Prečo RecruitRank končí a čo sa nám podarilo za 10 rokov jeho fungovania

2. mája 2018
10 min

[:sk]Trvalo 10 rokov, kým sme nadobudli pocit, že jeden z našich produktov naplnil víziu, s ktorou sme ho v roku 2008 spustili. Bolo to v čase, keď zamestnávatelia len veľmi výnimočne odpovedali uchádzačom o prácu. Prečítajte si, prečo RecruitRank končí a čo sa nám s ním za 10 rokov jeho fungovania podarilo.

Keď RecruitRank v roku 2008 vznikal, jeho hlavným cieľom bolo umožniť uchádzačom hodnotiť firmy na základe výberového procesu, nastavovať im zrkadlo cez spätnú väzbu, a v konečnom dôsledku kultivovať trh práce. Dnes môžeme považovať túto misiu za splnenú, prišiel preto čas hľadať produkty, ktoré posunú pracovný trh zas o ďalší level vyššie.

Pohľad späť na 10 rokov hodnotenia výberových procesov

V roku 2008 bol pomer počtu záujemcov o prácu k počtu pracovných ponúk oveľa priaznivejší pre zamestnávateľov. Následkom hospodárskej krízy bol počet inzerátov oveľa nižší, než bolo uchádzačov o prácu. Firmy si tak mohli vyberať z veľkého počtu kandidátov a objektívne nevznikali tlaky na kvalitu výberového procesu.

Medzitým to, čo sme ešte nevedeli pomenovať v roku 2007, získalo nové meno – v HR svete sa objavil pojem Candidate Experience a my sme ho chceli aj s pomocou RecruitRanku dostať do širšieho povedomia u zamestnávateľov v našich končinách.

RecruitRank sme spustili, aby sme dokázali zmerať spokojnosť uchádzačov a aby zamestnávatelia mohli jednoducho získavať spätnú väzbu na svoj výberový proces.

Počas 10 rokov sme prijali dokopy 1 952 554 hodnotení od uchádzačov. Od roku 2010 ich počet každoročne prevýšil hranicu 200 000 vyplnených dotazníkov. Zo strany uchádzačov bol teda záujem veľký.

1500 najlepších nositeľov hodnôt RecruitRanku

Mali sme (a stále máme) šťastie na klientov, ktorí si osvojili zásady moderného recruitingu a vo svojich HR procesoch si uvedomili dôležitosť hodnotenia Candidate Experience. Aj preto, aby sme spoločnosti podporili v ich úsilí zlepšovať HR procesy od momentu prijatia životopisu až po onboarding nového zamestnanca, sme každoročne odovzdávali ocenenia RecruitRank Awards.

Z RecruitRanku tak napokon nebol len nástroj na hodnotenie výberových procesov, ale tiež spôsob, ako oceniť firmy, ktoré boli každý rok v získavaní pozitívnej spätnej väzby najúspešnejšie. Sme radi, že sme sa s nimi mohli každý rok stretnúť na slávnostnom udeľovaní RecruitRank Awards a vyslať tak signál, že snaha na poli výberových procesov sa cení a má veľký význam.

Chceme sa úprimne poďakovať každému klientovi, ktorý nám veril, RecruitRank aktívne využíval a osvojil si metódy moderného, efektívneho a ľudského recruitingu. Pevne veríme, že sme aj pomocou tohto nástroja zanechali pozitívnu stopu vo svete HR.

Ak by sme mali koniec projektu RecruitRank pomenovať HR slovníkom, tak by sme práve odchádzali na sabbatical. Kariérna prestávka nám umožní oddýchnuť si, načerpať novú inšpiráciu a vrátiť sa plní nápadov, ktoré využijeme na inovatívny nový HR projekt budúcnosti. Ďakujeme!

Odporúčania namiesto rozlúčky

Za 10 rokov sme získali cenné rady, ktoré môžu každého recruitera či HR špecialistu inšpirovať a profesionálne posunúť. Víťazi ocenenia RR Awards za rok 2017 sa vo svojich odpovediach zhodli na 5 pilieroch, na ktorých stojí moderný recruiting:

1. Individuálny prístup

Zuzana Vašková – PERSONEL EFEKT (3. miesto v kategórii Veľká personálna agentúra)

„Ku každému z kandidátov sa snažíme pristupovať individuálne, ľudsky a bez predsudkov. Vnímame ich požiadavky, rešpektujeme ich a snažíme sa nájsť schodnú cestu. V prípade, ak je to nutné, pre nich hľadáme alternatívy.“

Nela Jakubisová – ManpowerGroup Slovensko (1. miesto v kategórii Veľká personálna agentúra)

„Na našich kandidátoch nám záleží, preto pracujeme tak, aby vedeli a cítili, že každý z nich je pre nás osobnosťou s unikátnou kombináciou schopností, skúseností, znalostí, špecifických potrieb a nárokov. Už počas prvého kontaktu si s našimi kandidátmi vytvárame vzťah, ktorý udržiavame následným aktívnym kontaktovaním: informujeme o aktuálnom stave a prípadných zmenách v procese hľadania vhodného zamestnania.“

