Do konca roka sprístupňujeme komplexné dáta o platoch pre kľúčové pracovné pozície v boji proti pandémii

11. júna 2020
4 min

[:sk]V čase vrcholiacej krízovej situácie na Slovensku a prísnych opatrení sme im tlieskali na balkónoch. Ani dnes, keď sa chod krajiny pomaly vracia do normálu, si neprestávame uvedomovať dôležitosť práce ľudí starajúcich sa o zdravie a bezpečnosť. Rozhodli sme sa preto počas celého roka 2020 sprístupniť platové dáta na vybraných kľúčových pracovných pozíciách, aby sme podporili transparentnosť ich odmeňovania. 

Zosúladiť platové očakávania potenciálneho zamestnanca s finančnými možnosťami a vôľou zamestnávateľa je pre spokojnosť obidvoch strán mimoriadne dôležitá a zároveň citlivá záležitosť. Preto už od roku 2007 sústreďujeme dáta o platoch Slovákov na portáli Platy.sk a prostredníctvom komplexných analýz ich poskytujeme uchádzačom aj zamestnávateľom ako zdroj na ich ďalšie finančné rozhodovanie.

platove data zadarmo

Vybrané pozície z prvej línie boja proti koronavírusu

Súčasná situácia ukázala, aký krehký môže byť systém s ohrozeným zdravotníctvom a bezpečnosťou, a aké mimoriadne dôležité je mať kvalitných ľudí na správnych miestach.

Keďže adekvátne finančné ohodnotenie je jeden z kľúčových faktorov na prilákanie aj udržanie kvalitných zamestnancov, rozhodli sme sa poskytnúť zadarmo podrobné mzdové dáta pre 16 kľúčových pozícií v týchto odvetviach: verejný zdravotník, zdravotná sestra, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, hlavná sestra, praktická sestra, vrchná sestra, lekár, sanitár, vodič sanitky, sociálny pracovník, hygienik, opatrovateľ seniorov, vojak, policajt, hasič a záchranár.

Ako získate mzdový report zadarmo

Ak máte záujem o Platový report PRO pre niektoré z vybraných povolaní, stačí zadať požadované kritériá v objednávkovom formulári a cena reportu sa automaticky upraví na 0 €.

Požiadavky na dáta v reporte môžete špecifikovať do podrobností alebo si ich objednať bez udania konkrétnych kritérií podľa toho, na aký účel ich plánujete využívať.

Ak vás zaujíma všeobecne platné podrobné dáta o mzde na danej pozícii, postačí vám zadať názov pozície a požiadať o report. Pokiaľ však potrebujete zistiť, aký plat by ste mali ponúknuť konkrétnemu uchádzačovi podľa dosiahnutého vzdelania, praxe a miesta výkonu práce, odporúčame objednávku konkretizovať aj o ďalšie položky.

 

Objednať bezplatný platový report

 

Platové reporty ako podklad k rozhodovaniu a vyjednávaniu so zamestnancom

Platový report od Platy.sk obsahuje v prvom rade medián celkového hrubého platu na zvolenej pozícii ako základný prehľad.

Ďalšie informácie vám poskytnú detailnejšie platové rozpätia a mzdové pásma, ktoré prezradia napríklad to, akú sumu má najväčšia skupina ľudí a aká konkrétna mzda sa už môže považovať za konkurenčnú.

Samozrejmosťou sú ďalšie rozpätia a tabuľky platov podľa vzdelania, dĺžky praxe, veľkosti firmy, krajov aj vekovej skupiny pracovníkov.

Platová analýza vám poskytne komplexné informácie o tom, aké mzdy sú v danom segmente štandardné a nadštandardné, a teda akou ponukou platu máte šancu zaujať alebo si udržať talentovaných a skúsených uchádzačov.

Platové ohodnotenie pracovníkov v prvej línii v porovnaní s národnou priemernou mzdou

V nedávnom prieskume portálu Platy.sk sme zisťovali, aké je postavenie vybraných pracovníkov v zdravotníctve a bezpečnosti v porovnaní s priemerom v národnom hospodárstve (1354 €).

Zistili sme, že zo 16 pozícií zarábajú nadpriemerne len lekári, vojaci, policajti a hygienici. Naopak, menej ako 60 % z priemernej mzdy majú vodiči sanitiek, opatrovatelia seniorov a sanitári.

platy prvej linie[:]

Napísala Martina Hatňanková