Práca z domu a vôľa neznižovať platy. Takto bojujú firmy na Slovensku s korona vírusom

15. mája 2020

[:sk]Spoločnosť Profesia v spolupráci s iniciatívou Open HR fórum prišli spoločne s myšlienkou vytvoriť nástroj, ktorý by mapoval, ako firmy na Slovensku zvládajú súčasnú situáciu. Tak vznikla platforma HR Pulse, ktorá získava najčerstvejšie informácie o opatreniach, využívaných HR nástrojoch a aktivitách, ktoré firmy prijali v rámci dôsledku zmien spôsobených pandémiou.

Home office ako hlavný nástroj boja proti šíreniu korona vírusu

Takmer väčšina opýtaných firiem uviedla, že svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu, zastavili vykonávanie služobných ciest či upravili pravidlá na výkon práce na pracovisku. Firmy prispôsobili svoje fungovanie aktuálnej situácii. Skracovanie alebo rušenie úväzkov boli až posledné možnosti, ku ktorým pristúpilo iba malé percento opýtaných zamestnávateľov.

Niektoré firmy prijali aj iné, špecifické opatrenia ako napríklad testovanie zamestnancov na COVID – 19 ako benefit, prechod zamestnancov na iné projekty a zvýšená miera komunikácie vedenia a informovanosť zamestnancov.

Firmy primárne nechcú znižovať platy ani odmeny

Aj napriek tomu, že pre mnohých zamestnávateľov korona kríza priniesla zníženie tržieb, firmy sa snažia robiť všetko preto, aby nemuseli pristúpiť k znižovaniu platov, odmien alebo benefitov. Viaceré však uviedli, že sú pripravené pristúpiť k znižovaniu platov alebo odmien na úrovni manažmentu, prípadne ľuďom, ktorí zarábajú nad určitú úroveň.

Častým opatrením, ktoré sa týkalo aj bežných zamestnancov je odporučenie alebo nariadenie čerpania dovolenky. K tomuto pristúpila takmer polovica firiem zapojených do prieskumu.

Firmy pristupujú k situácii zodpovedne

Keďže pandémia vírusu COVID – 19 vypukla v okolitých štátoch o čosi skorej ako na Slovensku, mali firmy príležitosť pozorne sledovať vývoj situácie a mohli pripravovať opatrenia s predstihom. Firmy, ktoré majú sesterské alebo materské spoločnosti v zahraničí, dostali k dispozícii preventívne nariadenia alebo odporúčané postupy. Mnohé boli dobre pripravené na riadenie zmeny v čase pandémie. Medzi časté opatrenia, ktoré využívali na efektívnejšie riadenie spoločnosti patrili zintenzívnenie komunikácie top manažmentu, zavedenie nových kanálov na komunikáciu vo firme, vytvorenie centrálneho krízového tímu, či podpora manažérov pri riadení a podpora zamestnancov a ich fyzického alebo mentálneho zdravia.

Štátnu pomoc využila iba každá piata firma, z celkových 65 firiem zapojených do dotazníka HR Pulse. Medzi najčastejšie formy požadovanej pomoci patrí príspevok na udržanie pracovného miesta, príspevok na úhradu mzdy v závislosti od poklesu tržby či príspevok pri prekážkach v práci.

Pandémia nás naučila pracovať online

V duchu príslovia „Všetko zlé je na niečo dobré“ firmy povedali, čo ich pandémia naučila a aké opatrenia, ktoré zaviedli budú využívať aj v budúcnosti. Číslom jeden je práca z domu. Mnohé firmy neposkytovali tento benefit, neboli naň technologicky pripravené, nebola to ich priorita alebo mali pochybnosti o efektivite zamestnancov, no krízová situácia im ukázala výhody tzv. home officu.

Väčšina uviedla veľmi dobré skúsenosti a vôľu zmeny prístupu k práci z domu aj do budúcnosti. Deklarujú viac možností pracovať z domu pre svojich zamestnancov, niektoré spoločnosti dokonca hovoria o dlhodobej práci z domu. Tento trend nie je ojedinelý iba u nás, napríklad spoločnosť Twitter vyhlásila, že poskytne svojim zamestnancom možnosť pracovať z domu dlhodobo.

Ďalšími opatreniami, ktoré majú potenciál zefektívniť prácu vo firmách je využívanie online nástrojov (pre meetingy či vzdelávanie), ale aj pokračovanie dodržiavania zvýšených hygienických štandardov. Samozrejme pre mnohých je ešte skoro bilancovať a hodnotiť.

 Podeľte sa aj vy o skúsenosti vašej spoločnosti

Do prvého prieskumu plaformy HR Pulse sa zapojilo 65 firiem, z toho 6 z kategórie do 10 zamestnancov, 7 z kategórie malých podnikov (10-49 zamestnancov), 27 z kategórie stredných podnikov (50-249 zamestnancov) a 25 z kategórie veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov).

V súčasnosti prebieha 3. prieskum zameraný na návrat k novým štandardom a ako sme naň pripravení. Ak sa aj vy chcete podeliť so svojimi skúsenosťami a riešeniami, môžete tak urobiť do 4. júna.

Zapojiť sa do HR Pulse[:]

Napísala Lucia Belanová
One moment, please...

Please wait while your request is being verified...

One moment, please...

Please wait while your request is being verified...

One moment, please...

Please wait while your request is being verified...