Vo veľkej firme sa zarába o tretinu viac ako v malej

17. júla 2014
3 min

Priemerný mesačný plat bol v prvom polroku 2014 podľa prieskumu Platy.sk 858 eur mesačne. Najviac ľudia zarábali v Bratislavskom kraji, kde mesačný plat dosiahol 1 185 eur, najmenej v Prešovskom kraji, 728 eur. Ako benefit od zamestnávateľa najčastejšie ľudia dostávajú firemné akcie. Pozrite si zhodnotenie prvého polroku 2014 z pohľadu Platy.sk.

V prvom polroku 2014 ľudia podľa prieskumu Platy.sk zarábali v priemere 858 eur mesačne. Najbližšie sú k priemerným platom na Slovensku svojimi zárobkami ľudia z Trnavského kraja, kde priemerne ľudia za prvý polrok zarábali 859 eur mesačne. Respondenti v Bratislavskom kraji uvádzali v priemere plat  1 185 eur.

Priemerný mesačný plat podľa krajov, 2014

Zdroj: Platy.sk

„Dôvodom vyšších platov v Bratislavskom kraji je aj štruktúra firiem, ktoré tu pôsobia. V hlavnom meste majú svoje pobočky často zahraničné korporácie, ktoré na Slovensku patria medzi firmy s najlepšie zarábajúcimi zamestnancami,” hovorí projektový manažér Platy.sk Miroslav Dravecký.

Priemerný plat vo firmách do 10 zamestnancov bol v prvom pol roku 799 eur mesačne, kým vo veľkých korporáciách nad 1000 zamestnancov uvádzali ľudia priemerný plat 1 044 eur.

Priemerný mesačný plat podľa veľkosti firmy, 2014

Zdroj: Platy.sk

Najlepšie sa zarába v informačných technológiách, najhoršie, ak sa staráte o ľudí

Viac ako tisíc eur mesačne v prvom polroku zarobili ľudia pracujúci pre firmy z troch odvetví. Priemerný hrubý mesačný plat vo firmách pôsobiacich v informačných technológiách bol v prvom polroku 1 182 eur, vo farmaceutických firmách ľudia v priemere zarobili 1017 eur mesačne a telekomunikáciách 1 008 eur mesačne.

Najlepší priemerný mesačný plat podľa odvetví, 2014

Zdroj: Platy.sk

Naopak najhoršie zarábali na Slovensku ľudia, ak pracovali pre firmy pôsobiace v odvetví sociálna starostlivosť (558 eur), v reštauráciách, baroch a jedálňach (583 eur) či maloobchode (662 eur).

Najnižší priemerný mesačný plat podľa odvetví, 2014

Zdroj: Platy.sk

Najrozšírenejší benefit? Firemné akcie

Z 31103 respondentov, ktorí sa za prvých šesť mesiacov roka zapojili do prieskumu Platy.sk, tretina uviedla, že od svojho zamestnávateľa nedostáva žiaden benefit nad tie výhody, aké im prináležia zo zákona.
Spomedzi respondentov, ktorí uviedli, že dostávajú aspoň jeden benefit, najčastejšie uvádzaným boli firemné akcie.  Firemné akcie ako benefit dostáva 23% respondentov. Ďalšími rozšírenými benefitmi medzi zamestnancami v prvom polroku patrili vzdelávanie, nápoje na pracovisku, mobilný telefón na súkromné účely a flexibilný pracovný čas.

Najčastejšie benefity, 2014

Zdroj: Platy.sk

Napísal Tím Profesia
#Platy #Trh práce