5 + 5 zásad, ako pracovať s medzinárodným tímom

Rady a tipy
28. apríla 2023
5/5
8 min

Kolektív zložený z rôznych národností je bezpochyby obohacujúcou skúsenosťou, ktorá prináša mnoho výhod. Vyznačuje sa rôznorodými zručnosťami, odlišným prístupom, či iným premýšľaním nad riešeniami. V neposlednom rade však personalistom umožňuje hľadať tých najlepších špecialistov po celom svete. Ako z tímu zloženého z viacerých kultúr vyťažiť maximum?

Sedí váš medzinárodný tím na jednom pracovisku, alebo sa naopak stretávate výhradne online? Aj v prípade, že sú členovia roztrúsení naprieč svetom, je dôležité, aby sa každý z nich cítil rovnocenne a rešpektovane. Každá z foriem spoluprác medzinárodného tímu si však vyžaduje mierne odlišný prístup. V článku sme sa podrobne pozreli na obe z nich.

Variant A: Všetci na jednom mieste

Ak pracuje váš medzinárodný tím na jednom pracovisku a stretáva sa osobne, množstvo problémov sa rieši samo. Kultúrne, jazykové aj názorové rozdiely sú oživujúcim prvkom, ak sa ich darí dobre riadiť. Vedenie medzinárodného tímu má preto okrem obvyklých zásad aj svoje vlastné pravidlá.

1. Myslite naozaj na všetkých

Niektorí členovia tímu sa môžu cítiť menejcenne napríklad kvôli slabšej jazykovej kompetencii, nedostatku odvahy, či kvôli akejkoľvek forme inkluzivity.

 • Pomôžte kolegom s jazykovou či kultúrnou bariérou. Dohodnite im jazykové kurzy alebo napríklad buddyho, ktorý im umožní precvičovať si konverzáciu a zapojí ich do diania vo firme aj mimo nej.
 • Zapracujte na tom, aby sa každý člen tímu cítil prijatý. Pýtajte sa na jeho názor a dajte mu pocítiť, že otvorená komunikácia pre vás samozrejmosť. 
 • Pracovisko má byť bezpečným miestom pre všetkých, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. Najmä v dobe, kedy mnohí ľudia čelia diskriminácií kvôli ich odlišnosti, je dôležité zabezpečiť, aby v práci cítili komfortne a rešpektovane.  

2. Zaveďte intenzívnejšiu komunikáciu

Kolegovia z rôznych častí sveta majú rôzne návyky, spôsoby riešenia problémov, či štýl komunikácie. Kľúčové preto je podporovať otvorenú komunikáciu v tíme, kde sa nič nenecháva nevypovedané.

 • Podporujte pracovné aj neformálne stretnutia. Vyjasňujte si vzájomné očakávania a riešte aj malé nedorozumenia, aby sa nerozrástli. 
 • Vyhraďte si čas na osobnú komunikáciu s každým z členov tímu tak, aby mohol pomenovať pracovné, ale aj osobné či komunikačné úskalia.

3. Predchádzajte nedorozumeniam

Rôzne kultúry, online komunikácia, časové rozdiely. To všetko prispieva k možnej vyššej miere omylov, vzájomného nepochopenia či nežiadanej straty času.

 • Komunikáciu maximálne zjednodušte. Stanovte jasné, jednoduché ciele a postupy, komplexné zadanie rozdeľujte na jednotlivé kroky.
 • Vyžadujte od kolegov, aby komunikáciu s vami či medzi sebou vždy zhrnuli vlastnými slovami, aby ste sa uistili o vzájomnom pochopení.

4. Podporujte rešpekt a empatiu

Globálny tím ste postavili preto, že má výhody. Stojte pevne za názorom, že odlišnosť obohacuje, a povzbudzujte hrdosť kolegov na ich kultúru.

 • Nesnažte sa uni­fi­ko­vať pracovné zvyky ľudí v tíme. Dohodnite sa s každým, ako mu vyhovuje pracovať a čo sa dá rešpektovať vzhľadom na ostatných. Užitočné zvyky môžete adaptovať pre celý tím.
 • Podporujte vzájomné spoznávanie. Usporiadajte ochutnávky rôznych kuchýň alebo spoločné počúvanie hudby z regiónov, odkiaľ kolegovia prichádzajú.

5. Vyjasnite si svoje roly a očakávania

Rôzne kultúry odlišne pracujú s mocou, jej prejavmi a požiadavkami. Ako manažér musíte mať s kolegami vyjasnené, čo očakávajú oni od vás a vy od nich.

 • S každým kolegom preberte, akú mieru samostatnosti očakávate, čo chcete schvaľovať a riadiť, a čo necháte na jeho rozhodnutí.
 • Zoznámte ho vopred so spôsobmi hodnotenia, pochvaly aj kritiky. Aj tu platí, že jasne odkomunikované fungovanie je základ. Predídete tak zbytočným nedorozumeniam.

Hľadáte tých najlepších? Na portáli Profesia.sk sledujú pracovné ponuky tisícky uchádzačov. Príďte ich osloviť.

Variant B: Kolegovia z obrazovky

Ak máte tím rozmiestnený v rôznych krajinách, alebo dokonca svetadieloch, je situácia v niečom ľahšia a v niečom náročnejšia. Neriešite osobné trenice, ktoré pramenia z odlišných pracovných či spoločenských zvykov. Online komunikácia však prináša svoje vlastné výzvy. Čo je teda dobré si postrážiť?

1. Zvoľte jednotné a jednoduché nástroje spolupráce

Ľudia využívajú najrôznejšie komunikačné a pracovné nástroje. Zistite, ktoré z nich používa najviac kolegov, a ktoré sa najlepšie hodia pre vaše projekty.

 • Určte na každý účel (online stretnutia, správy, kalendár, spoločnú prácu na dokumentoch…) jeden nástroj a vyžadujte jeho využívanie.
 • Zvuk a obraz povedia viac ako stovky písaných slov, využívajte aj video odkazy alebo hlasové správy. Kľúčové stretnutia nahrávajte, aby ste sa k nim mohli po čase vrátiť alebo ich posunúť nováčikom.

2. Pozor na časové pásma

Kolegovia rozmiestnení po celej planéte môžu mať vzájomne veľký časový posun. Nájdite si vhodnú online časomieru (napríklad stránku timeanddate.com) a nastavte si v nej miesta, kde kolegovia pracujú. Kedykoľvek tak môžete vidieť, koľko hodín je práve u nich.

 • Stanovte si pravidelné spoločné stretnutia. Naplánujte ich na čas, ktorý môžu všetci akceptovať.
 • Strážte si vlastný oddych. Aj vy potrebujete čas, kedy žiadne stretnutia nemáte, aj keď kolega v inom časovom pásme by vás práve potreboval vidieť.

3. Dbajte na utužovanie vzťahov

Vaši spolupracovníci sa možno nikdy osobne nestretnú. Tým dôležitejšie, ale aj zložitejšie je na diaľku udržiavať tímového ducha. Využite na to každú príležitosť.

 • Organizujte aj neformálne online stretnutia. 
 • Ak to situácia umožňuje, snažte sa aspoň raz za rok zorganizovať offline stretnutie.

  Tipy na neformálne stretnutia:
  Zaujímajte sa o osobný život kolegov, gratulujte si k narodeninám či iným významným príležitostiam. Zdieľajte spolu zážitky z dovoleniek.
  Využite príležitosti, ako sú slávnosti a sviatky krajín, kde kolegovia pracujú. Požiadajte ich, aby vám povedali niečo o svojej vlasti či jej kultúre.
  Usporiadajte spoločné súťaže, turnaje či kolaboratívne výzvy. Vymyslite si dobročinný projekt, ktorého sa môžete všetci zúčastniť alebo ku ktorému sa môžete pridať.

  4. Rešpektujte sviatky

  Náboženské, spoločenské a kultúrne zvyky v krajinách kolegov môžu narúšať bežný workflow. Preto je dobré mať o nich prehľad a počítať s nimi vopred.

  • Poproste spolupracovníkov o zoznam sviatkov a voľných dní, ktoré sú v ich krajine obvyklé. Poskytnite im aj svoj vlastný rozpis, platný u vás.
  • Dohodnite sa, ktoré zo sviatočných dní budete dodržiavať, prípadne si stanovte špeciálny sviatočný režim.

  5. Postrážte si pracovné právo

  Preverte si s vaším právnym oddelením, aké legislatívne pravidlá pre vašich kolegov zo zahraničia platia, a dbajte na ich dodržiavanie.

  • Identifikujte najväčšie rozdiely medzi tým, na čo ste v pracovnom práve zvyknutý, a tým, čo platí pre vašich kolegov v ich krajinách.
  • Vopred si dohodnite jasné pravidlá v problémových oblastiach.

  Napísal Tím Profesia
  Hodnotenie článku