Starneme. Čo to znamená pre zamestnávateľov?

17. januára 2017
3 min

[:sk]Naša populácia starne rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Slováci budú o niekoľko rokov patriť medzi krajiny s najstaršou pracovnou silou v Európe. Nezamestnanosť klesá k historickým minimám a firmy majú dlhodobo problém obsadiť niektoré pozície.

Kým v druhej polovici 20. storočia zažívalo Slovensko baby boom a ročne sa narodilo aj 100 000 detí, dnes čísla také povzbudivé nie sú. V súčasnosti je pôrodnosť na úrovni 55 tisíc detí ročne, výrazne sa však zvýšil vek prvorodičiek. Podrobnejší pohľad na vekovú štruktúru ekonomicky aktívnych ľudí ukazuje, že na trhu práce veľmi výrazne klesá počet ľudí mladších ako 24 rokov. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa celkovo zmení veková štruktúra pracovnej sily. Výraznú prevahu získajú ľudia nad 40 rokov, chýbať budú mladí, ktorí sú najčastejšiu skupinou, ktorá migruje za prácou do zahraničia.

Chýbajú kvalifikovaní pracovníci

Veľkou témou, ako zmierniť nepriaznivý vývoj na trhu práce, je zamestnávanie cudzincov. Firmy sa opakovane sťažujú, že im chýbajú sily vo výrobe či v IT a Slováci, ktorí by tieto pozície mohli zastávať, sa hľadajú ťažko. Buď na pozíciu nemajú dostatočné vzdelanie alebo im chýba záujem. Firmy sa tak pokúšajú získať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Kým z krajín Európskej únie je to pomerne jednoduché, v prípade krajín mimo EÚ trvá proces veľmi dlho, má množstvo byrokratických prekážok a zamestnávateľov preto často odrádza.

Získajte odpovede na vaše otázky

Témam starnutia pracovnej sily a úskaliach zamestnávania cudzincov sa bude venovať aj odborná konferencia Trh práce, ktorej siedmy ročník organizuje spoločnosť Profesia koncom januára. Prednášať a diskutovať budú Ivana Molnárová (Profesia, spol. s r. o.), Zdenka Junasová (Tower International, a. s.), Jaroslava Lukačovičová (Združenie podnikateľov Slovenska), Barbora Paulovič Deckerová (IBM) a Lukáš Bakoš (Maxman Consultants). Spoločne sa pokúsia podať zamestnávateľom a recruiterom praktické rady, ako zmierniť negatívne trendy na pracovnom trhu a priblížia najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré v roku 2017 vstupujú do platnosti.

Trh práce sa bude konať 26. januára 2017 o 13.00 v bratislavskom hoteli Sheraton. Bližšie informácie o programe a registračný formulár nájdete na stránke podujatia.

trh-prace-2016[:]

Napísal Anton Khúla