Akadémia pre riaditeľov modernizuje prístup k vedeniu škôl

16. septembra 2020
7 min

[:sk]Záujem o prácu v školstve dlhodobo stagnuje. Prieskumy Profesie ukázali, že popri zodpovednosti za každodenný chod školy, riaditelia často nemajú čas ani prostriedky na ďalšie vzdelávanie sa. Akadémia pre riaditeľov prináša do školstva úspešné riešenia z firiem a praxou overené nástroje na moderné vedenie ľudí. Cieľom projektu je zamerať sa na motiváciu a rozvoj riaditeľov tak, aby z toho profitoval učiteľský zbor a nakoniec aj celá škola.

O prácu v školstve nie je záujem

To, že je školstvo z pohľadu ľudských zdrojov veľmi špecifické odvetvie, nemusíme zdôrazňovať. Každoročne ukončia štúdium v odbore Učiteľstvo a pedagogika stovky absolventov, no reálne si prácu v školstve hľadá iba 1 % z nich. Ostatní skúšajú šťastie v administratíve, maloobchode či na asistentských pozíciách. Nálade neprispieva ani mediálny obraz a platové ohodnotenie. Ešte zložitejšie je to, ak škola potrebuje nového riaditeľa. Na manažérske pozície (riaditeľ, zástupca riaditeľa) sa v priemere hlási 1 uchádzač.

Zmena kvality a imidžu školstva na Slovensku je dlhodobý proces. No bez vetra sa ani lístok nepohne, a tak Profesia hľadá spôsoby, ako zvýšiť záujem o prácu v školstve. Od roku 2013 umožňuje materským, základným či stredným školám a školským zariadeniam inzerovať pracovné ponuky bezplatne a na jednom mieste. V súčasnosti je na portáli edujobs.sk viac ako 360 aktívnych pracovných ponúk. Aby však školy boli atraktívnejším miestom na prácu, Profesia v roku 2018 upriamila svoj pohľad na tých najdôležitejších, na riaditeľov škôl. A tak vznikol projekt Akadémia pre riaditeľov.

Projekt spája riaditeľov s odborníkmi zo súkromného sektora

Akadémiu pre riaditeľov doteraz absolvovalo 42 riaditeľov škôl z celého Slovenska. Do nového ročníka 2020/21 sa prihlásilo viac ako 50 záujemcov, no do samotnej Akadémie garanti projektu vybrali 20 účastníkov. Aktuálny ročník sa rozbehne v novembri tohto roku internými prieskumami na školách vybraných účastníkov.

Téma podpory školstva nie je v Profesii novinkou. Iniciátorkou projektu je Anna Podlesná, CSR manažérka Profesie: „V Profesii už existovala tradícia podpory sektora školstva prostredníctvom portálu edujobs.sk. Aj vďaka nemu sme však videli, že dopyt po nových ľuďoch, učiteľoch, špeciálnych pedagógoch či riaditeľoch prevyšuje záujem o prácu v školstve. Preto sme hľadali cesty a spôsoby, ako zlepšiť súčasnú situáciu. Projekt Akadémia pre riaditeľov je zameraný na riaditeľov škôl a ich manažérske vzdelávanie. Zároveň ich prepájame so skúsenými mentormi z firiem a s odborníkmi zo súkromného sektora. Cieľom je sprostredkovať riaditeľom nové nástroje a prístupy, ktoré povedú k zlepšeniu starostlivosti o zamestnancov škôl.“

 Účastníci sú z celého Slovenska

„Počet účastníkov Akadémie v rámci jedného ročníka je obmedzený. Ide nám o kvalitu vzdelávania a individuálny prístup tak, aby každý účastník dokázal získané znalosti aplikovať na svoju situáciu. Záleží nám na tom, aby bola finálna skupina rôznorodá a jednotliví účastníci si mohli medzi sebou odovzdávať čo najviac skúseností,“ vysvetľuje iniciátorka projektu.

Kritériá pre záujemcov sú naozaj nastavené tak, aby zaistili čo najväčšiu rôznorodosť. Výberová komisia dbá na to, aby každý kraj bol zastúpený najmenej dvoma účastníkmi. 70 % voľných kapacít je pre riaditeľov štátnych škôl a 30 % zastúpenia tvoria riaditelia špeciálnych, cirkevných a súkromných škôl. „Každého záujemcu sa snažíme spoznať formou 30 minútového rozhovoru. Pýtame sa na jeho potreby aj na to, čo vie ponúknuť v rámci svojich skúseností ostatným riaditeľom,“ dopĺňa výberový proces Anna Podlesná.

akadémia pre riaditeľov

Cieľom je nájsť odvahu urobiť zmeny, ktoré sú praktické a udržateľné

Ako prebieha vzdelávanie v Akadémii? Každý ročník sa realizuje v troch moduloch. Obsahovo sú zamerané na oblasti, ktoré počas vstupných rozhovorov uviedla väčšina riaditeľov ako kľúčové. Ešte pred prvým modulom, každý účastník na svojej škole zrealizuje anonymný prieskum zameraný na potreby zamestnancov a Gallup test, cez ktorý spozná svoje silné stránky. „Výstupy z oboch aktivít sú základom pre ďalší osobný rozvoj riaditeľa počas Akadémie. Chceme, aby boli aktívni a aplikovali získané vedomosti v tých oblastiach, ktoré im vychádzajú ako problematické,“ vysvetľuje Anna Podlesná.

Aktuálny ročník Akadémie sa bude v prvom module venovať osobe riaditeľa, jeho líderským a manažérskym zručnostiam. Výsledkom by malo byť poznanie, akým riaditeľom by daný človek chcel byť. Druhý modul sa vzťahuje na pracovný kolektív. Riaditeľov budú čakať workshopy na témy, ako rozvíjať vzťahy v kolektívne, ako viesť porady, riešiť konflikty a ako motivovať svojich ľudí. Záverečný modul je zameraný na to, ako by mohla vyzerať ich škola v 21. storočí a ako zaviesť zmeny, ktoré sú udržateľné.

Každým modulom účastníkov sprevádzajú lektori, ktorí sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a rozvoju lídrov. Okrem toho sú riaditeľom podľa potreby k dispozícii aj tzv. osobní sprievodcovia, dobrovoľníci z úspešných firiem, ktorí poskytujú svoje know-how a praktické rady. „Absolvovanie Akadémie je pre každého riaditeľa začiatkom cesty. Naším cieľom je, aby na konci každého modulu, mal účastník k dispozícii minimálne 3 praktické nástroje, ktoré bude schopný okamžite preniesť do praxe. Absolventov taktiež pozývame na nové ročníky, aby porozprávali o svojich skúsenostiach, čo sa im podarilo zmeniť a s čím aj naďalej bojujú.“

Viac o Akadémii pre riaditeľov sa môžete dozvedieť na www.edujobs.sk/akademia.[:]

Napísala Lucia Belanová