Od októbra bude v Bratislave sídliť Európska pracovná agentúra

9. júla 2019
3 min

[:sk]Slovensko získalo svoju prvú európsku inštitúciu, ktorá bude dohliadať na spoločný pracovný trh v Únii. Zhrnuli sme, čo bude hlavnou činnosťou agentúry a kedy začne pôsobiť.

13. júna tohto roku rozhodli ministri práce krajín Európskej únie na hlasovaní Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti o sídle Európskej pracovnej agentúry. Agentúru si ukoristila Bratislava, ktorá už v prvom kole porazila svojich konkurentov z Lotyšska, Cypru a Bulharska.

Novou adresou pre ELA (European Labour Authority) by sa mala stať budova Landererova 12 v centre Bratislavy. Agentúra by mala zamestnávať približne 150 ľudí a jej ročný rozpočet by mal byť cca 50 miliónov Eur. Ak vás zaujíma, čím Bratislava presvedčila, k dispozícii je prezentačný materiál.

Koordinácia pracovného trhu v rámci EÚ

Hlavný poslaním agentúry bude zlepšovať implementáciu práva Európskej Únie v oblasti spoločného trhu práce a cezhraničnej pracovnej mobility vzhľadom na zachovanie spoločenskej bezpečnosti. ELA sa bude zaoberať nasledovnými oblasťami: zamestnávanie pracovníkov, voľný pohyb pracovníkov, koordinácia spoločenskej bezpečnosti, aspekty cestnej prepravy a spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti nelegálnej práce.

Okrem toho, jej náplňou bude zabezpečiť a spravovať prístup k informáciám týkajúcich sa mobility pracovníkov v rámci štátov Európskej únie. Bude sa starať o to, aby zamestnávatelia aj fyzické osoby mali jednoduchší prístup k informáciám o svojich právach a povinnostiach. Bude tiež dohliadať na spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi a riešiť prípadné vzniknuté spory. Kompletný pracovný program Agentúra predstaví 16. októbra 2019.

Prečo bol vznik Európskej pracovnej agentúry nevyhnutný?

Viac ako 17 miliónov Európanov žije a pracuje v inej európskej krajine ako je ich národnosť. Prvý krát predstavil myšlienku vytvorenia orgánu, ktorý by sa venoval pracovnej mobilite v rámci Európskej Únie predseda Európskej komisie Jean-Claude Junker vo svojej správe o stave Únie v septembri 2017. Junker pociťoval absenciu jednotného orgánu, ktorý by sa zameriaval práve na pracovnoprávne vzťahy v rámci spoločného priestoru Únie. „Mali by sme zabezpečiť, aby vykonávanie všetkých nariadení týkajúcich sa pracovnej mobility v rámci Európskej Únie bolo jasné, jednoduché a účinné a to vytvorením nového orgánu,“ uviedol.

Agentúra začne svoju funkciu vykonávať od októbra z Bruselu, kým sa naplno nepresťahuje do Bratislavy.

 [:]

Napísala Lucia Belanová