Lucia Henčelová – Universal Consulting (2. miesto v kategórii Veľká personálna agentúra)

„Naša spoločnosť kontaktuje každého uchádzača o prácu. Vyhovujúceho aj nevyhovujúceho. Individuálne posudzujeme každú žiadosť. Radíme uchádzačom o prácu, čo je pre nich najlepšie a pomáhame im pri výbere pracovnej ponuky.“

Lívia Balážová – LINAK Slovakia (3. miesto v kategórii Malá firma)

„Uchádzačov nevnímame iba ako čísla, ale ako jedinečné osobnosti, každú s nadaním pre niečo iné. Väčšinu pohovorov vedieme skôr neformálnym spôsobom „v rodinnej atmosfére“, CV čítame vždy do konca, uchádzačov sa opýtame na koníčky či plány na leto. Neúspešným uchádzačom dávame vždy spätnú väzbu, vyzdvihneme ich kladné stránky a niekedy ich nasmerujeme na inú, pre nich vhodnejšiu pracovnú oblasť, pretože nie všetky typy prác sú pre všetkých. Takýto osobný prístup naši uchádzači oceňujú.“

2. Úprimnosť bez prikrášľovania

Tatiana Lehocká – ING Business Shared Services (2. miesto v kategórii Veľká firma)

„Osvedčuje sa nám pozíciu vysvetliť a predstaviť otvorene, so všetkými pozitívami ale aj úskaliami. Ak by sme chceli niektorú z pozície prikrášliť alebo v danom momente prispôsobiť na mieru oprotisediaceho kandidáta, mohlo by sa nám to vrátiť ako bumerang nespokojnosťou, iným očakávaním alebo odchodom zamestnanca.“

Lívia Balážová – LINAK Slovakia (3. miesto v kategórii Malá firma)

„V inzerátoch uvádzame pravdivý nástupný plat, uchádzačov zbytočne nezavádzame vymyslenými nereálnymi benefitmi a nedosiahnuteľnými bonusmi. Nesľubujeme nič, čo nevieme splniť a to isté očakávame aj od uchádzačov.“

Róbert Duvač – Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS v Trenčíne (2. miesto v kategórii Malá firma)

„Nesmiete nič zahmlievať a odpovedať priamo a pravdivo, aj keď to nie je to, čo možno chceli počuť. Nikto nemá rád klamárov, v živote, politike, ani nikde inde. Akonáhle uchádzač čo i len zavetrí , že personalista si nie je „istý v kramflekoch“ (a pritom nemusí ani klamať, len habká a tápe) už začnú vznikať pochybnosti. Takže jasne, pravdivo, nahlas a sebaisto.“

3. Autenticita a snaha o zachovanie dobrého pocitu z pohovoru

Tatiana Lehocká – ING Business Shared Services (2. miesto v kategórii Veľká firma)

„Niekto si povie, že je to banálna vec, no vidíme, že v dnešnej dobe značne zanedbávaná: pozdrav, poďakovanie, elementárna slušnosť a úsmev je to, čo majú naši personalisti vnútorne stotožnené a evidentne sa to ukazuje ako tá najmocnejšia zbraň pri budovaní firemného povedomia a dojmu. Ďalšie, rovnako potrebné, je poskytovanie spätnej väzby. Toto vnímame ako veľmi žiadúcu súčasť výberového procesu.“

Adriana Boháčová – McDonald´s Slovakia (3. miesto v kategórii Veľká firma)

„Našou snahou je, aby každý uchádzač odišiel z prijímacieho pohovoru pozitívne. Ešte stále je naším zákazníkom. Získal všetky potrebné informácie a dostal i relevantné odpovede.“

4. Aktivita a poskytovanie spätnej väzby

Tatiana Lehocká – ING Business Shared Services (2. miesto v kategórii Veľká firma)

„Napriek kvantám reakcií a pracovných pohovorov sa pri transparentnej komunikácii dnes už nemôžeme vyhovárať na to, že na spätnú väzbu nie je čas. Musí byť a musíme si ho nájsť.“

Lucia Henčelová – Universal Consulting (2. miesto v kategórii Veľká personálna agentúra)

„Feedback uchádzačov o prácu je veľmi dôležitý, učíme sa od našich kandidátov neustále. Potrebujeme zistiť, aké informácie im chýbajú, ako sa cítia oni v koži „hľadateľov“ práce a ako vnímajú výberový proces.“

5. Výberový proces je súčasťou budovania atraktívnej zamestnávateľskej značky

Lívia Balážová – LINAK Slovakia (3. miesto v kategórii Malá firma)

„Budovať si dobré vzťahy s uchádzačmi a teda aj posilňovať dobré meno firmy na verejnosti, je veľmi komplexná a náročná úloha, avšak v tomto období je to viac ako nevyhnutné. Na základe skúseností z nášho regiónu vieme, že platové podmienky sa dajú jednoducho zo dňa na deň dorovnať na úroveň iných konkurenčných firiem, ale s prístupom firiem k zamestnancom a celkovou atmosférou na pracovisku to nie je také jednoduché.“

 

 

 

 [:]

Napísala Nikola Richterová