Viac ako polovica Slovákov rozmýšľa pri výbere vysokej školy nad zahraničím. Študenti sú ochotní si za kvalitu aj priplatiť

3. júla 2018
4 min

Štúdium na zahraničnej univerzite zvažuje pri výbere štúdia väčšina mladých Slovákov odchádzajúcich na vysokú školu. Vyplýva to z prieskumu Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu UK v spolupráci so spoločnosťou Profesia.

Na otázky odpovedalo celkovo 5330 slovenských vysokoškolákov, pričom 88 percent z nich študuje v dennej forme.

Rozhodnutie zostať na Slovensku by veľká časť zmenila

Pri výbere univerzity rozmýšľalo o štúdiu v zahraničí takmer 50 percent študentov. Drvivá väčšina z nich však napokon zostala študovať na jednej zo slovenských univerzít.

Z iných štatistických údajov je zrejmé, že aktuálne odchádza do zahraničia za vysokoškolským štúdiom skoro 15 percent slovenských maturantov. Prieskumná vzorka zachytila medzi respondentmi aj päť percent študentov v zahraničí. Prieskum však ukazuje, že ak by si mohli študenti, ktorí odpovedali na dotazník, vybrať znovu na základe už získaných skúseností z vysokých škôl, počet Slovákov na zahraničných univerzitách by sa zvýšil. Išlo by o takmer 41 percent ľudí.

Univerzity nie sú pre nadpriemerných

Štatistiky o počtoch maturantov, ktorí vstupujú na vysoké školy už dávno poukazujú na to, že titul nie je iba pre ľudí s nadpriemernými výsledkami. Tieto skutočnosti priznávajú aj dnešní študenti. Takmer 36 percent respondentov úprimne odpovedalo, že ich výsledky na strednej škole boli priemerné až veľmi zlé.

Napriek mnohým polemikám o motiváciách aktuálnej generácie k vysokoškolskému vzdelaniu, prieskum ukázal, že študenti sa pri výbere školy rozhodovali najmä s ohľadom na budúcu kariéru. Najsilnejšími spomedzi dôvodov pre výber fakulty sú očakávania, že štúdium pripraví ľudí presne na to, čo budú ako absolventi potrebovať v danom odbore na trhu práce. Ďalším faktorom výberu bola skutočnosť, že absolvovanie daného odboru bude pre nich do budúcna výbornou referenciou. Ako najmenej častý motivátor uvádzali respondenti očakávanie, že vysoká škola ich pripraví na vedeckú dráhu.

Očakávania sa napĺňajú pri zahraničných pobytoch, zle skončila organizácia, či obsah štúdia

Z konkrétnych oblastí, v ktorých štúdium uspokojuje očakávania študentov, boli jednoznačne zdôraznené pobyty v zahraničí. Medzi faktormi, v ktorých štúdium nenapĺňa to, čo od neho čakali bola organizácia a riadenie štúdia, starostlivosť o študentov, či inovatívnosť obsahov a forma vzdelávania.

Súčasní študenti by chceli viac praktickej výučby a tiež väčší dôraz na mäkké zručnosti (komunikácia, tímová práca, kreativita, otvorenosť inováciám,…), cudzie jazyky a pripravenosť pôsobiť v medzinárodnom prostredí. Oveľa menší počet študentov by privítal väčší dôraz na teoretickú a metodologickú prípravu.

Väčšina je ochotná priplatiť si za lepšie vzdelanie

Respondenti prejavili angažovanosť a záujem o lepšie štúdium. Až 58 percent slovenských vysokoškolákov by bolo ochotných znášať vyššie finančné náklady na štúdium, ak by to znamenalo zvýšenie jeho kvality.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Školstvo