Veľký rebríček univerzít a fakúlt podľa požiadaviek z trhu práce. Súčasná situácia absolventom nepraje

17. júna 2020
4 min

Medzi zamestnávateľmi je najväčší záujem o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky. Rebríček portálu Profesia.sk naznačuje, že čerstvo doštudovaní uchádzači majú náročnejšiu situáciu ako roky dozadu.

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 13. raz. Každoročná analýza mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predošlého roka. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.skRebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.  

Náročnejší štart na trhu práce

Spomedzi odborov sa prvé miesto nezmenilo. Firmy majú najväčší záujem o absolventov informatiky. Výrazne sa však zmenil boj firiem o čerstvo doštudovaných ľudí. Záujem firiem opadol.

Kým v roku 2018 si životopis absolventa informatiky prehliadalo v priemere 7 zamestnávateľov, vlani počet klesol na 6. Ešte výraznejší úbytok záujmu o čerstvo doštudovaných uchádzačov vidíme pri ostatných odboroch. Napríklad CV absolventov strojárstva si otvorilo v roku 2018 v priemere 6 zamestnávateľov, vlani to boli už iba necelí štyria.

Nižší záujem pritom možno vnímať pri absolventov všeobecne. Týka sa to všetkých odborov. Pokles záujmu firiem však možno sledovať pri uchádzačoch celkovo. Situácia sa preto netýka iba absolventov. Dôvodom sú zmeny na trhu práce.

Prvenstvo obhájila Ekonomická univerzita

Spomedzi slovenských verejných vysokých škôl bol vlani na Profesia.sk najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity. Za ňou skončili ďalšie dve bratislavské školy – Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského.

Keď porovnáme súčasný rebríček s minulým rokom, z TOP 10 vypadla iba jedna škola. Technickú univerzitu vo Zvolene nahradila Univerzita Konštantína Filozofa.

Rebríček fakúlt sa zmenil

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite.

Tak, ako rok dozadu, opäť ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v TOP 20 na rovnakom mieste. Najväčší prepad zaznamenala Materiálovotechnologická fakulta  a Strojnícka fakulta rovnako na Slovenskej technickej univerzite.  

Naopak, oproti vlaňajšku, si najviac polepšila Farmaceutická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta manažmentu na Komenského univerzite.

Ťažšie časy pre absolventov

Portál Profesia.sk počas posledných rokov informoval o zvyšovaní podielu ponúk, ktoré sú vhodné pre absolventov. Dôvodom bol najmä výrazne vyšší počet ponúk a náročná situácia u zamestnávateľov, ktorí sa pri hľadaní novej pracovnej sily často trápili. Zmena situácie nastala čiastočne už vlani. Výraznejšia recesia však bola očakávaná až na rok 2020. Tá prišla vďaka pandémii omnoho skôr a taktiež v omnoho väčšej sile, ako sa predpokladalo.

Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, že náročnejší príchod na trh práce budú naši absolventi prežívať aj nasledujúce roky. Vo veľkej výhode sú preto tí, ktorí sa práci a zdokonaľovaniu vo svojom odbore venovali aj mimo školy počas svojho štúdia.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Absolventi