu ukončenia niektorého stupňa vzdelania či fotografie, berte vek len ako číslo, ktoré nič nehovorí o  schopnosti kandidáta spĺňať požiadavky voľnej pracovnej pozície alebo o jeho potenciáli naplniť vaše očakávania.
  • 2. Muž alebo žena? Nie, pracovná posila. Určite už sa aj vám stalo, že ste na nejakej typicky mužskej pozícii stretli ženu, napr. automechaničku, alebo naopak na typicky ženskej pozícii muža, napr. beauty konzultanta. A možno máte rovnako ako my skúsenosť, že vaše očakávania boli splnené na 150 percent a radi ich služby využijete znovu. Keď hľadáte vhodného kandidáta v databáze životopisov, uchádzači môžu, ale aj nemusia uviesť svoje pohlavie, takže pri vyhľadávaní podľa tohto kritéria by ste si mohli veľmi zúžiť výber. Ak ale pri zverejňovaní voľnej pracovnej pozície zo skúsenosti viete, že pozícia je vhodná skôr pre muža alebo pre ženu, uveďte to v popise. Môžete to povedať takto priamo, alebo napíšte, že práca je v mužskom alebo ženskom kolektíve, alebo napríklad že súčasťou práce je zdvíhanie bremien, čo podľa zákona môžu vykonávať len muži. A nechajte na samotných uchádzačoch, či sa vidia aj na takejto pozícii. Možno vás prekvapia.
  • 3. Odborníka nerobí len vzdelanie. Podľa prieskumu profesia.sk uchádzači o prácu často reagujú aj na pozície, ktoré vôbec nesúvisia s odborom, ktorý vyštudovali. Napríklad o pozície administratívnych pracovníkov, referentov, predavačov, pokladníkov, asistentov či recepčných sa často uchádzajú absolventi teológie, pedagogiky či spoločenských vied. Aj absolventi strojárstva a techniky najviac reagujú na pozície administratívnych pracovníkov. A nie je to vždy kvôli tomu, že si počas štúdia rozmysleli svoj odbor a chcú skúsiť niečo iné, ale často už počas školy nadobudli pracovné skúsenosti v inej oblasti, ktorá ich napĺňa a sú v nej lepší. Preto by ani pre vás nemusel byť mantrou diplom z konkrétnej školy, pokiaľ to nie je zákonnou podmienkou pre vykonávanie danej profesie. A ak je určitá úroveň vzdelania nevyhnutná pre obsadzovanú pozíciu, uveďte len stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo VŠ vzdelanie 2. stupňa a k tomu skúsenosti vo vašej oblasti.

Na profesia.sk sme spustili vynovenú databázu životopisov a vyhľadávanie uchádzačov je teraz presnejšie. A aj keď už sa životopisy nedajú filtrovať podľa veku a pohlavia, veríme, že nová databáza prinesie nové osobné skúsenosti tam, kde by ste ich nečakali. Nech pri nábore rozhodujú schopnosti, skúsenosti a motivácia pracovať.  To je pre úspešné obsadzovanie voľných pracovných pozícií v 21. storočí najkľúčovejšie.

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku