Ako môžu personalisti rozvíjať svoju kariéru? 6 spôsobov, ktoré fungujú

15. decembra 2023
3.5/5
6 min

Ani HR profesionáli by nemali zaspať na vavrínoch. Na dnešnom trhu práce je nevyhnutné byť stále o krok vpred a neustále zlepšovať svoje schopnosti a znalosti.Je pritom jedno, či ste na začiatku svojej kariéry, alebo za sebou máte roky skúseností. Vždy existujú spôsoby, ako sa vzdelávať a profesijne rásť.

Oblasť HR sa stále vyvíja a je potrebné sa prispôsobiť novým trendom, technológiám a postupom. Ak chcete posunúť svoju kariéru, hodí sa mať rozmanitú škálu schopností aj kvalít.

Ako upútať pozornosť a získať rešpekt?

V prvom rade ide o komunikačné schopnosti, ktoré sú potrebné pre efektívnu spoluprácu s blízkymi kolegami aj ďalšími zamestnancami. Ak dokážete jasne a zrozumiteľne formulovať myšlienky a aktívne počúvať, pomôže vám to vybudovať úspešné (a prospešné) vzťahy a získate povesť dôveryhodného a kvalitného HR profesionála. Tí sa ďalej vyznačujú kritickým uvažovaním aj schopnosťou riešiť problémy, čo im pomôže rozkľúčovať zložité situácie, robiť kompetentné rozhodnutia a vyvíjať inovatívne riešenia. A umenie strategického myslenia pomôže zladiť kroky v oblasti ľudských zdrojov s prioritami spoločnosti, čo vedenie určite ocení. To všetko znie skvelo, ale ako to dosiahnuť?

Jednou z ciest k cieľu je online vzdelávanie. Na Seduo.sk nájdete celý rad tém, ktoré vás posunú vo vašej práci. Jak na moderné HR, komunikácii, alebo návod na zvládanie zmien od profíkov.

1. Neustále sa vzdelávajte

V takej dynamickej oblasti, akou je nepochybne aj HR, je pre úspech dôležité priebežné vzdelávanie. Existuje rad rôznych možností, od získania certifikátov až po vysokoškolské tituly v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Ak už ich máte alebo na ich získaní pracujete, ďalšie cenné rady a informácie môže poskytnúť účasť na webinároch, workshopoch aj online kurzoch.

Praktické tipy:

  • HR podcasty Profesia Talks s profesionálmi vo svojich odboroch, kde sme sa rozprávali v minulosti o trendoch vo vzdelávaní, vedení ľudí a inšpirujeme sa navzájom – LINK na podcast

2. Nájdite si mentora

Mentorstvo môže byť mocným nástrojom pre váš kariérny postup. Po mentorovi sa môžete poobzerať medzi skúsenejšími kolegami alebo oslovte profesionálov. Mentor s rozsiahlymi skúsenosťami vám môže poskytnúť podporu aj vedenie pri stanovení kariérnych cieľov a identifikovať vaše silné stránky, ktoré vám pomôžu vo vašom ďalšom profesionálnom rozvoji.

3. Využívajte moderné technológie

Zoznámte sa s nástrojmi, ktoré uľahčujú a urýchľujú procesy, zlepšujú analýzu dát a zvyšujú efektivitu vašej práce. Nezabúdajte ani na využívanie sociálnych médií, ako sú napríklad LinkedIn alebo X (Twitter). Pomôže vám to zostať v spojení s profesionálmi vo vašom odbore, navyše vám neuniknú informácie o vznikajúcich trendoch a osvedčených postupoch.

4. Rozvíjajte manažérske schopnosti

Postup v kariére je v znamení hľadania príležitostí na prevzatie vedúcich úloh alebo vedenia iniciatív. Týka sa to samozrejme aj oblasti ľudských zdrojov. Naučte sa budovať dobre spolupracujúce tímy, motivovať a inšpirovať ostatných a ujmite sa riadenia zmien prínosných pre vašu organizáciu. Dokážte sebe aj vedeniu, že ste schopní dosahovať výsledky. V prvom rade si posilníte sebadôveru a v druhom na seba v pozitívnom zmysle upozorníte.

5. Zvážte špecializáciu

Väčšina HR profesionálov robí prakticky všetko, od náboru cez nastavenie benefitov až po employer branding. Svoju atraktivitu ale môžete zvýšiť tým, že sa zameriate na konkrétnu oblasť alebo činnosť riadenia ľudských zdrojov. Nielenže si vyberiete takú, ktorá vás baví, ale môžete sa v nej stať uznávaným a vyhľadávaným expertom. Čo takto sa špecializovať napríklad na nábor kandidátov pre IT pozície alebo napríklad na organizovanie a vedenie školení?

6. Využite umelú inteligenciu vo svoj prospech

Držte krok s dobou. Skratky AI a ChatGPT znejú možno komplikovane, ale pri správnom prístupe vám uľahčia prácu a posunú vás ďalej. Služby umelej inteligencie využívame všade okolo nás, napríklad v produktoch Profesie. 

AI je skratka označujúca všeobecne umelú inteligenciu (z angl. Artificial Intelligence). Rieši komplexné úlohy na základe spracovania veľkých objemov dát. Využíva sa v mnohých odboroch (napríklad na plánovanie zásob, v logistike, diagnostike, virtuálnej komunikácii) a jej uplatnenie sa stále rozširuje a vyvíja.

ChatGPT je chatovací robot od organizácie OpenAI. Dokáže odpovedať na otázky a vytvárať texty v rôznych jazykoch, vrátane slovenčiny aj češtiny, ak ju potrebujete vo svojej práci. Podľa slovného zadania môže napríklad písať počítačové programy, poéziu alebo pracovné inzeráty. 

Oblasť ľudských zdrojov je konkurenčný priestor, ale zároveň ponúka veľa príležitostí. Ak ste ochotní sa vzdelávať, pracovať na sebe, spolupracovať so správnymi ľuďmi a vyhľadávať výzvy, ste na správnej ceste. Nemusí byť jednoduchá, ale výsledok bude stáť za to!

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku