Ako vnímajú Slováci spoluprácu s kolegami nad 55 rokov? Tí, ktorí takýchto kolegov dnes majú, vnímajú najmä pozitíva

20. februára 2019
4 min

Prieskum Paylab Data Research ukázal, že Slováci sa na svojom pracovisku s kolegami nad 55 rokov až tak nestretávajú. Väčšina z nich by však takúto možnosť akceptovala.

V súčasnej situácii na trhu práce sa čoraz častejšie hovorí o tom, že väčšie šance majú aj tí, ktorí sú často považovaní za menej atraktívnych. V tejto súvislosti sa často spomínajú aj zamestnanci nad 55 rokov. Populácia v Európe starne a firmy budú otázku pracovnej sily vo vyššom veku riešiť vo svojej agende častejšie. Starší zamestnanci majú veľa skúseností a často aj vysokú pracovnú morálku. Na druhú stranu, ich je však potrebné vzdelávať, aby nestratili krok s dobou.

Kolegov nad 55 rokov má približne tretina Slovákov

Paylab Data Research zisťoval, aké sú postoje Slovákov voči spolupráci s kolegami nad 55 rokov. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 2441 respondentov. Z neho vyplynulo, že iba 36 percent odpovedajúcich sa v súčasnosti stretáva so zamestnancami v tejto vekovej skupine. Ukazuje sa, že takýto zamestnanci dostávajú v súčasnosti najviac príležitostí v štátnej správe, vo výrobe a oblasti bezpečnosti.

Skúsenosti s pracovníkmi nad 55 rokov deklarovali respondenti najviac v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najmenej to bolo v košickom regióne.

Slováci sú voči starším kolegom tolerantní

Prieskum ukázal, že väčšina ľudí problém s kolegami nad 55 rokov nemá. Takmer štvrtina Slovákov považuje takúto možnosť za pozitívum. Spolupráca im môže pomôcť spoznať nové rozmedzie rozmýšľania. Často sa totiž ukazuje, že staršia generácia koná na základe mnohých skúseností, ktoré mladší kolegovia ešte nemajú.

Naopak, negatívny postoj k takýmto kolegom majú zhruba tri percentá Slovákov.

Tí, ktorí majú skúseností, vnímajú starších kolegov lepšie

Prieskum ukázal, že skúsenosti Slovákov prinášajú pozitívnejšie postoje. Tí zamestnanci, ktorí v súčasnosti majú kolegov nad 55 rokov, sú voči tejto skupine ľudí tolerantnejší a vnímajú viac plusov. Viac ako tretina takýchto zamestnancov vníma spoluprácu pozitívne, takmer 56 percent prítomnosť starších na pracovisku akceptuje.

Zamestnanci, ktorí túto skúsenosť nemajú, si spoluprácu vedia predstaviť menej. Iba necelých 12 percent by takýchto kolegov prijala hneď pozitívne a 34 percent by ich akceptovala.

Vek je druhou najčastejšou príčinou znevýhodnenia na pracovisku

Výsledky prieskumu Paylab Data Research tiež poukázali na výskyt diskriminácie na pracovisku. Desatina respondentov priznala, že sa na pracovisku stretla so znevýhodňovaním.

Najčastejším dôvodom diskriminácie, či znevýhodňovania bolo iné názorové presvedčenie. S takýmto problémom sa stretlo 30 percent respondentov. Ukazuje sa však, že vek je druhým najčastejším dôvodom. So znevýhodnením na pracovisku na základe veku sa stretlo 26 percent respondentov.

Ďalšími príčinami boli diskriminácia na základe pohlavia, fyzického výzoru, potreby starostlivosti o dieťa, sociálny status, či zdravotné znevýhodnenie.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Prieskum #Trh práce