Od januára musia firmy povinne nahlasovať voľné pracovné miesta úradom práce. Klientov Profesie sa to netýka

20. decembra 2018
2 min

[:sk]Od 1. januára 2019 začína platiť pre každého zamestnávateľa na Slovensku povinnosť nahlasovania každého voľného pracovného miesta. Firmám, ktoré túto povinnosť odignorujú, hrozí pokuta 300 eur.

Návrh dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, pričom § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.“

Naši klienti túto povinnosť splnia uverejnením ponuky na Profesia.sk

Spoločnosť Profesia bola prizvaná na diskusiu s Ústredím práce, na ktorej sa dohodlo, že firmy, ktoré uverejnia pracovnú ponuku na našom portáli, budú mať automaticky túto povinnosť splnenú. Vďaka tomu budeme vedieť ušetriť našich klientov od zbytočných byrokratických nákladov. 

 

Výňatok z tlačovej konferencie Ústredia práce z 20.12.2018 (dĺžka 1:56)

[iframe src=“https://www.youtube.com/embed/NrshnweP1WQ“ width=“734″ height=“470″ frameborder=“0″ scrolling=“no“ allow=“accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen]

 

 

 [:]

Napísala Nikola Richterová