Projekt Profesia bez prekážok ponúkol študentom so zdravotným znevýhodnením podporu pre uplatnenie sa na trhu práce

7. júna 2022
5/5
4 min

V marci tohto roka sme spustili projekt Profesia bez prekážok pre študentky a študentov vysokých škôl so špecifickými potrebami. Prečítajte si, ako sa nám s ním darilo.

V Profesii sa dlhodobo venujeme téme zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem iných aktivít sme vytvorili aj podporné materiály pre firmy a ľudí so zdravotným znevýhodnením uchádzajúcim sa o prácu, kariérové videá a inšpiratívne videopríbehy, ktoré sú bezplatne dostupné na sosrdcom.sk. Projektom Profesia bez prekážok sme sa chceli zamerať na mladých ľudí študujúcich na vysokých školách, ktorých čaká vstup na trh práce. 

Bariéry pri vstupe na trh práce 

Študenti so zdravotným znevýhodnením bojujú pri snahe pracovne sa uplatniť hneď s dvomi bariérami. Prvou je status absolventa, druhou status osoby so zdravotným znevýhodnením. Napriek tomu, že sa situácia v niektorých firmách zlepšuje, stále máme ako spoločnosť priestor na zlepšenie.

Prečo je však potrebné pracovať aj priamo s touto cieľovou skupinou? Jednoducho preto, aby boli pripravení na to, čo ich čaká a mali potrebné nástroje, ktoré im pomôžu pri nájdení si pracovnej príležitosti. Neraz sme sa stretli s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, ktorým chýbali základné zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Rozhodli sme sa preto podporiť tých, ktorí ešte študujú, a pripraviť ich na budúcnosť.

Čo mohli študenti získať účasťou v projekte? 

Všetkým zapojeným sme chceli najmä poskytnúť informácie a nástroje, vďaka ktorým sa môžu pripraviť na vstup na trh práce. Mohli tak získať či posilniť svoje kompetencie pre aktívne riadenie svojej kariéry a zvýšiť šance na zamestnanie sa.

Odovzdali sme im informácie o pracovnom trhu, vďaka čomu sa v ňom môžu ľahšie orientovať, ale získali tiež prehľad v legislatíve, predovšetkým v pracovnom práve. A čo je najdôležitejšie, každá téma obsahovala aj špecifické informácie týkajúce sa zdravotného znevýhodnenia.

Projekt sme pripravovali s ohľadom na prístupnosť 

Chceli sme, aby bol projekt prístupný študentom z každej vysokej školy, preto prebiehal online. Vzhľadom na rôznorodosť rozvrhov jednotlivých študentov nebolo možné zvoliť čas, ktorý by vyhovoval všetkým, z každej prednášky sme preto vyhotovili záznam, ktorý si každý mohol pozrieť vo svojom vlastnom voľnom čase.

Všetky prednášky sme tiež tlmočili aj do slovenského posunkového jazyka.

Podpora centier podpory študentov so špecifickými potrebami 

Prednášky boli prístupné aj zaregistrovaným koordinátorkám a koordinátorom študentov a  študentiek so špecifickými potrebami. Mohli sa tak tiež zorientovať v téme pracovného trhu, v aktuálnej situácii či získať informácie o tom, ako sa pohybovať na trhu práce. Môžu tak tieto informácie využiť pri svojej práci so študentami, s ktorými by riešili práve kariérne témy.

Simulovaný pracovný pohovor 

Súčasťou projektu bola možnosť vyskúšať si, ako by študenti zvládli pracovný pohovor. S nimi nám pomohli priamo ľudia z HR praxe.

Rôznorodosť študentov 

Do projektu sa zapojili študenti a študentky z 10 slovenských a jednej českej vysokej školy. Študijné programy, ktorým sa venujú, sú rôznorodé od financií cez geodéziu, veterinárnu medicínu, manažment, právo, psychológiu, sociálnu prácu až po cudzie jazyky. Skoro polovica mala skúsenosť aspoň s hľadaním brigády.

Veríme, že projekt svojim účastníkom priniesol užitočné informácie a že sa vďaka nim rýchlejšie a jednoduchšie uplatnia na trhu práce.

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku